РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий менеджмент - Кузьменко

Тема 2. УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

2.2. Класифікація затрат для управлінських рішень передбачає таке їх трактування:Розподіл затрат на постійні та змінні здійснюється за ознакою залежності їх від зміни обсягу виробництва або продажів.

А) Постійні – це витрати, сума яких не змінюється при зміні обсягів виробництва. Постійні затрати має навіть тоді, коли тимчасово не випускає продукції. До них належить:

· амортизація;

· орендна плата;

· опалення;

· освітлення;

· адміністративні затрати.

Змінні – це затрати, загальна сума яких змінюється пропорційно зміні обсягів виробництва. До них входять:

· сировина і матеріали;

· комплектувальні;

· заробітна платня виробничих робітників;

· паливо й енергія на технологічні потреби;

· інші.

Приклад розподілу постійних витрат

Обсяг виробництва, шт.

Загальні постійні затрати, грн.

Постійні затрати на одиницю продукції, грн./шт

0

1000

Сума збитків 1000

1

1000

1000

2

1000

500

3

1000

333

4

1000

250

5

1000

200

 

Рис. 4. Постійні затрати та обсяг на одиницю продукту

 

 

 

Приклад розподілу змінних витрат

 

Обсяг виробництва, шт.

Загальні змінні затрати, грн.

Змінні затрати на одиницю продукції, грн./шт

0

0

0

1

10

10

2

20

10

3

30

10

4

40

10

5

50

10

 

Рис. 6. Валові затрати на виготовлення продукції

Окрім того, валові затрати на виготовлення продукції можна поділити на операційні й додаткові

До того ж у підприємства можуть виникати затрати, які важко віднести повністю до постійних чи повністю до змінних. Такі затрати називають змішаними і їх поділяють за спеціальними методами на постійні та змінні.

 

Приклад. Підприємство виготовляє та самостійно доставляє продукцію споживачам. Затрати на доставку є змішані і характеризуються такими даними.

Період

Кількість перевезеної продукції, одиниць

Затрати на доставку, грн.

І квартал

40000

60000

ІІ квартал

60000

89000

ІІІ квартал

100000

140000

ІV квартал

40000

60000

“максимум”

100000

140000

“мінімум”

40000

60000

Різниця

60000

80000

Поділ змішаних затрат на постійні та змішані здійснено за методом «максимум-мінімум». Для того визначимо максимум та мінімум кількості перевезеної продукції і затрат на її доставку та визначимо різницю показників. Далі знайдемо коефіцієнт змінних затрат, а також частку постійних затрат в їх загальній сумі.

Коефіцієнт змінних затрат = 80000 : 60000 = 1,33 грн.

Частка постійних затрат = максимальні затрати – змінні затрати 140000 – (100000*1,33) = 7000 грн.

Крім того, затрати згідно з другим напрямком класифікації поділяються на:

·  релевантні та нерелевантні;

·  маржинальні (граничні);

·  диференціальні (приростні);

·  альтернативні.

Нерелевантні затрати – це затрати підприємства незалежно від прийняття управлінського рішення.

Релевантні – затрати, які залежать від прийняття управлінського рішення.

 

Приклад. Керівництво підприємства стоїть перед вибором: виготовити деталь на підприємстві чи купити? Собівартість виготовлення виробу становитиме:

Змінні затрати             - 120 грн.

Постійні затрати          - 20 грн.

Разом                            - 140 грн.

Деталь можна купити за 125 грн. Яке рішення треба вибрати?

Ціна поставника – релевантні затрати.

Постійні затрати – нерелевантні.

Збільшуючи кількість випущеної продукції до певної межі, середні затрати на виготовлення одиниці продукції зменшується, а після досягнення якоїсь точки мінімуму починають збільшуватись.

Таблиця 1

Визначення граничних затрат

Кількість виготовленої продукції

Валові затрати

Затрати на одиницю продукції

Середні затрати

Граничні затрати

1

1000

1000

 

2

1800

900

1800-1000=800

3

2500

833

2500-1800=700

4

3268

817

3268-2500=768

5

4100

820

4100-3268=832

Маржинальні (граничні) – це затрати на виготовлення кожної подальшої додаткової одиниці продукції.

Диференціальні (приростні) – затрати, які становлять різницю між альтернативними рішеннями.

Альтернативні затрати – це втрачена вигода, коли вибір або прийняття одного рішення вимагає відмовитися від іншого (альтернальтивного) рішення.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.