РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий менеджмент - Кузьменко

Тема 3. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ

3.1. Аналіз беззбитковості в роботі підприємствОднією з найважливіших характеристик взаємозв'язку затрат, обсягу виробництва і прибутку є аналіз беззбитковості.
Такий аналіз можливий при системі обліку змінних затрат, основою якої є поділ затрат на постійні та змінні, а також при використанні показника маржинального доходу.
Точка беззбитковості – це такий обсяг реалізації, коли доходи підприємства дорівнюють його затратам, а підприємство не має ні прибутку, ні збитків.
Синонімами поняття точки беззбитковості є точка рентабельності, мертва точка, точка критичного обсягу реалізації.
Аналіз беззбитковості використовують при:
1) започаткуванні нового виду діяльності, наприклад, при організації нового виду виробництва;
2) при розвитку і розширенні того, що вже існує;
3) виготовленні нового виду продукції, наданні нового виду послуг.
Аналіз беззбитковості дає змогу відповісти на такі важливі питання:
Чи зростає можливість беззбиткової роботи компанії, або чи зменшується вона протягом певного періоду часу?
Чи покриє збільшення обсягу продажів затрати на проведення маркетингової програми?
Чи збільшиться прибутковість підприємства після впровадження на ринок нового продукту?
Чи окупиться модернізація виробництва?
Отже, цілі, для яких використовують аналіз беззбитковості, слідуючі:
1) оцінка початкового періоду функціонування нового підприємства;
2) оцінка прибутковості нового виду послуг або нового виду продукції;
3) оцінка прибутковості інвестицій при нарощуванні основного капіталу.
Точка беззбитковості може бути визначена трьома методами:
1) методом рівняння;
2) методом маржинального доходу;
3) графічним методом.
 
Метод рівняння
 
Згідно з цим методом для визначення точки беззбитковості використовують загальну формулу розрахунку доходу від реалізації:
Дохід = змінні + постійні + прибуток
        затрати   затрати
або
Ціна =    змінні +      постійні  + прибуток
виробу   затрати на       затрати на        на одиницю
одиницю   одиницю              виробу
виробу    виробу
Звідси, згідно з наведеним правилом, формула розрахунку точки беззбитковості матиме вигляд:
Дохід від реалізації = змінні витрати + постійні витрати + О

Приклад. Підприємство виготовляє і реалізує вироби.
Дані на один виріб:
Ціна 70 грн.
Змінні затрати 50 грн.
Маржинальний дохід 20 грн.
Постійні заграти за місяць             12000 грн.
Дані за місяць:
реалізація (1000шт) 70000 100%
змінні затрати (1000шт* 50 грн.) 50000 71,4%
маржинальний дохід 20 000 28,6%
постійні затрати 12000
прибуток 8 000
Визначимо точку беззбитковості (ТБ) для цього підприємства;
а) за умови, що ТБ визначають у штуках:
70х = 50х +12000 + О 20х =12000 х = 600 шт. виробів
б) за умови, що ТБ визначають У грошовому виразі
х=0,714х + 12000 + О
0,286 х =12000
х = 42000 грн.
 
Метод маржинального доходу:
 
Маржинальний дохід = постійні затрати + прибуток
У точці беззбитковості:
Маржинальний дохід = Постійні затрати
Формула точки беззбитковості у штуках:


Формула беззбитковості у грошовому виразі:

 шт.
 
Коефіцієнт маржинального доходу (КМД) – це співвідношення суми маржинального доходу і суми доходу від реалізації.

Тепер точка беззбитковості становитиме:
 
Графічний метод

  Обсяг виробництва

Рис. 9. Графік беззбитковості

Обсяг продажів, що перевищує точку беззбитковості, забезпечує прибуток. Якщо обсяг продажів нижче від точки беззбитковості, підприємство зазнає збитків.

Точка беззбитковості, отже, вказує на те, при якому обсязі виробництва дохід від реалізації покриє сумарні (валові) витрати підприємства. Точка беззбитковості залежить від трьох факторів:

· ціни продажу виробленого товару;

· змінних витрат виробництва, реалізації, управління;

· постійних витрат виробництва, реалізації, управління.

Зменшення ціни реалізації продукції вимагає збільшення обсягу продажів. Збільшення змінних витрат на одиницю виробу вимагає збільшення обсягу продажів у точці беззбитковості. Аналогічно збільшення суми постійних витрат вимагає збільшення обсягу продажів у точці критичного обсягу виробництва.

Аналіз беззбитковості для багатономенклатурного виробництва

У тому разі, коли підприємство виготовляє і продає декілька видів продукції, точку беззбитковості можна визначити, виходячи із загального коефіцієнта маржинального доходу і всієї суми доходу від реалізації.

Таблиця 4

Визначення точки беззбитковості для багато номенклатурного виробництва

 

Продукція А

Продукція Б

Разом

Дохід від реалізації

1000

100%

4000

100%

5000

100%

Змінні витрати

700

70%

1600

40%

2300

46%

Маржинальний дохід

300

30%

2400

60%

2700

54%

Постійні витрати

2000

 

Прибуток

700

 

 

Приклад. Коефіцієнт загального маржинального доходу

Точка беззбитковості:

Слід урахувати що зі зміною структури виробництва коефіцієнт загального маржинального доходу і величина точки беззбитковості змінюються, тому їх належить визначати для кожного варіанта.

Отже, аналіз беззбитковості передбачає низку припущень, при які мати уявлення при його використанні.

По-перше – це постійність продажної ціни, яка, своєю чергою, ґрунтується на двох інших припущеннях;

· еластичність попиту на продукцію дуже висока, що дає змогу залишатись ціні постійною у міру збільшення продажів,

· ціна продажу продукції за звітний період часу стабільна.

По-друге припущення полягає у тому, що змінні витрати на продукцію теж відносно стабільні, а постійні і змінні витрати правильно визначені і класифіковані.

По-третє припущення передбачає, що в запланованому періоді можливі зміни обсягів виробництва, які забезпечують самоокупність.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.