РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий менеджмент - Кузьменко

Тема 7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

7.3. Вертикальний та горизонтальний процентні аналізиГоризонтальний (часовий) аналіз полягає в порівнянні абсолютних величин за статтями балансу (вартості активів та зобов’язань) за два суміжні періоди, а також, при можливості, у динаміці за ряд періодів (кварталів). Порівняння можна здійснювати шляхом визначення відхилення показників за абсолютними величинами, тобто на скільки порівнювана величина більша або менша за ту, з якою порівнюють, або за допомогою відносних показників, тобто на скільки відсотків (разів) порівнювальна величина більша або менша за ту, яку визначили базу порівняння.

Вертикальний аналіз – це структурний аналіз абсолютних величин, який дає змогу за даними відносних величин вивчити структуру активів та зобов’язань, тобто частку (відсоток) окремих їх видів у загальній сумі розділів та в цілому активів і зобов’язань. Перевагою цього виду аналізу є можливість зіставлення вираженої у відсотках структури показників одного звітного періоду з іншими незалежно від зміни їх розмірів. Вивчаючи ту чи іншу сукупність показників у різні періоди, можна спостерігати ті зміни, які відбуваються в їх структурі.

Горизонтальний та вертикальний аналіз активів і зобов’язань підприємства наведені в табл. 25. насамперед, за спрощеною методикою аналітичного дослідження активів та зобов’язань підприємства визначають їх динаміку і структуру у сфері постійного і оборотного капіталу та власних та залучених джерел формування.

 

 

Таблиця 25

Аналіз та оцінка активів і зобов’язань підприємства

Показники

На 31.12 минулого року

На 31.12 звітного року

Відхилення

тис.грн.

%

тис.грн.

%

+/-

%

пунктів структури

Активи

1.Необоротні

17305

59,2

24287

60,7

+6982

40,3

+1,5

2.Оборотні

11920

40,8

15708

39,3

+3788

31,8

-1,5

Разом

29225

100,0

39995

100,0

+10770

36,9

0

Зобов’язання

1.Власні

23603

80,8

31678

79,2

+8075

34,2

-1,6

2.Залучені

5622

19,2

8317

20,8

+2695

47,9

+1,6

Разом

29225

100,0

39995

100,0

+10770

36,9

0

Розглядаючи показники, узагальнені в табл. 25, можна відзначити, що загальна вартість майна підприємства збільшилась за звітний період на 10770 тис.грн. або 36,9%. Приріст вартості майна здійснювався нерівномірно. Якщо необоротні активи в оцінці по залишковій вартості зросли на 40,3%, то оборотні активи – на 31,8%. Слід зазначити, що за період, який аналізується, збільшилась питома вага майна необоротних активів.

Приріст вартості активів здійснювався за рахунок власного капіталу (75% приросту) і залученого капіталу (25%). Зменшення частки власного капіталу з 80,8% на початок року до 79,2% на кінець року свідчить про тенденцію збільшення частки залученого капіталу в господарську діяльність підприємства.

Як видно зі структури балансу, завдяки процентному аналізу можна порівняти частку активів, частку зобов'язань та власного капіталу підприємства. Наочно видно й інші співвідношення, наприклад, поточних активів та поточних пасивів тощо.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.