РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий менеджмент - Кузьменко

Тема 10. БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗРОБЛЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ

10.4. Вибір найбільш відповідного із прибуткових інвестиційних проектівРаціонування капіталу – це процес вибору найбільш відповідного з декількох інвестиційних проектів.

Необхідність раціонування обумовлена обмеженням суми засобів, що компанія може інвестувати.

Це обмеження може існувати через внутрішні причини (інвестиційна політика керівництва компанії) чи через зовнішній фактор (неможливості залучення засобів кредиторів).

Різні методи оцінки можуть іноді давати протилежні результати, і переваги того чи іншого проекту не завжди є більш раціональним.

Наприклад, не завжди проект який має велику поточну вартість є більш прибутковим.

Допустимо, компанія «Приват» розглядає два проекти: А и В, про них інформація слідуюча, табл. 32.

Таблиця 32

Розрахунок індексу прибутковості

Показники

Проект А

Проект В

Річна сума грошових надходжень, грн.

52000

8000

Фактор дисконту (п = 3

і = 12)

2,4018

2,4018

Теперішня вартість грошових надходжень, грн.

124834

19214

Мінус чисті інвестиції, грн.

120000

18000

Чиста теперішня вартість, грн.

4894

1214

З даних видно, що проект А має велику ЧТВ (чисту теперішню вартість) чим проект В, але грошові потоки цих проектів помітно відрізняються, тому доцільно розрахувати і порівняти індекси прибутковості.

Індекс прибутковості – це відношення дисконтованих грошових надходжень до чистих дисконтованих інвестицій.

У нашому прикладі індекс прибутковості проекту

А = 124894 : 120000 = 1,04

В = 19214 : 18000 = 1,07

Як бачимо, проект В є більш прибутковим оскільки забезпечує більшу віддачу від інвестицій.

В умовах обмеження суми, яку можна інвестувати, нерідко виникає потреба у виборі оптимальної комбінації обраних проектів.

Оптимальна комбінація може включати проекти менш привабливі з точки зору ЧТВ, або іншого показника.

Наприклад, компанія має 6100000 грн. для інвестування проектів і обрані п'ять потенційних проектів, табл. 33.

Таблиця 33

Вибір оптимальної комбінації обраних проектів

Проект

Сума теперішніх інвестицій, грн.

Теперішня вартість, грн.

ЧТВ, грн.

Індекс прибутковості

А

120000

136240

16240

1,14

В

276000

291140

15140

1,05

С

72000

86724

14724

1,2

Д

98160

103432

5272

1,05

Е

208320

220584

12264

1,06

 Якщо проекти ми будемо вибирати з показників ЧТВ, то сума яка залишиться не вистачить для фінансування проекту Е.

610000 – 120000 – 276000 – 72000 = 142000 грн.

Тому потрібно визначити оптимальну комбінацію проектів в умовах наявних обмежень. Якщо проектів багато, то застосовують лінійне програмування, яке передбачає:

1)          визначення зміни величин;

2)          визначення цільової функції і побудови її рівня;

3)          визначення обмежень.

В нашому прикладі ми можемо застосувати метод “проб та помилок”, це дасть нам можливість визначити, що оптимальною є комбінація проектів А, В и Е.

Первісні інвестиції дорівнюють

120000+276000+208320=604320 грн.

Теперішня вартість

136240+291140+220581=647964 грн.

Індекс прибутковості

647964 : 604320 = 1,07

Наведений приклад показує, що в умовах раціонування капіталу, сумарна ЧТВ інвестиційного портфеля може бути важливішою і прибутковістю, ніж ЧТВ кожного проекту окремо.

Отже, головне питання при оцінці доцільності будь-яких інвестицій полягає у тому, чи виправдають майбутні вигоди сьогоднішні затрати. Інвестиції доцільні лише в тому разі, якщо вони забезпечують дохідність.

Основні методи, що їх використовують при оцінюванні доцільності капіталовкладень, такі:

· період окупності;

· чистої теперішньої вартості;

· внутрішньої норми рентабельності;

· еквівалентності річних витрат.

 При оцінці доцільності інвестування проектів необхідно враховувати ризики, що можуть виникнути при його реалізації.

· ризик упущеної вигоди;

· ризик зниження дохідності ;

· ризик прямих фінансових втрат.

 Оцінювання ризиковості доходу є основою прийняття інвестиційних рішень. Ступінь ризику вимірюють двома критеріями:

· середнє очікування значення;

· мінливість можливого отримання результатів.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.