РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий менеджмент - Кузьменко

Тема 13. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА

13.1. Дивіденди – їхні види і джерела виплатиВ фінансовій літературі існує декілька визначень дивідендів. Основні із них:
Дивіденди – частина чистого прибутку акціонерного товариства, котра щороку розподіляється серед акціонерів відповідно до частки їх участі у власному капіталі товариства. Дивіденд зі звичайних акцій залежить від суми прибутку акціонерного товариства. Дивіденд зі привілейованих акцій сплачують у заздалегідь установленому розмірі як твердий процент від їхньої номінальної вартості.
Дивіденди – доходи, отримувані суб’єктам оподаткування згідно з корпоративними правами як частина прибутку юридичної особи, включаючи доходи, нараховані як проценти на акції чи на внески до статутних капіталів (за винятком доходів, отриманих від інших видів цінних паперів, від їх продажу і доходів від операцій з борговими зобов’язаннями та вимогами).
Види дивідендів:
1) Річний дивіденд – який виплачується за підсумками діяльності за рік, він включає всі попередні види виплати дивідендів, що мали місце протягом року.
2) Проміжний дивіденд – це дивіденд, що включається в річний дивіденд і виплачується як авансовий платіж.
3) Підсумковий дивіденд (останні) – це останній виплачений дивіденд за звітний період дивіденд.
 Приклад. Дивіденди виплачувані щокварталу І – 2,0; ІІ – 3,0; ІІІ – 1,0; IV – 4,0.
Дріч = 10 грн. Діт = 4,0. проміжні дивіденди: 2,0; 3,0; 1,0.
Дивіденди показують звичайно або в абсолютній величині, або у відсотках.
У тому випадку, якщо дивіденди розраховуються у відсотках, застосовується поняття ставки дивіденду норми дивіденду, процентного доходу на акцію.
Процентний дохід на акцію розраховується 2 способами:
1) ,
де Д – абсолютна величина дивіденду;
Н – номінал акції.
2) ,
де Ц – ціна акції (ринкова).
Дивіденди повинні бути достатніми для того, щоб зацікавити інвестора в придбанні акцій. Відсоток повинний бути більше, ніж відсоток по депозитних рахунках у банку.
Джерела виплати дивідендів.
1. Дивіденди, як правило, виплачуються за рахунок чистого прибутку підприємства.
2. Дивіденди можуть виплачуватися і при відсутності чистого прибутку за звітний період, але при наявності інших джерел їхньої виплати:
- чистий прибуток, накопичений підприємством у попердні періоди;
- у виняткових випадках дивіденди можуть виплачуватися за рахунок резервного фонду.
3. Для виплати дивідендів формується фонд виплати дивідендів (ФВД).
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.