РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий менеджмент - Кузьменко

Тема 13. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА

13.4. Різновиди дивідендної політикиРозрізняють три типи дивідендної політики:
консервативна – згідно з якою приоритетною метою розподілу прибутку є виробничий розвиток,  а не поточне споживання у формі дивідендних виплат. Зростає вартість чистих активів підприємства, а відповідно й ринкова вартість;
поміркована (компромісна) – згідно з якою в процесі розподілу прибутку поточні інтереси акціонерів щодо дивідендних виплат стабільно збалансовані з потребами формування власних фінансових ресурсів для забезпечення розвитку підприємства;
агресивна – яка передбачає постійне зростання дивідендних виплат незалежно від результатів фінансової діяльності. Забезпечує високу ринкову вартість акцій то формує позитивний імідж підприємства серед потенційних інвесторів, проте може призвести до фінансових ускладнень, оскільки можливості самофінансування підприємства за рахунок прибутку стають обмеженими.
Ефективність дивідендної політики оцінюють за динамікою ринкової вартості акцій, а також за такими показниками:
- коефіцієнт дивідендних виплат (КДВ):  
КДВ = ФДВ : ПЧ або КДВ = ДА : ПА,
де ФДВ – фонд дивідендних виплат, сформований відповідно до зворотного
типу дивідендної політики;
ПЧ – сума чистого прибутку підприємства;
ДА – сума дивідендів, виплачуваних на одну акцію;
ПА – сума чистого прибутку в розрахунку на одну акцію.
 - коефіцієнт співвідношення ціни та доходу від акції (КЦ/Д):
КЦ/Д = ЦАР : ДА,
де ЦАР – ринкова ціна однієї акції.
Хоча підприємство самостійно приймає рішення про проведення дивідендної політики, існують обмеження та таку діяльність. Ціль:
1) Забезпечити ліквідність підприємства.
2) Забезпечити грошовими потоками кредиторів. Існують наступні види обмежень:
- юридичні;
- фінансові;
- договірні.
Юридичні обмеження – обмеження, що регламентуються нормативними документами.
Фінансові обмеження – не регламентуються законодавчо, а визначаються логікою розвитку фінансової діяльності підприємства.
Договірні – які містяться в договорах між емітентами й інвесторами.
До юридичних обмежень відносяться наступні:
1) Не допускається виплата дивідендів за рахунок активів підприємства, якщо вони не перевищують величини статутного фонду.
2) Формування фонду виплати дивідендів допускається тільки після забезпечення виплати доходів по боргових зобов’язаннях.
Фінансові обмеження:
1) Частину чистого прибутку необхідно направляти у фонди нагромадження для забезпечення розвитку підприємства.
2) Частину чистого прибутку необхідно напрявляти на рішення соціальних питань підприємства.
Договірні обмеження:
Величина фонду виплати дивідендів може бути обмежена визначеним відсотком.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.