РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий менеджмент - Кузьменко

Тема 13. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА

13.5. Фінансові операції при проведені виплати дивідендів акціямиУ світовій практиці існує 3 основних підходи до виплати дивідендів:
1) Дивіденди необхідно виплачувати тільки тоді, коли цілком задоволені потреби в додаткових інвестиціях.
2) Величина виплачуваних дивідендів визначається зовнішніми факторами і безпосередньо не зв’язана з інвестиціями.
3) Змішаний варіант – необхідно виплачувати дивіденди і проводити інвестиції.
Дивіденди можуть бути виплачені:
1) грошима (сама зручна);
2) товарами і послугами;
3) облігаціями підприємства;
4) акціями підприємства.
Виплата дивідендів акціями:
1. Частина НП направляється у ФВД.
2. Ця сума переходить у фонд нагромадження.
3. На цю суму проводяться операції з акціями.
Існує 2 способи виплати дивідендів акціями:
1) За рахунок додаткових емісій.
2) Випуск додаткової кількості акцій без збільшення статутного фонду, шляхом проведення членування акцій на менші акції.
Дроблення акції – зменшення номінальної вартості акцій даного випуску шляхом розподілу на визначений коефіцієнт. При цьому кількість акцій збільшується, а сумарна номінальна вартість акцій (УК) не змінюється.
Консолідація – це зменшення загальної кількості акцій відповідно до заданого коефіцієнта, одночасно з пропорційним збільшенням номінальної вартості акцій (УФ залишається незмінним).
Способи фінансування виплати дивідендів акціями:
1) За рахунок нерозподіленого прибутку.
2) Без джерела фінансування, за рахунок збільшення кількості акцій, що видаються акціонеру.
Фінансові операції при проведенні виплати дивідендів акціями. При проведенні виплати дивідендів шляхом випуску і видачі додаткових акцій проводяться наступні операції:
1) Для забезпечення виплати дивідендів випускається додаткова кількість акцій і величина КК збільшується.
2) Фінансування випуску цих акцій проводиться з рахунок нерозподіленого прибутку і це відбивається в пасивному капіталі (оплата номінальної вартості, а також оплата додаткового капіталу).
3) Кожному акціонеру видається додаткова кількість акцій і сума його вкладу в статутний фонд зростає, а частка в статутному фонді залишається незмінною.
 Отже, багато досліджень дивідендної політики свідчить про те, що точної, моделі, яка забезпечує оптимальну дивідендну політику, ще не створено.
Незважаючи на відсутність моделі оптимальної дивідендної політики, залишкова теорія дає відправну точку - перелік факторів, які необхідно врахувати для прийняття остаточного рішення при виборі дивідендної політики.
Оптимальна дивідендна політика - це політика, яка встановлює баланс між поточними дивідендами та майбутнім зростанням і максимізує при тому ціну акцій.
Існує три основні методи виплати дивідендів:
• метод стійкого збільшення дивіденду на акцію;
• метод постійного коефіцієнта виплат;
• метод виплати низького регулярного дивіденду плюс приплати.
Метод стійкого збільшення дивідендів на акцію полягає у тому що підприємство встановлює певний темп зростання дивідендів у вигляді щорічного фіксованого проценту.
Метод постійного коефіцієнта виплат полягає у виплаті певного постійного процента від прибутку. Поза як величина прибутку коливається, то і коливається частина прибутку, що її розподіляють між акціонерами.
Метод виплати низького регулярного дивіденду плюс приплати є компромісом між двома попередніми. Встановлюється низький рівень дивідендів, який може бути виплачений у найменш сприятливі роки і здійснюються доплати до нього в роки успішної роботи.
Вибір методу виплати дивідендів керівництвом залежить від економічного та фінансового стану підприємства і повинен забезпечувати проведення оптимальної дивідендної політики.
Прийняття рішення про виплату дивідендів залежить від факторів ринкового середовища, встановлених термінів виплати та мотивів підприємств, що випливають з аналізу його діяльності.
Дивіденди нараховують із нерозподіленого, прибутку, тому перед їх виплатою слід переконатись, що грошових засобів вистачить і на виплату дивідендів, і на реалізацію інвестиційних цілей для росту.
Сплачувати дивіденди підприємства можуть як готівкою так і акціями.
Якщо рішення про виплату дивідендів прийнято, необхідно визначити дати здійснення їх виплат.

 | ЗМІСТ | © 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.