РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

ЗМІСТ:


Тема 1. Роль обліку в системі управління комерційним банком та основи його організації
1.1. Організація обліку в комерційних банках
1.2. Методологічні основи фінансового обліку в банках
1.3. Особливості обліку господарських операцій банку за принципом нарахування
1.4. Становлення та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
1.5. Зміст програми реформування бухгалтерського обліку в банківських установах України

Тема 2. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків
2.1. Особливості побудови Плану рахунків
2.2. Структура класів Плану рахунків

Тема 3. Організація аналітичного обліку в комерційних банках
3.1. Характеристика параметрів аналітичного обліку
3.2. Ведення параметрів контрагентів банку
3.3. Параметри документів
3.4. Параметри договорів та аналітичних рахунків

Тема 4. Кореспондентські відносини між банківськими установами
4.1. Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним банкам у регіональних управліннях Національного банку України
4.2. Організація міжбанківських розрахунків
4.3. Механізм кореспондентських відносин між банками
4.4. Виконання ухвал судів щодо арешту грошових коштів комерційних банків

Тема 5. Відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті
5.1. Організаційна робота банків з відкриття рахунків суб’єктам підприємницької діяльності
5.2. Відкриття поточних рахунків фізичним особам
5.3. Режим функціонування рахунків типу «Н», типу «П»
5.4. Особливості відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам та організаціям
5.5. Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті
5.6. Режим вкладних (депозитних) і поточних рахунків в іноземній валюті
5.7. Переоформлення та закриття рахунку

Тема 6. Організація касової роботи в комерційних банках України
6.1. Організація роботи касового апарату банку
6.2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами
6.3. Порядок здійснення операцій вечірніми касами
6.4. Організація і порядок роботи каси перерахування
6.5. Порядок виконання операцій видатковими касами
6.6. Порядок заключення операційної каси
6.7. Підкріплення операційних кас комерційних банків
6.8. Правила виконання касових операцій

Тема 7. Облік операцій комерційного банку за безготівковими розрахунками
7.1. Принципи організації безготівкових розрахунків та вимоги щодо оформлення розрахункових документів
7.2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручен
7.3. Порядок здійснення розрахунків чеками
7.4. Розрахунки акредитивами
7.5. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне списання (стягнення) коштів

Тема 8. Облік доходів, витрат та капіталу банку
8.1. Облік доходів (витрат) банку
8.2. Особливості податкового обліку валових доходів та валових витрат комерційного банку
8.3. Облік операцій з нарахування та сплати до бюджету податку на додану вартість

Тема 9. Бухгалтерський облік кредитних операцій в комерційних банках України
9.1. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій
9.2. Облік операцій за овердрафтом
9.3. Облік операцій репо
9.4. Облік факторингових операцій
9.5. Облік субординованих кредитів та операцій з дисконту векселів
9.6. Порядок бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій
9.7. Облік застави
9.8. Облік сумнівних кредитів та резервів під кредитні ризики

Тема 10. Бухгалтерський облік депозитних операцій установ комерційних банків
10.1. Бухгалтерський облік номіналу депозиту на нарахування процентів за депозитом
10.2. Облік операцій зі сплати та погашення депозиту

Тема 11. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами установ комерційних банків
11.1. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що входять до портфеля цінних паперів банку на продаж
11.2. Облік вкладень банку у боргові цінні папери з метою продажу
11.3. Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень в асоційовані та дочірні компанії
11.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери на інвестиції
11.5. Облік власних боргових зобов’язань комерційного банку
11.6. Облік операцій з борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України
11.7. Облік приватизаційних цінних паперів
11.8. Розмежування у фінансовому та податковому обліку операцій комерційних банків з державними цінними паперами

Тема 12. Облік обмінних операцій в іноземній валюті
12.1. Операції та їх класифікація
12.2. Характеристика рахунків для запису валютної позиції
12.3. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються за дорученням клієнтів банку
12.4. Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті
12.5. Облік операцій з пластиковими картками та дорожніми чеками
12.6. Облік інших операцій в іноземній валюті

Тема 13. Бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків
13.1. Класифікація основних засобів та їх вартісна оцінка
13.2. Бухгалтерський облік власних основних засобів
13.3. Облік власних нематеріальних активів
13.4. Облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів
13.5. Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку

Тема 14. Облік лізингових операцій
14.1. Характеристика лізингових операцій
14.2. Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача
14.3. Облік операцій з оперативного лізингу© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.