РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 3. Організація аналітичного обліку в комерційних банках

3.3. Параметри документівПараметри документів, що є стандартизованими реквізитами документів, необхідні при проведенні комерційними банками розрахункових або касових операцій.
Національним банком України визначено 4 параметри документів.
1. Символ касових оборотів — визначає зміст касової операції за Інструкцією № 4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України».
У звіті про касові обороти банку визначається 22 символи касових операцій за статтями приходу і 30 — за статтями видатку. Усі вони відповідно наведені у звітності, і перелічувати їх недоцільно. Для прикладу наведемо окремі символи за статтями приходу:
надходження торгової виручки споживчої кооперації 01
надходження торгової виручки всіх торговельних систем
(крім споживчої кооперації) 02
надходження виручки від усіх видів транспорту 05
надходження квартирної плати та комунальних платежів 08
повернення заробітної плати 28
за статтями видатків:
видачі на оплату праці, грошові виплати та заохочення 40
видачі на стипендії 42
видачі на витрати за відрядженням 43
видачі з рахунків за вкладами громадян 55
видачі грошей за придбану іноземну валюту 56
видачі на викуп акцій та інших цінних паперів 60
пересилання грошей з оборотної каси іншим установам
банків 71
Визначений формат параметра — дві цифри.
2. Код контрагента — відповідає номеру контрагента у внутрішньому списку контрагентів (див. перший параметр контрагентів). Заповнюється для всіх розрахункових документів, які надходять до банку або надсилаються з банку за участю рахунків № 1200, 1207, 1300, 1500, 1600.
3. Код операції — це параметр, який визначає зміст розрахункової операції за стандартною класифікацією платіжного балансу для банків. Він також заповнюється для всіх розрахункових документів, які надходять до банку або надсилаються з банку за участю рахунків № 1200, 1207, 1300, 1500, 1600.
Формат параметра — чотири цифри.
За стандартною класифікацією платіжного балансу для банків, коди операцій подаються за такими розділами:
товари та послуги;
дохід;
поточні трансферти;
рахунок операцій з капіталом;
фінансовий рахунок;
спеціальні коди.
Наведемо коди операцій за розділом «Товари»:

Найменування

Експорт

Імпорт

1. Товари загального користування

1221

1222

2. Енергоносії

1251

1252

3. Товари для переробки в Україні

1333

1334

4. Товари для переробки за межами України

1335

1336

5. Ремонт товарів

1441

1442

6. Товари, придбані в портах транспортними організаціями

1551

1552

7. Немонетарне золото

1661

1662

Зауважимо, що складання платіжного балансу України покладено на відповідні підрозділи Національного банку України. Саме платіжний баланс є важливим інформаційним джерелом для проведення економічної та валютної стратегії держави. Платіжний баланс України — це статистичний звіт, що відображає результати зовнішньоекономічної діяльності за окремий проміжок часу та джерела її фінансування. У платіжному балансі фіксуються всі операції між резидентами та нерезидентами держави, за якими потоки товарів, послуг і капіталів перетинають кордони економічної території України. Усі операції між резидентами або між нерезидентами вважаються, з погляду платіжного балансу, нейтральними.
Наведені теоретичні положення підтверджують значення аналітичного обліку при складанні будь-якої звітності по банківській системі, а також позитивність прийнятих рішень Національного банку України щодо його організації та побудови.
І, нарешті, четвертий параметр документів — код країни-платни­ка. Набуває значення, яке описано раніше, коли йшлося про параметри контрагентів. Заповнюється для усіх розрахункових документів, які надходять до банку або надсилаються з банку за рахунками 1200, 1207, 1300, 1500, 1600, але за умови, що платник або одержувач платежу (або обидва разом) є нерезидентами відповідно до чинного законодавства України.
Формат параметра — три цифри.
Визначивши параметри контрагентів (клієнтів) та відкривши за їх кодами картку контрагента, банк приступає до відкриття безпосередньо аналітичних рахунків. Враховуючи те, що аналітичний облік є основою для складання звітності в розрізі будь-яких форм, велике значення мають не лише параметри документів, а й параметри договорів. Саме договори містять великий обсяг інформації для складання звітності за кредитними, депозитними операціями, операціями з цінними паперами.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.