РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 3. Організація аналітичного обліку в комерційних банках

3.4. Параметри договорів та аналітичних рахунківПараметри договорів та аналітичних рахунків деталізують інформацію щодо операцій, які здійснює банк. Залежно від організації роботи в банку, його можливостей, банк самостійно вирішує, які параметри слід відносити до параметрів рахунків, а які до параметрів договорів. Якщо банк має сформовану картку контрагента за всіма переліченими обов’язковими параметрами, то номер аналітичного рахунку сформувати досить просто. Він вказує на зовнішнє подання ідентифікатора рахунку при розрахунках і в банківських документах.
Як уже зазначалося, номер включає до 14 цифр і лише перші п’ять чітко регламентовані. Це номер балансового (позабалансового) рахунку і ключовий розряд або контрольний розряд у рахунках доходів бюджету. Інші знаки від 0 до 9 цифр формуються банком самостійно згідно з власними можливостями та потребами. Так, якщо йдеться про внутрішньобанківські рахунки, то банк, як правило, використовує порядковий номер, котрий присвоєно рахунку за хронологією його відкриття та запису до книги відкритих рахунків (ф. 0487006).
Наприклад, балансовий синтетичний рахунок 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку». Зрозуміло, що дебіторська заборгованість за цим рахунком може виникати досить різноманітна, а обліковуватись вона має за кожним конкретним дебітором. У момент її виникнення в автоматичному режимі присвоюється номер, наприклад 21.
Якщо банк, виходячи з власних потреб, обирає чотири цифри у порядкових номерах, то номер аналітичного рахунку має такий цифровий вигляд: 3519.2.0021, де
3519 — балансовий синтетичний рахунок;
2 — ключовий розряд;
0021 — номер запису у книзі відкриття рахунків.
Що стосується номера аналітичного рахунку контрагента, то порядок відкриття аналогічний, але в сегмент ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, що включає інформацію про аналітичний рахунок, крім номера контрагента у внутрішньому списку контрагентів (код контрагента) банки можуть включати такі параметри: резидентність, код МФО банку — контрагента, код виду економічної діяльності або інші параметри на власний розсуд. Автоматизований пошук контрагента щодо його аналітичного рахунку та картки контрагента ведеться за номером у внутрішньому списку контрагентів.
Практика ведення аналітичного обліку в банках свідчить, що в загальний номер аналітичного рахунку достатньо включати такі параметри:
номер балансового або позабалансового рахунку відповідно до Плану рахунків;
код контрагента;
код валюти або банківського металу.
Раніше наведено картку клієнта — товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа». Банк, де відкрито поточний рахунок, прийняв такий параметр цього рахунку:
2600 2 0000 422,
де  2600 — номер балансового синтетичного рахунку «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
2 — ключовий розряд;
000 422 — код контрагента у внутрішньому списку клієнтів даного банку. Як видно з картки, номер власника рахунку ТОВ «Альфа» — 422, але оскільки формат параметра «код контрагента» не регламентується, банк прийняв значення формату — шість цифр.
При формуванні аналітичного рахунку важливим є параметр «характеристика аналітичного рахунку», який вказує на належність рахунку до класу балансу і може набувати таких значень:
актив/пасив — активні залишки рахунків, які відображаються у розділі активів, або пасивні залишки рахунків, які відображаються в розділі зобов’язань у балансовому звіті;
актив — активні залишки рахунків, які відображаються в розділі активів у балансовому звіті;
актив (контрактив) — пасивні (контрактивні) залишки рахунків, які відображаються в розділі активів у балансовому звіті;
актив/пасив (контрактив) — активні або пасивні (контрак­тивні) залишки рахунків, які відображаються в розділі активів у балансовому звіті;
зобов’язання — пасивні залишки рахунків, які відображаються в розділі зобов’язань у балансовому звіті;
зобов’язання (контрпасив) — активні (контрпасивні) залишки рахунків, які відображаються в розділі зобов’язань у балансовому звіті;
зобов’язання (актив (контрпасив)/пасив) — активні (контрпа­сивні) або пасивні залишки рахунків, які відображаються в розділі зобов’язань у балансовому звіті;
актив (контрпасив)/пасив (контрактив) — активні (контрпа­сивні) залишки рахунків, які відображаються в розділі активів або пасивні (контрактивні) залишки рахунків, які відображаються в розділі зобов’язань у балансовому звіті;
капітал (пасив) — пасивні залишки рахунків, які відображаються в розділі капіталу в балансовому звіті;
капітал (актив (контрпасив) — активні (контрпасивні) залишки рахунків, які відображаються в розділі капіталу в балансовому звіті;
капітал (актив (контрпасив)/пасив) — активні (контрпасивні) або пасивні залишки рахунків, які відображаються в розділі капіталу в балансовому звіті;
доходи (пасив) — пасивні залишки рахунків, які відображаються в розділі доходів у балансовому звіті;
доходи (актив/пасив) — активні або пасивні залишки рахунків, які відображаються в розділі доходів у балансовому звіті;
витрати (актив) — активні залишки рахунків, які відображаються в розділі витрат у балансовому звіті;
позабалансовий (актив) — активні залишки рахунків, які відображаються в розділі позабалансових рахунків у балансовому звіті;
позабалансовий (пасив) — пасивні залишки рахунків, які відображаються в розділі позабалансових рахунків у балансовому звіті;
позабалансовий (актив/пасив) — активні або пасивні залишки рахунків, які відображаються в розділі позабалансових рахунків у балансовому звіті;
позасистемний (актив) — активні залишки рахунків, на яких ведеться позасистемний облік;
позасистемний (пасив) — пасивні залишки рахунків, на яких ведеться позасистемний облік;
позасистемний (актив/пасив) — активні або пасивні залишки рахунків, на яких ведеться позасистемний облік;
позабалансовий меморандний рахунок — рахунок, на якому ведеться кількісний облік;
позабалансовий контррахунок — контррахунок для позабалансового рахунку, який відображається у розділі позабалансових рахунків у балансовому звіті.
Визначений формат параметра — дві цифри.
Для параметрів договорів визначаються спеціальні обов’язкові параметри:
· процентна ставка — включає інформацію щодо процентної ставки, за якою нараховуються проценти, і вказується для рахунків, за якими відображається їх нарахування. Формат параметра — дев’ять знаків, причому чотири відводиться для відображення цілої частини числа, 5 — для дробової.
· параметр історії містить додаткову інформацію до рахунків: а) нарахованих доходів і прострочених нарахованих доходів, яка вказує на рахунок, з якого нарахована сума; б) пролонгованої, простроченої сумнівної заборгованості, яка вказує на рахунок, на якому спочатку обліковувалась сума; в) неамортизованої премії або дисконту, яка вказує на рахунок, на якому обліковується цінний папір. Формат — одна цифра.
· параметр субрахунку дає змогу подати суму за балансовим рахунком з розподілом її залежно від аналітичного рахунку. Формат параметра — одна цифра — і стосується рахунків № 1524, 2074, 2525, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 3320, 6024, 6025, 6026, 6027, 6030, 6031, 6042, 6043, 7402, 7419, 7457.
Для рахунків, наданих та отриманих кредитів до параметрів заноситься весь необхідний обсяг інформації.
1. Початковий строк видачі кредиту.
Параметр містить код початкового строку видачі кредиту і може набувати таких значень:
до запитання;
овернайт (1 день);
від 2 до 7 днів; від 8 до 21 дня; від 21 до 31 дня; від 31 до 92 днів; від 92 до 183 днів; від 183 до 365 днів; понад 365 днів.
Формат параметра — одна цифра.
2. Термін до повернення кредиту.
Параметр може набувати значень першого параметра і формат параметра — відповідно одна цифра.
3. Термін пролонгації.
Визначається формат параметра — одна цифра, і він може набувати таких значень:
від 1 до 31 днів;
від 31 до 92 днів;
від 92 до 183 днів;
понад 183 дні.
4. Термін прострочення.
Коди прострочення кредиту можуть набувати значень поперед­нього параметра, тому формат параметра як у 3, так в 4 — одна
цифра.
5. Параметр забезпеченості кредиту.
Параметр забезпеченості кредиту набуває таких значень: забезпечений, незабезпечений, гарантований Урядом України; формат — одна цифра.
6. Параметр ризику: вказується категорія ризику кредиту відповідно до визначень, наведених у Положенні «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків», що затверджене постановою Правління НБУ від 27.03.88 за № 122.
Параметр набуває таких значеннь:
стандартні кредити;
кредити під контролем;
субстандартні кредити;
сумнівні кредити;
безнадійні кредити.
Формат — одна цифра.
Для депозитних рахунків (розміщених або залучених депозитів) визначаються такі параметри:
1. Термін розміщення (залучення) депозиту;
2. Термін до повернення депозиту.
Ці два параметри можуть набувати значень, аналогічних першому параметру для кредитних рахунків «Початковий термін видачі кредиту».
Згадані значення параметра визначаються також і для рахунків цінних паперів, являючи собою перший параметр «Термін до погашення». Крім цього параметра для рахунків цінних паперів визначаються ще деякі.
Місце емісії: може набувати значень:
Україна;
країни СНД та Балтії;
країни ОЄСР;
інші країни.
За наведеною досить непростою схемою аналітичного обліку комерційний банк досягає того, що набір параметрів аналітичного рахунку несе достатньо інформації про конкретного контрагента. Отже, у процесі вдосконалення бухгалтерського обліку в банках України велике інформаційне навантаження припадає саме на систему аналітики.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.