РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 4. Кореспондентські відносини між банківськими установами

4.4. Виконання ухвал судів щодо арешту грошових коштів комерційних банківРегіональні управління Національного банку виконують ухвали судів України щодо арешту грошових коштів комерційних банків.
Після одержання ухвали арбітражного суду і наказу на арешт, регіональне управління Національного банку:
надсилає повідомлення про це відповідному комерційному банку;
реєструє отримані документи в окремому журналі, в якому зазначає всі необхідні реквізити;
відкриває комерційному банку рахунок на балансовому рахунку 3207 «накопичувальні рахунки», на якому накопичує кошти для виконання ухвали суду.
Ухвала суду виконується станом на початок операційного дня за наявністю коштів на кореспондентському рахунку комерційного банку.
Здійснюються проведення:
на рівні регіонального управління Національного банку
Д-т 1200
К-т 3207
на рівні комерційного банку:
Д-т відповідний рахунок
К-т 1200.
Регіональне управління НБУ повідомляє арбітражний суд про відсутність або недостатність коштів на кореспондентському рахунку, а також про наявність картотеки за позабалансовим рахунком 9804 «Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у банку».
Якщо кошти надходять на кореспондентський рахунок КБ, то вони продовжують накопичуватися на рахунку 3207.
Д-т 1200
К-т 3207.
На кореспондентському рахунку мають залишатися кошти у розмірі встановлених Національним банком України обов’язкових резервів та 10 процентів від суми залишку, зменшеного на суму обов’язкових резервів, для забезпечення потреб клієнтів.
Крім кореспондентських рахунків, комерційні банки можуть відкривати в регіональному управлінні Національного банку і кореспондентські рахунки для філій, відділень, управлінь, що не є юридичними особами. Ці рахунки відкриваються на підставі укладеної кореспондентської угоди і використовуються для прискорення розрахунків.
У разі недостатності коштів на коррахунку для виконання ухвал судів, Національний банк залучає кошти, що враховуються на кореспондентських рахунках філій комерційного банку. Для цього регіональне управління Національного банку надсилає електронне повідомлення комерційному банку, який терміново підтверджує це повідомлення і залучає відповідну суму із філій свого банку.
Суму, списану з кореспондентського рахунку установи комерційного банку, регіональне управління Національного банку зараховує також на рахунок 3207 «Накопичувальні рахунки» (за Планом рахунків бухгалтерського обліку в Національному банку України).
Кошти, які накопичені на рахунку 3207, забороняється використовувати до отримання рішення про їх стягнення або ухвали про зняття арешту.
Після надходження виконавчого документа про стягнення коштів за рішенням суду та платіжної вимоги від банку-одержувача, регіональне управління Національного банку перераховує призначену до стягнення суму на рахунок одержувача, відображаючи зміст операції в такому вигляді:
Д-т 3207
К-т рахунок одержувача.
Якщо в момент надходження виконавчого документа про стягнення коштів за рішенням суду на рахунку 3207 була накопичена сума менша, ніж вказана у рішенні про стягнення, то накопичена сума повністю перераховується на рахунок стягувача. Залишок суми, що підлягає стягненню та розрахунковий документ в той самий день вміщується в картотеку несплачених документів, що значиться в регіональному управлінні Національного банку.
Якщо у рішенні арбітражного суду вказується сума до стягнення, що менша від накопиченої на рахунку 3207, то невикористана сума повертається на кореспондентський рахунок комерційного банку.
Порядок міжбанківських розрахунків затверджений постановою Правління Національного банку України від 08.10.98 за № 414 і викладений в «Положенні про міжбанківські розрахунки».
Важливо розуміти, що міжбанківські розрахунки охоплюють дуже велике коло банківських операцій. По суті вони є системою здійснення і регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов’язаннями, які виникають між банківськими установами в процесі їх діяльності. До міжбанківських інструментів відносяться операції між комерційними банками: кореспондентські рахунки, депозити до запитання та строкові депозити, операції Репо, фінансовий лізинг тощо.
Їх здійснення супроводжується проходженням платежів через систему міжбанківських розрахунків. Таким чином міжбанківські розрахунки охоплюють інтереси всіх учасників ринкових відносин — від великих до індивідуальних підприємств, від Національного банку до комерційних банків.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.