РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 5. Відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті

5.2. Відкриття поточних рахунків фізичним особамФізичним особам для зберігання коштів та проведення розрахунків у національній валюті з іншими фізичними та юридичними особами відкриваються поточні рахунки, що мають назву вклади «до запитання». Їх відкриття проводиться на підставі заяви фізичної особи і документа, що засвідчує особу; угоди на відкриття та обслуговування рахунку між установою банку та громадянином; картки із зразком підпису, який вчиняється у присутності працівника банку, що відкриває рахунок та засвідчується цим працівником і головним бухгалтером банку.
В угоді зазначаються дані документа, що засвідчує фізичну особу, адреса постійного місця проживання і ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податку. За дорученням власника рахунку-резидента, операції за рахунком може здійснювати інша особа — резидент.
На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:
· кошти на оплату праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні праці, музичні твори, витвори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, наукові праці та винаходи;
· виплати страхових та викупних сум, позичок з особистого страхування, страхове відшкодування за майновим страхуванням;
· орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна;
· відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;
· кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;
· кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппро-
дукцію;
· інші надходження у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.
З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-рези­дентів за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:
· розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними
особами;
· розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари;
· відрахування до державного й місцевих бюджетів обов’язко­вих та інших платежів;
· розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми власності;
· розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому або позабіржовому ринку;
· розрахунки за куплену іноземну валюту;
· інші операції у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.
Забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок фі-
зичних осіб — нерезидентів.
На поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів зараховуються:
· кошти, одержані як оплата праці, допомога, авторські гонорари;
· кошти, одержані як відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом;
· кошти від продажу власного майна;
· успадковані кошти;
· кошти, отримані внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну (за наявності протоколу зборів засновників про розподіл прибутку та довідки податкової адміністрації про сплату податків згідно з чинним законодавством);
· виплата страхових сум;
· кошти, що були раніше зняті власником з рахунку, але не використані або використані не повністю;
· інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.
З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-нере­зидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться операції у грошовій одиниці України:
· видача коштів готівкою;
· видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;
· розрахунки у безготівковій формі за послуги, надані юридичними та фізичними особами на території України;
· сплата мита, податків та інших обов’язкових платежів;
· сплата страхових та членських внесків;
· здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим органам;
· перерахування на рахунок іншої фізичної особи;
· перерахування на інший власний поточний рахунок в іншому банку України чи на вкладний рахунок;
· перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством;
· перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як реінвестицію в об’єкт первинного інвестування чи в інші об’єкти інвестування відповідно до чинного законодавства України за умови сплати податку на прибуток (дохід);
· перерахування за купівлю іноземної валюти (купівля іноземної валюти за кошти у грошовій одиниці України з урахуванням нарахованих відсотків за залишками коштів на рахунку);
· інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
Крім поточних рахунків «до запитання», фізичним особам-резидентам — громадянам України, резидентам — іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні, а також нерезидентам — громадянам України, які постійно проживають за межами України та нерезидентам — іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до 1 року відкриваються в національній валюті вкладні рахунки на підставі договору про його відкриття з видачею вкладнику вкладного документа (скажімо, ощадної книжки — іменної чи на пред’явника).
Фізичній особі-нерезиденту — надається іменна ощадна книжка. В угоді обумовлюється сума, що вноситься або перераховується на вкладний рахунок; термін зберігання та порядок повернення; розмір відсотків та умови перегляду відсотків, а також умови розірвання угоди.
У разі відкриття вкладного рахунку фізичній особі-резиденту у договорі на підставі довідки податкового органу вказується ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податку.
Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб-резидентів призначені для обліку коштів, внесених на визначений угодою термін. Кошти на вкладні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного вкладного рахунку в іншому банку чи з поточного рахунку в національній чи іноземній валюті.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.