РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 5. Відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті

5.4. Особливості відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам та організаціямКрім рахунків суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб, іноземних представництв юридичних осіб-нерезидентів і т. ін. рахунки в установах банків можуть відкрити військові частини, установи, підприємства і організації. До них належать підприємства і організації Збройних сил України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Міністерства внутрішніх справ України, інших міністерств і відомств, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування. В установах банків вони можуть мати такі рахунки: бюджетні, позабюджетні та поточні. Бюджетні відкриваються на ім’я розпорядників бюджетних коштів та бюджетних військових частин, установ, організацій.
Поточні рахунки призначені для зберігання коштів, що їх одержують військові частини за виконані роботи, надані послуги.
Поточні рахунки відкриваються на ім’я підприємств, організацій і військових частин, що здійснюють виробничу або комерційну діяльність, володіють або наділені основними фондами, обіговими коштами та мають самостійний баланс.
Бюджетні рахунки військовим частинам, установам і організаціям відкриваються в разі надходження на їх адресу коштів фінансування з бюджету на ім’я розпорядників бюджетних коштів та бюджетних військових частин, установ і організацій.
Підставою для відкриття поточних рахунків військовим частинам, підприємствам та організаціям є дозвіл фінансового органу — розпорядника бюджетних коштів. Дозволи на відкриття рахунків складаються на бланках, виготовлених у друкарнях, із захисною сіткою. Вони містять централізовану нумерацію, підписуються двома особами і засвідчуються відбитком печатки розпорядника бюджетних коштів. Бланк дозволу складається із чотирьох частин: дозволу, підтвердження дозволу, повідомлення і корінця.
Фінансовий орган відповідного розпорядника бюджетних коштів, видаючи дозвіл на відкриття рахунку військовій частині, одночасно надсилає установі банку через спеціальний зв’язок (або рекомендованим листом) підтвердження дозволу на відкриття рахунку разом з примірником повідомлення про відкриття рахунку установою банку.
Отже, відкриття бюджетного, позабюджетного чи поточного рахунку проводиться установою банку на підставі наданого військовою частиною, установою, підприємством чи організацією дозволу на відкриття рахунку і підтвердження дозволу, одержаного установою банку безпосередньо від фінансового органу. Звичайно, заява про відкриття рахунку і картка зі зразками підписів осіб, котрі розпоряджаються рахунком та відбитком печатки, як загальновизнані обов’язкові документи також подаються до банку в разі відкриття рахунку.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.