РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 5. Відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті

5.6. Режим вкладних (депозитних) і поточних рахунків в іноземній валютіНа вкладні (депозитні) рахунки, що відкриті як резидентам так і нерезидентам — фізичним особам зараховується валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку. Крім цього, зараховується готівкова валюта, але на рахунок фізичної особи-нерезидента тільки та, що ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в’їзді в Україну. Про зарахування готівкової іноземної валюти на рахунок уповноважений банк України ставить позначку в митній декларації.

З вкладного рахунку за розпорядженням власника-резидента або нерезидента чи за їх дорученням проводиться виплата готівкою або платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України); перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.

Крім того з вкладного рахунку фізичної особи-нерезидента проводиться перерахування коштів за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб (резидентів і нерезидентів).

Зарахування коштів на поточні рахунки в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю в Україні проводиться за профілем їх господарської діяльності. Це може бути готівка, що ввезена на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і зареєстрована митною службою України, невикористаний залишок готівки чи валюта за платіжними документами, що були отримані раніше для оплати витрат на відрядження, на інші цілі (представницькі витрати, витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном тощо). Зараховуються також кошти, переказані з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки за платіжними документами, що надійшли з-за кордону на ім’я власника рахунку, за іменними платіжними документами (в тому числі — дорожні чеки), що ввезені в Україну та не зареєстровані митною службою при в’їзді в Україну, за відсутності передавальних надписів на них, куплені на міжбанківському валютному ринку за рахунок коштів, що належать власнику рахунку типу «Н», інші надходження на користь власника рахунку, що не суперечать чинному законодавству України.

Подібно до видів зарахування коштів проводяться операції їх списання з поточного рахунку за розпорядженням власника.

Якщо йдеться про поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, через які повністю або частково проводиться підприємницька діяльність в Україні, то джерел поповнення рахунку буде більше. Це передусім, суми кредитів, отриманих від уповноважених банків за кредитними угодами, кошти, перераховані в межах України з власного поточного рахунку при його закритті в іншому банку та з поточного рахунку відокремленого підрозділу власника рахунку. Відповідно визначаються і напрямки використання коштів.

Зарахування коштів на поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів проводиться через розподільчі рахунки або безпосередньо на поточні рахунки.

Слід зазначити, що безпосередньо на поточні рахунки зараховуються лише такі кошти: куплені за дорученням власника рахунку уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства, перераховані з кредитного рахунку як кредит відповідно до кредитної угоди, перераховані з власного депозитного рахунку в уповноваженому банку відповідно до депозитної угоди, а також сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та депо­зитному рахунку, а також перераховані з власного поточного рахунку.

Основна маса коштів зараховується на поточні рахунки через розподільчі рахунки. Це, перш за все, готівка, що надійшла від нерезидента до каси уповноваженого банку згідно з експортним конт-
рактом (угодою), готівка ввезена уповноваженими особами на територію України на транспортних засобах, які надають послуги за межами України та зареєстрована митною службою України, готівка одержана як сплата за державне мито, митні платежі та інші збори, готівка внесена нерезидентом як благодійницький внесок, невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за платіжними документами, що були отримані (куплені) в уповноважних банках України для оплати витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном та представницьких витрат. Зараховуються також кошти за платіжними документами, що надіслані та ввезені з-за кордону на ім’я власника рахунку. Найбільший обсяг коштів поступає як переказ з-за кордону за зовнішньоекономічними контрактами та оплата резиденту, який виступає посередником для подальшого перерахування іншим резидентам — суб’єктам господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення консигнації або агентських угод було здійснено продаж товарів (робіт, послуг). Зараховуються також кошти, повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого вони були перераховані раніше, а також благодійні внески юридичних осіб — нерезидентів. Підлягають зарахуванню через власні розподільчі рахунки кошти
з-за кордону, як плата за окремі конкретно визначені послуги, а саме: за видачу охоронних документів на використання об’єктів промислової власності і підтвердження їх чинності на території України, за використання авторського права резидентів, адвокатським та іншим компаніям-резидентам за справами, які перебувають у впровадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність, а також конфісковані, безхазяйні, успадковані та інші кошти, за якими не звернувся власник до кінця терміну зберігання.

Відповідно з поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться операції в готівковій та безготівковій формі, перелік яких наведено у зазначеній вище Інструкції.

Кошти на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента, яка здійснює підприємницьку діяльність, зараховуються та використовуються за режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів.

Відповідно до чинного законодавства України юридичним особам-нерезидентам поточні рахунки в уповноважених банках України не відкриваються.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.