РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 6. Організація касової роботи в комерційних банках України

6.5. Порядок виконання операцій видатковими касамиОсновним документом для одержання готівки є грошовий чек встановленої форми. За внутрішньобанківськими операціями використовується видатковий касовий ордер. Цей документ також заповнюється індивідуальними позичальниками, що одержують позики в банках, вкладниками і пенсіонерами.
В оформленні видаткових касових операцій, крім відповідального виконавця і касира, з метою безпеки і захисту документообігу, бере участь контролер видаткових операцій.
Для проведення видаткових операцій, завідувач касою видає касирам під звіт готівку під розписку в книзі прийнятих і виданих грошей (цінностей). Щоразу після одержання суми в підзвіт та сплати видаткових документів, касир видаткової каси проводить відповідні записи в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей), вказуючи кількість проведених документів і залишок підзвітних сум.
Відповідальний працівник, приймаючи чеки та інші документи на одержання готівки, перевіряє наявність необхідної суми на по­точному рахунку клієнта і достовірність самого чека, зіставляє підписи, печатку і номер чеку із зразками, поданими до банку.
За паспортом встановлюється особа одержувача, підпис якої поміщений на зворотньому боці чека. Відриваючи від чеку контрольну марку, що повертається одержувачу, відповідальний працівник передає чек контролеру з видаткових касових операцій, у функції якого входить повторний контроль достовірності чека і правильності його заповнення, а також реєстрація чека у видатковому касовому журналі. Провівши цю роботу, контролер передає чек безпосередньо касирові до виконання.
Одержавши видатковий чек, касир перевіряє тотожність підписів службових осіб, які мають право дозволити видачу грошей із зразками, що є у касира і зіставляє суму, проставлену у документі цифрами та літерами.
Далі касир за номером чека викликає одержувача. Приймаючи від нього контрольну марку, переконується у наявності у чеку даних паспорта, що засвідчують особу одержувача і його розписки в одержанні грошей. Звіривши номер контрольної марки або талона в касу з номером на відповідному видатковому документі наклеює марку на чек, а талон до ордеру і видає вказану суму.
Наприкінці операційного дня касир підраховує залишок грошей в касі, зіставляючи його з розрахунковим (виходячи із суми прийнятих грошей у підзвіт і сумою сплачених видаткових документів) та складає відповідну довідку касира видаткової каси, підписує довідку, а підсумкові касові обороти звіряє із записами в касових журналах операційних працівників. Звірка підтверджується підписами касира в касових журналах і операційних працівників — на довідці касира.
Залишок грошей і видаткові касові документи за день разом із довідкою касира передаються завідувачу касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).
Перевіривши довідку, завідувач каси підписує її і підшиває в документи дня.
Установи банків можуть заздалегідь проводити підготовку го-
тівки для видачі клієнтам за їх попередніми заявками. Підготовка
і пакування готівки проводиться на підставі одержаних від клієн-
тів чеків.
Підготовлені до видачі мішки можуть вкладатися в загальний мішок або візок, який замикається на ключ, пломбується касиром. До нього прикріплюється ярлик із зазначенням загальної суми вкладених грошей, а також проставляється дата, підпис і іменний штамп касира. Підготовлена готівка разом із видатковими документами приймається від касира завідувачем касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).
Розкриття мішків проводиться безпосередньо клієнтами у відведеному для цього місці під наглядом працівника банку, який зрізає пломби з мішків і пачок, якщо клієнт не перераховує (по аркушах) готівку в банку.
В установах банків можуть створюватись об’єднані каси — прибутково-видаткові. Приймання і видача грошей у цих касах здійснюється в порядку, встановленому відповідно для прибуткових і видаткових кас.
Після закінчення операційного дня, касир складає зведену довідку про касові обороти, на зворотному боці якої вказує суму надходження.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.