РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 6. Організація касової роботи в комерційних банках України

6.6. Порядок заключення операційної касиПрийнявши від усіх касирів гроші, керівник каси перевіряє зведені довідки і документи на предмет правильності підрахунку залишків з урахуванням своїх записів у Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей), а також відповідність кількості зданих касирами документів і суми готівки даним довідок. Обов’язково контролюється чи завірені суми касових оборотів, зазначених у довідках касирів, операційними працівниками.

Закінчивши перевірку, завідувач каси складає зведену довідку про касові обороти, до якої включаються дані звітних довідок і
записів у журнали про прийняті суми грошей касою перерахування та вечірньою касою, а також дані за документами, гроші за якими видані або прийняті ним особисто. Зіставивши відповідність підсумків зведеної довідки з даними бухгалтерського обліку, що підтверджується підписом працівника бухгалтерії, уміщує цю довідку разом із довідками касирів прибуткової і видаткової кас в касові документи дня.

Записавши в Книгу обліку готівки операційної каси і інших цінностей, загальну суму приходу і видатку готівки, виводить за Книгою залишок каси на наступний день.

Касові документи разом із додатками брошуруються одним із касових працівників. При формуванні папки касові документи добираються за балансовими рахунками (в порядку зростаючої нумерації) окремо за прибутком і видатком каси.

Підсумкові дані зброшурованих документів підраховуються з допомогою персонального комп’ютера з виведенням інформації
на друк.

Стрічка підрахунку окремо за прибутком і видатком касових та позабалансових ордерів, підписана працівником, який проводив підрахунок, вміщується в папці перед документами.

На лицьовій стороні папки з документами проставляється штамп або наклеюється ярлик:

 

Найменування банку

Термін зберігання

 

Касові документи

за «____» _____________ 199__ р.

 

Д-т « 1001» ____________ шт. грн. __________

К–т «1001» ____________ шт. грн. __________

 

Завідувач каси
Касир

Перевірено:
головний бухгалтер

 

Касові документи за останні дванадцять місяців зберігаються під відповідальністю завідувача касою в грошовому сховищі або окремому сейфі, який передається під охорону.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.