РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 6. Організація касової роботи в комерційних банках України

6.7. Підкріплення операційних кас комерційних банківГраничний залишок грошей в операційній касі визначається комерційним банком за погодженням із Республіканським банком Криму або відповідним регіональним управлінням Національного банку України. До уваги береться обсяг готівкового обігу, умови роботи банку з таким розрахунком, щоб не виникали невиправдані перевезення готівки для підкріплення або вивозу її надлишків з банку. Як правило, граничний залишок грошей в операційній касі встановлюється у розмірі, близькому до внутрішньомісячної потреби в касових ресурсах.

Підкріплення операційних кас установ банків проводиться із оборотних кас Республіканського банку Криму, регіональних управлінь НБУ за грошовими чеками з одночасним відображенням (списанням, зарахуванням коштів) на кореспондентських рахунках або через інкасаторів Національного банку.

Касове обслуговування установ комерційного банку здійснюється:

комерційним банком у межах своєї системи;

операційним управлінням регіонального управління Національного банку на підставі укладеного договору;

іншим комерційним банком також відповідно до укладеного договору.

Для підкріплення операційної каси готівкою установа комерційного банку подає заявку (в залежності звідки буде проводитися підкріплення) або у свій комерційний банк, при підкріпленні ним операційної каси установи або у регіональне управління Національного банку.

За умови підкріплення операційної каси одного комерційного банку з іншого комерційного банку, незалежно від його місця розташування в Україні, між ними укладається договір на передання готівки без погодження з регіональним управлінням Національного банку. Проте повідомлення про підкріплення в той же день надсилається до НБУ.

Комерційний банк електронним документом проводить оплату готівки банку-відправнику.

Видача готівки з оборотної каси операційного управління регіонального управління Національного банку або з іншого комерційного банку проводиться лише після надходження попередньої оплати, за видатковим касовим ордером і дорученням установи банку-одержувача.

Підкріплення установи комерційного банку через інкасаторів Національного банку України проводиться на підставі окремого договору на доставку цінностей.

Бухгалтерські записи проведених операцій з підкріплення операційної каси виконуються з використанням таких рахунків.

1001 А Банкноти та монета в касі Національного банку України;

1001 А Банкноти та монета в касі банку — для комерційних банків;

1007 А Банкноти та монета в дорозі, (КБ);

1811 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою, (КБ);

1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою, (КБ);

3900 А Рахунки, що відкриті в установах банку, які розташовані в Україні, (КБ);

3901 П Рахунки, що відкриті для установ банку, які розташовані в Україні, (КБ);

4629 А-П Транзитний рахунок за іншими операціями, (НБУ).

Розглянемо можливі варіанти операцій з підкріплення операційних кас готівкою та відповідні бухгалтерські проведення.

1. При підкріпленні підвідомчих філій готівкою з операційної каси комерційного банку здійснюються такі проведення:

а) Проведення розрахунків за готівку:

у філії                                                   у комерційному банку

Д-т 1811                                               Д-т 3900

К-т 3901                                               К-т 1911.

б) Доставка готівки власними засобами філії:

у філії                                                   у комерційному банку

Д-т 1001                                               Д-т 1911

(символ 39 у статзвітності                     К-т 1001

за формою 748)                                        (символ 66 у статзвіт-

К-т 1811                                               ності за формою 748).

в) Доставка готівки через апарат інкасації комерційного банку, що продає готівку:

у філії                                                   у комерційному банку

                                                                  Д-т 1007

—                                                          К-т 1001

                                                                  (символ 66 у статзвіт-

                                                                  ності за формою 748).

г) Після підтвердження філії про одержання готівки:

у філії                                                   у комерційному банку

Д-т 1001                                               Д-т 1911

(символ 39 у статзвітності                     К-т 1007

за формою 748)

К-т 1811.

2. При підкріпленні комерційного банку готівкою з оборотної каси регіонального управління Національного банку України:

у комерційному банку                         у регіональному        управлінні НБУ

а) Проведення розрахунків за готівку:

Д-т 1811                                               Д-т коррахунку

К-т коррахунку                                   К-т 4629.

б) Доставка готівки власними засобами комерційного банку:

Д-т 1001                                               Д-т 4629

(символ 37 у статзвітності                     К-т 1001

за формою 748)                                        (символ 71 у статзвіт-

К-т 1811                                               ності за формою 748).

в) Доставка готівки через інкасаторів Національного банку України:

                                                                  Д-т 1007

—                                                          К-т 1001

(символ 71 у статзвіт-

ності за формою 748).

г) Після підтвердження комерційного банку про одержання готівки:

Д-т 1001                                                Д-т 4629

(символ 37 у статзвітності                         К-т 1007

за формою 748)

К-т 1811.

3. При підкріпленні комерційного банку готівкою з операційної каси іншого комерційного банку:

у комерційному банку,                        у комерційному банку,

     що купує готівку                                 що продає готівку

а) Проведення розрахунків за готівку:

     Д-т 1811                                                Д-т коррахунку

     К-т коррахунку                                      К-т 1911.

б) Доставка готівки власними засобами комерційного банку, що купує готівку:

     Д-т 1001                                                Д-т 1911

(символ 37 у статзвітності                         К-т 1001

за формою 748)                                          (символ 72 у статзвіт-

     К-т 1811                                                ності за формою 748).

4. При здаванні комерційним банком надлишків готівки або зношених грошей до оборотної каси регіонального управління Національного банку України:

     у комерційному банку                         у регіональному

                                                                  управлінні НБУ

а) Доставка готівки власними засобами комерційного банку:

     Д-т 1007                                                Д-т 1001

     К-т 1001                                                (символ 36 у статзвіт-

(символ 72 у статзвітності                         ності за формою 748)

за формою 748)                                          К-т 4629.

б) При перерахуванні коштів КБ:

     Д-т коррахунку                                      Д-т 4629

     К-т 1007                                                К-т коррахунку.

Установи Національного банку України при підкріпленні кас комерційних банків установлюють плату за касове обслуговування відповідно до тарифів банківських послуг (затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.11.97 за № 381).

У разі постійного здавання комерційними банками надлишків готівки (банки, які мають сальдо операцій з вилучення готівки з обігу) НБУ в межах зданих сум видає підкріплення готівкою комерційним банкам безкоштовно.

Безкоштовно проводиться також підкріплення банків розмінною монетою (незалежно від суми) та обмін зношених, пошкоджених банкнот та монет на платіжні.

Послуги, пов’язані з перевезенням надлишків кас, зношених банкнот та монет і банкнот, що вилучаються з обігу службою інкасації Національного банку України, сплачуються за тарифами банківських послуг (затверджених постановою Правління НБУ від 17.11.97 за № 381).

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.