РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 6. Організація касової роботи в комерційних банках України

6.8. Правила виконання касових операційЗдійснюючи касові операції, банки додержуються цілком конкретних правил, а саме:

1. Документообіг за прибутковими касовими операціями організується так, щоб видача квитанцій клієнтам та зарахування сум на їх поточні рахунки проводились лише після фактичного надходження грошей до каси.

2. В разі приймання грошей від працівників банку для занесення на рахунки внутрішньобанківського обліку, прибутковий касовий ордер виписується у двох примірниках, із яких один слугує квитанцією.

3. Касові видаткові операції, виконувані відповідальними виконавцями, контролюються централізовано контролером, який веде касовий журнал з видатку каси. Контроль видаткових операцій спрямований на виключення:

·  оплати направильно оформлених документів, оплати чеків з підписами і відбитком печатки, що не відповідають зразкам, а також чеків, виписаних з чекової книжки, що не належить даному клієнту;

·  надходження до каси чеків і інших касових видаткових документів, поза контролем операційних працівників і контролера банку;

·  внесення необгрунтованих виправлень і дописок у касові документи і журнали.

4. Головний бухгалтер визначає порядок подання контролером касових видаткових документів в касу для оплати. Це проводиться під розписку касирів в окремій книзі або в касовому журналі за формою:

 

Номер чека або ордера

Сума

Підпис контролера

Розписка касира в прийомі чека або ордера

 

5. Для перевірки достовірності підписів відповідальних виконавців банку, на всіх розрахунково-платіжних документах, що приймаються до виконання, відповідні працівники (наприклад, касири) повинні мати зразки їх підписів.

6. Контролери повинні користуватися своїми примірниками зразків підписів працівників банку, а також зразків підписів і від­битків печаток клієнтури. Їм забороняється користуватися тим примірником зразків, яким користуються відповідальні виконавці.

7. Будь-які виправлення реквізитів у прибутково-видаткових грошових касових документах недопустимі.

У будь-якому разі облік руху грошової готівки відображається на рахунку 1001 «Банкноти та монети в касі банку». За дебетом проводяться суми готівки в національній і іноземній валюті, що вноситься в операційну касу комерційного банку для зарахування на рахунки банку та його клієнтів; суми обміняних пошкоджених банкнот і дефектної монети, що їх було отримано від клієнтів банку, суми готівки, яка отримана з установ Національного банку та з підвідомчих установ банку; суми готівки, яка надходить з обмінних пунктів; залишок готівки з банкомату.

Відповідно за кредитом рахунку 1001 проводяться суми готівки, що видається клієнтам банку; суми готівки, що відсилається в установи Національного банку України та підвідомчих установ банку; суми готівки, яка видається обмінному пункту, до банкомату, підзвіт тощо.

Рахунок 1001

Банкноти та монети в касі банку

 

Кредит
рахунків

Дебет
1001

Кредит
1001

Дебет
рахунків

Номер поточного рахунку клієнта

Сальдо
Внесено клієнтами готівку

Видано готівку клієнтам за чеком

Номер поточного рахунку клієнта

1200

Одержано підкріплення з установ Національного банку України

Видано працівникам банку аванс на відрядження

3550

1005

Зарахування інкасової грошової виручки

Видано працівникам банку аванс на господарські витрати

3551

 

 

Виплачено заробітну плату, премії, допомоги

3652

2630

Розміщено готівкові кошти на короткостроковий депозит фізичних осіб

Погашено заборгованість працівникам по відрядженню

3650

2635

Розміщено готівкові кошти на довгостроковий депозит фізичних осіб

Погашено заборгованість працівникам банку на господарські потреби

3651

1003

Прийнято залишок готівки з обмінного пункту

Видано готівку для виконання операцій в обмінному пункті

1003

 

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.