РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 9. Бухгалтерський облік кредитних операцій в комерційних банках України

9.3. Облік операцій репоЕкономічна суть операції репо полягає в тому, що це є кредитна операція, здійснювана під заставу цінних паперів. Оскільки купівля (продаж) цінних паперів не проводиться, операція репо обліковується як наданий (отриманий) кредит, а не як актив у вигляді цінних паперів.
За операцією репо фінансові ризики та вигоди від володіння цінними паперами залишаються у продавця, а отже, не переходять до банку, який придбав цінні папери з умовою їх зворотного продажу.
Це означає, що, скажімо у разі падіння вартості цінних паперів збитки несе продавець, а не банк, котрий їх купив. Проценти або дивіденди за цими паперами отримує також продавець.
При здійсненні операції репо банк-покупець отримує винагороду у вигляді обумовленого процента або різниці від продажу цінних паперів за ціною вищою, ніж ціна купівлі.
При проведенні операцій репо в комерційних банках розрізняють два їх типи:
· операція прямого репо — продаж цінних паперів банку з умовою їх викупу в покупця;
· операція зворотного репо — купівля комерційним банком цінних паперів з умовою їх подальшого продажу продавцю.
За термінами здійснення операції репо поділяються на безстрокові (до запитання), строкові та овернайт.
Цінні папери, які придбані за операціями зворотного репо, обліковуються за відповідними рахунками балансу на дату здійснення платежу в сумі фактично наданих коштів:
1311 (пасивний) Кошти, які отримані від НБУ за операціями репо;
1522 (активний) Кошти, які надані іншими банками за операціями репо;
1622 (пасивний) Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо;
2010 (активний) Кошти, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо;
2611 (пасивний) Кошти, які отримані від суб’єктів господарської діяльності за операціями репо.
Балансові рахунки, за якими обліковуються кошти, отримані банком за операціями репо, є пасивними, а отже, за кредитом цих рахунків проводяться кошти, що їх отримав банк в обмін на цінні папери, які є предметом операції репо.
Відповідно, за дебетом активних рахунків обліковуються суми коштів, які надані в обмін на цінні папери, котрі є предметом операції репо.
При підписанні угоди до дати розрахунку зобов’язання за операціями зворотного репо обліковуються на позабалансових рахунках:
9100 (активний) Зобов’язання з кредитування, які надані банком;
9110 (пасивний) Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків;
9129 (активний) Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам.
У кореспонденції з контррахунком
9900 Контррахунок для рахунків розділів 90—95 класу 9 Плану рахунків.
Сучасні тенденції в економіці України не виключають можливого зниження ринкової вартості цінних паперів, які передаються за операцією зворотного репо. За таких обставин банк може:
· вимагати від продавця надати у забезпечення додаткову кількість цінних паперів (це дозволить компенсувати різницю між вартістю цінних паперів, що початково були передані за операцією зворотного репо та їх ринковою вартістю);
· підвищити процентну ставку за користування кредитом, наданим за операцією репо;
· зменшити початкову суму кредиту поверненням різниці, що виникла внаслідок зниження вартості цінних паперів;
· завершити операцію зворотного репо з проведенням повного розрахунку за нею.
Процентну плату за проведення операції зворотного репо визначають, виходячи з процентної ставки (що встановлена при укладанні угоди) за фактично надані кошти.
За умовою розглянутого прикладу проведено необхідні бухгалтерські записи за операціями репо.
12 серпня комерційний банк купив у клієнта цінні папери до запитання на суму 100000 грн. з умовою зворотного продажу. Процентна ставка — 36 %. Додатково банк виплачує 300 грн. комісії брокеру. Нарахування процентів відбувається щомісяця; кількість днів у розрахунках визначається за методом «30 / 360».
· У день придбання цінних паперів виконуються записи:
Д-т 2010 Кошти, які надані суб’єктам господарської
діяльності за операціями репо 100000 грн.
Д-т 7103 Комісійні витрати за операціями з цінними
паперами 300 грн.
К-т 1001, 2600, 1200 (каса, поточний рахунок або
кореспондентський рахунок банк) 100300 грн.
· 31 серпня банк нараховує проценти за проведення операції репо в сумі 2000 грн.  і нараховану суму проводить за рахунками бухгалтерського обліку:
Д-т 2018 Нараховані проценти за коштами, які надані
суб’єктам господарської діяльності за
операціями репо 2000 грн.
К-т 6021 Процентні доходи за коштами, які надані
суб’єктам господарської діяльності за
операціями репо 2000 грн.
· 12 вересня банк виконує операцію зворотного репо, тобто продає цінні папери, попередньо нарахувавши 1100 грн. процентного доходу за період з 01.09. по 12.09 (11 днів) .
На суму нарахованого доходу за операцією репо проводиться запис:
Д-т 2018 1100 грн.
К-т 6021 1100 грн.
За операцією репо загальна сума нарахованого доходу — 3100 грн. (2000 + 1100).
Продаж цінних паперів за операцією репо відображається проведенням:
Д-т 1001 (1200) 103100 грн.
К-т 2010 100000 грн.
К-т 2018 3100 грн.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.