РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 9. Бухгалтерський облік кредитних операцій в комерційних банках України

9.5. Облік субординованих кредитів та операцій з дисконту векселівСубординований кредит — це кредит, за котрим передбачено, що в разі ліквідації позичальника, сплата цього кредиту буде проводитися в останню чергу серед інших кредиторів, тобто після того як будуть задоволені вимоги усіх інших кредиторів, але до задоволення вимог акціонерів.
Субординований кредит, якщо він не оформлений у вигляді боргових цінних паперів, обліковується як звичайний довгостроковий інвестиційний кредит, але він має певні особливості. Виплата процентів за таким кредитом може бути призупинена (якщо це зазначено в угоді) у разі:
· введення режиму санації позичальника;
· відсутності позитивного фінансового результату у позичальника за відповідний період;
· за ініціативою позичальника.
Такі кредити, як правило, є довгостроковими або не мають визначеного строку (безстрокові). У разі безстрокового кредиту в угоді зазначається, що погашення може здійснюватись лише за ініціативою позичальника.
Процентна ставка за субординованими кредитами може бути фіксованою або плаваючою (в тому числі змішана, частина якої залежить від прибутку, а решта — фіксована).
Видача, погашення та нарахування процентів за субординованими кредитами обліковуються аналогічно методам обліку інших кредитів.
Якщо процентна ставка за кредитом складається з фіксованої та плаваючої частини, то процентні платежі за фіксованою ставкою нараховуються у звичайному порядку безперервно; частина про­центних платежів за субординованим кредитом, що залежить від результатів діяльності позичальника, нараховується лише в разі отримання відповідних підтверджуючих документів (наприклад, річного звіту, затвердженого зборами акціонерів).
Видача кредиту:
Д-т 1524 (2074) на суму основного боргу
К-т 2600 (1200) на суму основного боргу.
Нарахування процентів:
Д-т 2078 на суму процентів
К-т 6017 (6027) на суму процентів.
Отримання процентів:
Д-т 2600 (1200) на суму процентів
К-т 2078 на суму процентів.
Операції банків з векселями можна поділити на кредитні та депозитні. Ідеться про операції, які пов’язані з випуском векселів та операції, які пов’язані з обігом векселів.
До кредитних операцій банків відносяться операції з дисконтування векселів, форфейтингові операції з надання ломбардних кредитів під заставу векселів.
До позабалансових кредитних операцій, які здійснюються банком, належать операції з надання акцептів, авалювання та індосамент векселів.
Дисконтна операція банку з векселями є кредитна операція, за якою банк купує у векселедержателя вексель до настання терміну платежу за ним. Передача векселя векселедержателем у повну власність банку здійснюється шляхом передавального напису — індосаменту на його ім’я. Кошти, що сплачуються при цьому банком, є кредитом векселедержателю.
Через особливий характер вексельного права вексельний кредит має деякі відмінності від звичайних кредитів:
· особа, яка отримує кредит — пред’явник векселя та особа, яка погашає кредит — платник за векселем є різними особами;
· відповідальність за погашення вексельного кредиту несуть разом пред’явник векселя і платник за векселем;
· вексельний кредит погашається в точно встановлений термін — строк платежу за векселем — є одноразовим платежем. При цьому вексельний кредит не може бути пролонгований.
При проведенні банком операції врахування векселів банк керується своєю обліковою політикою.
Купівля векселя здійснюється за ціною, що нижча від ціни, означеної на векселі, тобто з дисконтом. Дисконт є процентним доходом банку, що має обліковуватись за принципом нарахування. Крім процентного доходу у вигляді дисконту за цією операцією банк звичайно отримує комісійний дохід за інкасування векселів.
Врахування банком векселів, що пред’являються клієнтом-векселедержателем, здійснюється в межах певної суми. Розмір цієї суми визначається розміром кредитної лінії, яку банк відкриває клієнтові. При укладенні угоди на відкриття кредитної лінії банк відображає її позабалансом таким бухгалтерським проведенням:
Д-т 9129 Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам
К-т 9900 Контррахунок.
При пред’явленні клієнтом векселів для врахування, банк пе-
ревіряє його формальну відповідність нормам вексельного пра-
ва. За відсутністю будь-яких претензій до векселя, банк опла-
чує вексель і перераховує відповідну суму клієнту, який подав
вексель для врахування. При цьому здійснюється бухгалтерське проведення:
Д-т 2020 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями — на суму номінальної вартості векселя
К-т 2600, 1200 Поточний рахунок клієнта, кореспондентський рахунок банку — на суму номінальної вартості векселя за вирахуванням суми дисконту
К-т 2026 Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності — на суму дисконту.
Позабалансом виконується відповідне проведення на зменшення зобов’язань банку з кредитування:
Д-т 9900 Контррахунок
К-т 9129 Зобов’язання з кредитування.
Під час надходження коштів в оплату векселя банк спрямовує їх на погашення кредиту:
Д-т 2600 Поточний рахунок клієнта, кореспондентський рахунок банку
К-т 2020 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями.
Якщо отримання платежу за векселем неможливе внаслідок неакцепту, неспроможності платника або неоплати векселя при настанні терміну платежу, банк вчиняє процедуру протесту по векселю і переносить суму кредиту на рахунок «Опротестованих векселів»:
Д-т 2027 Опротестовані векселі суб’єктів господарської діяльності
К-т 2020 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями.
У разі отримання оплати за векселем відповідна сума записується за кредитом рахунку «Опротестованих векселів»:
Д-т 2600, 1200 Поточний рахунок клієнта, кореспондентський рахунок банку
К-т 2027 Опротестовані векселі суб’єктів господарської діяльності.
Якщо отримання коштів в оплату векселя видається сумнівним, сума кредиту переноситься на рахунок «Сумнівної заборгованості за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності» (2092).
Як взагалі за кредитами, банк має вчасно створювати резерв на можливі втрати і за вексельними кредитами. Списання сумнівної заборгованості здійснюється за рахунок відповідного резерву.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.