РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 11. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами установ комерційних банків

11.7. Облік приватизаційних цінних паперівПриватизаційні папери в установах банків Украї­ни обліковуються за рахунками 9 розділу Плану рахунків бухгалтерського обліку. Проводки з обліку приватизаційних паперів на рахунках товариств покупців, комісій з продажу акцій, центрів сертифікатних аукціонів та фінансових посередників відображені в табл. 11.4.

Таблиця 11.4

Облік приватизаційних паперів на рахунках
товариств покупців, комісій з продажу акцій, центрів
сертифікатних аукціонів та фінансових посередників

№ п/п

Операція

Дебет

Кредит

Сума

1

Надходження приватизаційних майнових сертифікатів для здійснення розрахунків за придбані об’єкти приватизації

9727 —
Приватизаційні майнові сертифікати, що акумулюються на рахунках фінансових посе­редників для приватизації майна

9910 —
Контррахунки до рахунків розділів 96—98

Номінальна вартість

2

Надходження приватизаційних майнових сертифікатів для здійснення розрахунків за приватизоване житло

9728 —
Приватизаційні майнові сертифікати, що акумулюються на рахунках фінансових посе­редників для приватизації майна

9910 —
Контррахунки до рахунків розділів 96—98

Номінальна вартість

3

Надходження житлових чеків для здійснення розрахунків за приватизоване житло

9717 —
Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників

9910 —
Контррахунки до рахунків розділів 96—98

Номінальна вартість

4

Надходження житлових чеків для здійснення розрахунків за придбані об’єкти приватизації

9717 —
Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об’єкти приватизації

9910 —
Контррахунки до рахунків розділів 96—98

Номінальна вартість

5

Надходження земельних бон для здійснення розрахунків за приватизовану землю

9737 —
Земельні бони акумульовані на рахунках фінансових

9910 —
Контррахунки до рахунків розділів 96—98

Номінальна вартість

Закінчення табл. 11.4

№ п/п

Операція

Дебет

Кредит

Сума

6

Перерахування приватизаційних майнових сертифікатів для розрахунків за об’єкти приватизації, що придбаються у випадку придбан­ня проіндексованих об’єктів приватизації

9770 —
Різні цінності та розрахункові документи з придбаних об’єктів приватизації

9727 —
Приватизаційні майнові сертифіка
­ти, що акумулюються на рахун­ках фінансових по­середників для приватизації майна

Номінальна вартість

 

 

9770 —
Різні цінності і розрахункові документи з придбаних об’єктів приватизації

9910 —
Контррахунки до рахунків розділів 96—98

Індексація

7

Перерахування приватизаційних майнових сертифікатів для розрахунків за житло, що приватизується

9770 —
Різні цінності та розрахункові документи з придбаних об’єктів приватизації

9728 —
Майнові сертифікати, що акумульовані для розрахунків за житло, що приватизується

Номінальна вартість

8

Перерахування житлових чеків для здійснення розрахунків за житло, що приватизується

9770 —
Різні цінності та розрахункові документи з придбаних об’єктів приватизації

9717 —
Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об’єкти приватизації

Номінальна вартість

9

Перерахування житлових чеків для здійснення розрахунків за об’єкти приватизації, що придбаються

9770 —
Різні цінності та розрахункові документи з придбаних об’єктів приватизації

9718 —
Житлові чеки, акумульовані для розрахунків за придбані об’єкти приватизації

Номінальна вартість

 

 

9770 —
Різні цінності та розрахункові документи з придбаних об’єктів приватизації

9910 —
Контррахунки до рахунків розділів 96
98

Індексація

10

Перерахування земельних бон для розрахунків за землю, що приватизується

9770 —
Різні цінності та розрахункові документи з придбаних об’єктів приватизації

9737 —
Земельні бони, акумульовані на рахунках фінансових посередників

Номінальна вартість

11

Підтвердження банком-одержувачем надходження приватизаційних паперів

9910 —
Контррахунки до рахунків розділів 96
98

9770 —
Різні цінності та розрахункові документи з придбаних об’єктів приватизації

Номінальна (проіндек­сована) вартість

Облік приватизаційних паперів на рахунках позабюджетних фондів приватизації здійснюється такими проведеннями.

·  Надходження приватизаційних майнових сертифікатів в оплату за реалізовані об’єкти приватизації.

Ø  На суму номінальної (проіндексованої) вартості:

Д-т 9722 Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації

або

Д-т 9723 Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

або

Д-т 9724 Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

К-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.

·  Надходження приватизаційних майнових сертифікатів в оплату за приватизоване житло.

Ø  На суму номінальної (проіндексованої) вартості:

Д-т 9743 Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло

або

Д-т 9744 Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло

або

Д-т 9745 Розрахунки приватизаційними майновими сертифіка-
тами з позабюджетним Державним фондом приватизації
адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло

К-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.

·  Надходження житлових чеків в оплату за приватизоване житло.

Ø  На суму номінальної (проіндексованої) вартості:

Д-т 9712 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації

або

Д-т 9713 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

або

Д-т 9714 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіаль­них одиниць

К-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.

·  Надходження житлових чеків в оплату за реалізовані об’єкти приватизації.

Ø  На суму номінальної (проіндексованої) вартості:

Д-т 9740 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно

або

Д-т 9741 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно

або

Д-т 9742 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіаль­них одиниць за придбане майно

К-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.