РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 13. Бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків

13.2. Бухгалтерський облік власних основних засобівОсновні засоби відображаються в обліку за первісною вартістю. Витрати, які здійснені установою банку під час придбання та підготування до експлуатації основних засобів, ві-
дображаються за рахунками 4430 «Капітальні вкладення за не-
завершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами», 4530 «Капітальні вкладення за
незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами».

Придбання основних засобів за національну валюту в обліку відображається такими бухгалтерськими проведеннями.

·  Попередня оплата:

Д-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.

·  Отримання основних засобів:

Д-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами

Д-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами

К-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів;

одночасно:

Д-т 4400 Операційні основні засоби

Д-т 4500 Неопераційні основні засоби

К-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами

К-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами.

Розглянемо приклад.

Установа банку придбала комп’ютер. У документах постачальника зазначено:

відпускна ціна — 5000 грн.

витрати на доставляння — 100 грн.

До оплати — 5100 грн.

Комп’ютер використовується в операційній діяльності банку.

В обліку будуть зроблені такі проведення:

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Оплата рахунків постачальника

3511

Коррахунок
Поточний рахунок
Рахунок готівкових
коштів

5100

2

Відображення витрат за отриманим комп’ютером

4430

3511

5100

3

Оприбуткування комп’ютера

4400

4430

5100

 

У період, коли цей посібник готувався до видання, проведення з придбання основних фондів за іноземну валюту в обліку здійснювалися так.

·  Передоплата:

Д-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.

·  Відображення капітальних витрат (за курсом на дату оформлення митної декларації):

Д-т 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

К-т 3511 Дебіторська заборгованість із придбання нематеріальних активів та основних засобів;

одночасно:

Д-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами

Д-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами

К-т 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів;

·  оприбуткування основних засобів:

Д-т 4400 Операційні основні засоби

Д-т 4500 Неопераційні основні засоби

К-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами

К-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами.

Розглянемо приклад.

Установа банку придбала автомобіль за вільно конвертовану валюту. Автомобіль використовується в операційній діяльності банку.

Ціна автомобіля                                               10000 дол. США

Курс гривні до долара США

на дату передоплати                                                     3,85 грн.

Курс гривні до долара США на

дату оформлення митної декларації                           3,86 грн.

В обліку мають бути зроблені такі проведення:

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума

п/п

 

Дебет

Кредит

дол. США

грн.

1

Передоплата автомобіля

3511

1500

10000

38500

2

Капітальні витрати

3511

6204

 

100

 

(курс 3,86)

(переоцінювання у зв’язку зі зміною курсу)

 

 

3800
4430

3511
3801

10000

38600
38600

3

Оприбуткування автомобіля

4400

4430

 

38600

 

Основні засоби у процесі експлуатації потребують капітального та поточного ремонту.

Метою капітального ремонту основних засобів є підвищення їх ефективності або збільшення строку їх корисного використання. Капітальний ремонт полягає у загальній перебудові або повному відновленні об’єкта.

Капітальний ремонт основних засобів відображається розглянутим далі проведенням.

·  Передоплата:

Д-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.

·  Виконані роботи:

Д-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами

Д-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами

К-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів.

·  Віднесення суми завершеного капітального ремонту на збільшення вартості об’єкта:

Д-т 4400 Операційні основні засоби

Д-т 4500 Неопераційні основні засоби

К-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами

К-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами.

Операції з будівництва основних засобів здійснюються так само, як і з капітального ремонту.

Наведемо приклад.

Установа банку господарським способом здійснює капітальний ремонт будівлі, використовуваної в операційній діяльності банку.

·  Витрати на капітальний ремонт становлять:

Ø  вартість будівельних матеріалів для ремонту        350 грн.

нарахування заробітної плати ремонтним робітникам 100 грн.

нарахування платежів до фондів

соціального страхування та інших                                50 грн.

В обліку мають бути зроблені такі бухгалтерські проведення:

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Передоплата будівельних матеріалів

3511

Коррахунок

350

2

Нарахування заробітної плати робітникам

4430

3652

100

3

Нарахування платежів до фонду соціального страхування та інших фондів

4430

3622

50

4

Прийняті виконані роботи

4430

3511

350

5

Віднесення витрат завершеного капітально­го ремонту на збільшення вартості будівлі

4400

4430

500

Розглянемо приклад.

Установа банку підрядним способом здійснює капітальний ремонт будівлі, використовуваної в неопераційній діяльності.

Витрати на капітальний ремонт становлять           3000 грн.

В обліку мають бути зроблені такі проведення:

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Передоплата

3511

Коррахунок

3000

2

Прийняті виконані роботи

4530

3511

3000

3

Віднесення витрат завершеного капітального ремонту на збільшення вартості будівлі

4500

4530

3000

 

Поточний ремонт здійснюється для підтримання основних засобів у належному стані. Ці витрати є доволі постійними, вони становлять невеликі суми та не залежать від строку експлуатації основних засобів.

Витрати з поточного ремонту основних засобів належать до поточних небанківських операційних витрат і відображаються в міру їх здійснення.

Під час виконання поточного ремонту здійснюються наведені далі проведення.

·  Передоплата:

Д-т 3519 Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку, субрахунок «Поточний ремонт»

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.

·  Виконані роботи:

Д-т 7420 Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів

К-т 3519 Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку, субрахунок «Поточний ремонт».

Оприбуткування основних засобів та нематеріальних активів здійснюється на підставі затверджених актів приймання-передання основних засобів.

Складання акта на кілька об’єктів основних засобів допускається в разі, коли ці об’єкти однотипні, мають однакову вартість, приймаються одночасно і під відповідальність однієї і тієї самої особи.

Акт є єдиним первинним бухгалтерським документом, в якому зазначається склад комісії, подається докладна характеристика об’єкта, рік побудови чи випуску заводом, дата введення в експлуатацію, коротка технічна характеристика, відповідність технічним умовам, висновок комісії. Вказується також особа, яка прийняла основні засоби та необхідні відомості для нарахування амортизації.

Акт затверджується керівником установи і разом з технічною документацією передається на зберігання матеріально відповідальній особі.

На підставі цих документів відкривається інвентарна картка й об’єкту присвоюється порядковий номер, який проставляється в акті приймання-передання.

Приймання завершених робіт з добудови, капітального ремонту та дообладнання об’єкта, котре здійснюється шляхом капітальних вкладень і збільшує балансову вартість об’єкта оформляється актом приймання-передання відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів.

Основні засоби можуть вибувати з балансу внаслідок реалізації, ліквідації, передання. При реалізації основних засобів визначається різниця між ціною реалізації та їх балансовою вартістю.

Сума перевищення балансової вартості об’єкта над виручкою від реалізації відображається за дебетом рахунку 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів», а сума перевищення виручки над балансовою вартістю — за кредитом рахунку 6490 «Пози­тивний результат від продажу основних засобів».

Реалізація основних засобів відображається такими проведеннями.

·  У разі перевищення балансової вартості об’єкта щодо виручки від реалізації:

Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів

Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів

Д-т 7490 Негативний результат від продажу основних засобів

К-т 4400 Операційні основні засоби

К-т 4500 Неопераційні основні засоби.

·  У разі перевищення виручки від реалізації балансової вартості об’єкта:

Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів

Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів

К-т 4400 Операційні основні засоби

К-т 4500 Неопераційні основні засоби

К-т 6490 Позитивний результат від продажу основних засобів.

Розглянемо приклади.

1. Установа банку реалізує будівлю за ціною                120000 грн.

Первісна вартість будівлі                                               150000 грн.

Знос                                                                                 50000 грн.

Будівля використовується в операційній діяльності банку.

Розраховуємо балансову вартість будівлі:

150000 – 50000 = 100000 грн.

В обліку мають бути зроблені розглянуті далі проведення:

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Списання з балансу будівлі:

·  на суму зносу

·  на балансову вартість


4409
Коррахунок


4400
4400


50000
100000

2

Результат від реалізації будівлі

Коррахунок

6490

20000

 

2. Установа банку реалізує будівлю за ціною                  70000 грн.

Первісна вартість будівлі                                               150000 грн.

Знос                                                                                 50000 грн.

Будівля використовується в операційній діяльності банку.

Розраховуємо балансову вартість будівлі:

150000 – 50000 = 100000 грн.

В обліку мають бути зроблені такі проведення:

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Списання з балансу будівлі:

·  на суму зносу

·  на балансову вартість


4409
Коррахунок


4400
4400


50000
70000

2

Результат від реалізації будівлі

7490

4400

30000

 

3. Установа банку реалізує будівлю за ціною                100000 грн.

Первісна вартість будівлі                                               150000 грн.

Знос                                                                                 50000 грн.

Будівля використовується в операційній діяльності банку.

Розраховуємо балансову вартість будівлі:

150000 – 50000 = 100000 грн.

В обліку мають бути зроблені такі проведення:

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Списання з балансу будівлі:

·  на суму зносу

·  на балансову вартість


4409
Коррахунок


4400
4400


50000
100000

Основні засоби, не придатні до роботи через знос чи старіння, підлягають списанню.

Для списання з балансу основних засобів створюється постійно діюча комісія у складі: заступника керівника (голови комісії), голов­ного бухгалтера або його заступника, завідувача господарства та інших осіб.

Постійно діюча комісія виконує такі функції:

·  здійснює безпосередній огляд основних засобів, що підлягають списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (паспорт) тощо, а також дані бухгалтерського обліку, і встановлює можливість їх подальшого використання;

·  з’ясовує конкретні причини списання основних засобів. Якщо втрата майна виявилась наслідком безгосподарності, комісія вносить пропозиції про притягнення винних осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством;

·  визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списуваного об’єкта й оцінює їх;

·  складає акт на списання.

В актах на списання вказуються основні дані, що характеризують об’єкт: рік виготовлення чи побудови, дата надходження в установу банку, період (час) введення в експлуатацію, первісна вартість об’єкта (для переоцінених — відновлена), сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених ремонтів і т. ін. Докладно висвітлюються також причини списання об’єкта основних засобів, стан його основних частин, деталей, вузлів.

У разі списання автотранспортних засобів зазначається, крім того, пробіг автомобіля і подається технічна характеристика основних агрегатів і деталей, можливість їх подальшого використання.

При списанні з балансу основних засобів, що вибули внаслідок аварій, до акта про списання додається копія акта про аварію, а також пояснюються її причини і вказуються заходи, вжиті щодо винних осіб.

Складені постійно діючою комісією акти на списання основних засобів затверджуються керівником установи чи його заступником.

Коли списуються з балансу основні засоби, здійснюються такі проведення.

·  На суму зносу:

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів

Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів

К-т 4400 Операційні основні засоби

К-т 4500 Неопераційні основні засоби.

·  На балансову вартість:

Д-т 7490 Негативний результат від продажу основних засобів;

Д-т 3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку

К-т 4400 Операційні основні засоби

К-т 4500 Неопераційні основні засоби.

Непридатні деталі машин, повністю непридатні машини й інші предмети інвентаря, отримані під час розбирання будівель і споруд, устаткування, обчислювальної техніки, списаних з балансу за непридатністю, якщо вони можуть бути використані як утиль, брухт, паливо і т. ін., рекомендується враховувати позасистемно. При цьому в книзі позасистемного обліку зазначаються інвентарний номер, балансова вартість списаних предметів, вартість предметів за цінами можливого використання, сума, отримана від реалізації утилю. Особа, якій доручено зберігання майна, списаного з балансу (комірник чи механік), розписується в акті про його приймання. Після використання чи реалізації предметів, врахованих позасистемно, їх списують в установленому порядку.

Автомобілі списуються з балансу після зняття їх з обліку в місцевому органі Державтоінспекції.

У разі знищення списаних основних засобів складається відпо-
відний акт.

У разі заміни одного об’єкта основних засобів на інший вартість об’єкта, що оприбутковується, має дорівнювати балансовій вартості обмінюваного об’єкта з урахуванням суми, яка сплачена або отримана в процесі обміну. Датою оприбуткування нового об’єкта вважається дата передання права власності.

Безоплатне передання основних засобів здійснюється за аналогією до їх реалізації (крім передання між підвідомчими установами).

У разі безоплатного передання основних засобів іншій організації здійснюються такі проведення:

·  На суму зносу:

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів

Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів

К-т 4400 Операційні основні засоби

К-т 4500 Неопераційні основні засоби.

·  На балансову вартість:

Д-т 7490 Негативний результат від продажу основних засобів (якщо балансова вартість об’єкта недоамортизована)

К-т 4400 Операційні основні засоби

К-т 4500 Неопераційні основні засоби.

У разі безоплатного отримання основних засобів від іншої організації здійснюються наведені далі проведення:

Д-т 4400 Операційні основні засоби

Д-т 4500 Неопераційні основні засоби

К-т 6490 Позитивний результат від продажу основних засобів.

Безоплатне передання (оприбуткування) основних засобів між підвідомчими установами відображається за активним рахунком 3902 «Розрахунки за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні» та за пасивним рахунком 3903 «Розрахунки за коштами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні».

·  Передання основних засобів відображається проведеннями:

Д-т 3902 Розрахунки за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів

Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів

К-т 4400 Операційні основні засоби

К-т 4500 Неопераційні основні засоби.

·  Оприбуткування основних засобів:

Д-т 4400 Операційні основні засоби

Д-т 4500 Неопераційні основні засоби

К-т 3903 Розрахунки за коштами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні

К-т 4409 Знос операційних основних засобів

К-т 4509 Знос неопераційних основних засобів.

Розглянемо приклад.

Головний банк передає безоплатно підвідомчій установі комп’ю­тер, що використовуватиметься в операційній діяльності банку).

Первісна вартість комп’ютера                                          3000 грн.

Знос                                                                                   1000 грн.

В обліку мають бути зроблені такі записи.

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Списання з балансу комп’ютера:

·  на первісну вартість

·  на суму зносу


3902
4409


4400
3902


3000
1000

2

Оприбуткування комп’ютера:

·  на первісну вартість:

·  на суму зносу:


4400
3903


3903
4409


3000
1000

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.