РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 13. Бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків

13.3. Облік власних нематеріальних активівПридбання нематеріальних активів є особливим видом капіталовкладень. Це активи, які не мають фізичної форми. Їх цінність полягає в довгострокових правах або привілеях, яких вони надають тому, хто ними володіє.
Нематеріальні активи є довгостроковими і нематеріальні лише у фізичному сенсі.
Під час обліку нематеріальних активів важливо враховувати три основні моменти:
1) визначення первісної вартості;
2) амортизація нематеріальних активів;
3) установлення строку служби.
Нематеріальні активи відображаються в обліку за вартістю придбання (первісна вартість), тобто в сумі, яка за них сплачена. Деякі нематеріальні активи можуть бути придбані за дуже низькими цінами або безоплатно. Надалі їх вартість у балансі не змінюється, хоча цінність зростає.
Нематеріальні активи не мають фізичних властивостей, а тому інколи важко визначити строк їх служби. Вартість нематеріальних активів, котрі мають визначений строк служби, треба списувати на витрати нарахуванням амортизації (зносу), як і в разі основних засобів. На нематеріальні активи, за якими не можна визначити строк служби, амортизація нараховується протягом певного часу (не більш як протягом 10 років).
Придбання нематеріальних активів відображається поданими далі проведеннями.
· Передоплата:
Д-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів
К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.
· Отримання нематеріальних активів:
Д-т 4310 Капітальні вкладення за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами
К-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів;
одночасно:
Д-т 4300 Нематеріальні активи
К-т 4310 Капітальні вкладення за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами.
Облік поточного та капітального ремонту нематеріальних активів здійснюється в порядку, визначеному для основних засобів.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.