РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 14. Облік лізингових операцій

14.2. Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувачаОсновні засоби, передані (отримані) у фінансовий лізинг, обліковуються за меншою з двох вартостей — теперішньою (із урахуванням процентної ставки, що прирощується) або ринковою.

Концепція теперішньої вартості пов’язана з вартістю (процента­ми) користування грошима протягом часу. Вартість користування грошима протягом часу грунтується на тому, що гривня, отримана сьогодні, дорожча за гривню, яку можна отримати будь-коли в майбутньому.

Теперішня вартість пов’язана з розрахунком складного дисконту для кожного лізингового платежу.

Основні засоби, передані у фінансовий лізинг, обліковуються лізингодавцем як виданий кредит. Лізингоодержувач включає основні засоби до балансу як активи, а обов’язок їх погасити — до пасиву як зобов’язання. Проведення здійснюються на дату підписання договору про щойно перелічені основні умови лізингу.

Відображення операцій лізингодавцем

У разі придбання основних засобів у фінансовий лізинг на замовлення лізингоодержувача без оприбуткування їх у балансі лізингодавця виконується розглянуте далі проведення.

Д-т 1525 Фінансовий лізинг, який наданий іншим банкам

Д-т 2075 Фінансовий лізинг, який наданий суб’єктам господарської діяльності

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.

Якщо основні засоби обліковувались у балансі лізингодавця, то в разі передання їх у фінансовий лізинг здійснюється проведення:

Д-т 1525 Фінансовий лізинг, який наданий іншим банкам

Д-т 2075 Фінансовий лізинг, який наданий суб’єктам господарської діяльності

К-т 4400 Операційні основні засоби

К-т 4500 Неопераційні основні засоби.

Якщо вартість лізингу буде визначена більшою за балансову (залишкову) вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг, то різниця відображається за кредитом рахунку 3600 «Доходи майбутніх періодів», а якщо меншою — за дебетом рахунку 3500 «Витрати майбутніх періодів». Надалі ця різниця має повністю замортизуватись протягом строку договору лізингу методом складного дисконту.

Лізингодавець нараховує доходи за основними засобами, наданими у фінансовий лізинг.

Порядок нарахування доходів викладено у Правилах бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, які затверджено постановою Правління Національного банку України від 25.09.97 за № 316.

Нараховані доходи за фінансовим лізингом обліковуються за рахунками 1528 «Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам», 2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності» та відображаються проведеннями:

Д-т 1528 Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим
банкам

Д-т 2078 Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

К-т 6018 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий іншим банкам

К-т 6028 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий суб’єктам господарської діяльності.

Якщо різниця між вартістю лізингу визначена більшою за ба-
лансову (залишкову) вартість наданих у фінансовий лізинг основ-
них засобів і відображена за кредитом рахунку 3600 «Доходи майбутніх періодів», то сума амортизації щомісяця відноситься на збільшення процентного доходу. Це відображається бухгалтерським проведенням:

Д-т 3600 Доходи майбутніх періодів

К-т 6018 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий іншим банкам

К-т 6028 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий суб’єктам господарської діяльності.

Якщо різниця між вартістю лізингу визначена меншою за балансову (залишкову) вартість наданих у фінансовий лізинг основних засобів і відображена за дебетом рахунку 3500 «Витрати майбутніх періодів», то сума амортизації щомісяця відноситься на зменшення процентного доходу:

Д-т 6018 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий іншим банкам

Д-т 6028 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий суб’єктам господарської діяльності

К-т 3500 Витрати майбутніх періодів.

На суму отриманих нарахованих доходів за фінансовим лізингом, лізингодавець виконує проведення:

Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів

К-т 1528 Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам

К-т 2078 Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності.

Не сплачені в строк нараховані доходи за фінансовим лізингом лізингодавець обліковує за рахунками 1529 «Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам», 2079 «Простро­чені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності», про що виконується
бухгалтерське проведення:

Д-т 1529 Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам

Д-т 2079 Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

К-т 1528 Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам

К-т 2078 Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності.

Доходи за фінансовим лізингом сумнівні до отримання списуються з рахунків нарахованих прострочених доходів і обліковуються на позабалансових рахунках 9600 «Не сплачені банками доходи», 9601 «Не сплачені клієнтами доходи».

Отримана лізингодавцем сума погашення основної суми боргу відображається проведенням:

Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів

К-т 1525 Фінансовий лізинг, який наданий іншим банкам

К-т 2075 Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської діяльності.

Відображення операцій лізингоодержувачем.

Отримані основні засоби у фінансовий лізинг лізингоодержувачем обліковуються на окремому субрахунку «Фінансовий лізинг» рахунків 4400 «Операційні основні засоби», 4500 «Неопераційні основні засоби» за ціною, що обумовлена в договорі.

При цьому виконується проведення:

Д-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий
лізинг»

Д-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий лізинг»

К-т 1625 Фінансовий лізинг, який отриманий від банків

К-т 3615 Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом.

Нараховані витрати за отриманими основними засобами у фінансовий лізинг лізингоодержувачем обліковуються на рахунку 1628 «Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків», 3678 «Інші нараховані витрати».

Д-т 7018 Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від банків

Д-т 7095 Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від клієнтів

К-т 1628 Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків

К-т 3678 Інші нараховані витрати.

На суму сплачених нарахованих витрат за фінансовим лізингом, лізингоодержувач здійснює проведення:

Д-т 1628 Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків

Д-т 3678 Інші нараховані витрати

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.

Погашення основного боргу відображається проведенням:

Д-т 1625 Фінансовий лізинг, який отриманий від банків

Д-т 3615 Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.

Лізингоодержувач протягом строку лізингу нараховує амортизацію основних засобів, отриманих у фінансовий лізинг, і обліковує її суми за рахунками 4409 «Знос операційних основних засобів», субрахунок «Фінансовий лізинг», 4509 «Знос неопераційних основних засобів», субрахунок «Фінансовий лізинг», а саме:

Д-т 7423 Амортизація, субрахунок «Фінансовий лізинг»

К-т 4409 Знос операційних основних засобів, субрахунок «Фінан­совий лізинг»

К-т 4509 Знос неопераційних основних засобів, субрахунок «Фі­нансовий лізинг».

У разі переходу за умовою договору лізингу орендованих основних засобів у власність лізингоодержувача в обліку виконується проведення:

Д-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби»

Д-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби»

К-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий
лізинг»

К-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий лізинг»;

одночасно на суму зносу:

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів, субрахунок «Фінан­совий лізинг»

Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів, субрахунок «Фі­нансовий лізинг»

К-т 4409 Знос операційних основних засобів, субрахунок «Власні основні засоби»

К-т 4509 Знос неопераційних основних засобів, субрахунок «Власні основні засоби».

Розглянемо умовні приклади.

Приклад 1. Банк уклав угоду з фінансового лізингу. За цією угодою придбано автомобіль ринковою вартістю 50000 грн.

Строк лізингу — 5 років.

Процентна ставка, що прирощується — 12 % річних, сплачується в кінці кожного періоду платежу.

Лізингоодержувач — банківська установа.

Договором передбачено придбання автомобіля після закінчення строку лізингу (ціна придбання — 0 грн.).

Визначений строк корисного використання лізингоодержувачем автомобіля — 7 років.

Договір є договором фінансового лізингу, оскільки строк лізингу більший за 60 % строку корисного використання автомобіля (5 : 7 = 71,4 %).

Умовно в цьому прикладі періодом вважається рік, а не місяць.

·  Для розрахунку теперішньої вартості майбутніх лізингових платежів скористаємося таблицею А-2. При 12 % платежу за п’ять періодів К = 3,605 (див. дод22).

·  Обчислюємо суму лізингового платежу, що його має сплачу-
вати лізингоодержувач в кінці кожного року (якщо процентна ставка 12 %):

50000 : 3,605 = 13870 (суму округлено).

Щороку лізингоодержувач сплачуватиме лізингодавцю по 13870 грн.

·  Знаходимо загальну суму витрат (із процентами):

13870 · 5 (строк лізингу) = 69350 грн.

·  Розраховуємо суму процентів, що будуть сплачені:

69350 – 50000 = 19350 грн.

·  Складаємо таблицю сплати лізингових платежів.

Рік (
дата платежу)

Сума пла­тежу, грн.

Сума нарахованих процентів, грн,

Сума зменшення зобов’язань, грн.

Сума сальдо зо­бов’язань, грн.

 

 

 

 

50000

1-й

13870

50000 · 12 % = 6000

7870*

42130**

2-й

13870

42130 · 12 % = 5055

8815

33315

3-й

13870

33315 · 12 % = 3998

9872

23443

4-й

13870

23443 · 12 % = 2812***

11058

12385

5-й

13870

12385 · 12 % = 1485***

12385

0

 

69350

19350

50000

 

 

Розрахунки:

              * 13870 – 6000 = 7870

            ** 50000 – 7870 = 42130

*** Суму округлено.

 

У цьому прикладі теперішня вартість лізингу дорівнює ринковій (процентна ставка, що прирощується, дорівнює фактичній процентній ставці). Отже, лізинг сплачуватиметься в сумі 50000 грн.

Щомісячна сума платежів визначається:

·  за перший рік:

проценти — 6000 : 12 = 500;

основна заборгованість — (13870 : 12) – 500 = 655,83.

Аналогічні обчислення виконуються щодо наступних років.

За перший місяць у лізингодавця будуть здійснені такі проведення:

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Надання в лізинг основних засобів

1525

Кор. рах.

50000,00

2

Нараховано процентів

1528

6018

500,00

3

На суму платежів, що надходять від лізингоодержувача

Кор. рах.
Кор. рах.

1525
1528

655,83
500,00

 

У лізингоодержувача за перший місяць будуть виконані такі бухгалтерські проведення:

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Отримані основні засоби

4400/2*

1625

50000,00

2

Погашення суми основного боргу

1625

Кор. рах.

655,83

3

Нараховано процентів

7018

1628

500,00

4

Сплата процентів

1628

Кор. рах.

500,00

 

* Операційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий лізинг».

Протягом строку лізингу лізингоодержувач нараховує аморти-
зацію.

Визначена ліквідаційна вартість — 0 грн. Для нарахування амортизації застосовується рівномірний метод.

50000 : 7 = 7143 (грн. за рік),

7143 : 12 = 595,25 (грн. за місяць).

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

На суму нарахованої амортизації

7423

4409/2*

595,25

2

Після закінчення строку лізингу

4400/1**

4400/2

50000,00

3

Одночасно на суму нарахованого зносу

4409/2

4409/1***

35715,00

 

    * Знос операційних основних засобів, субрахунок «Фінансовий лізинг»;

  ** Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби»;

*** Знос операційних основних засобів, субрахунок «Фінансовий лізинг».

 

Приклад 2. Балансова вартість комп’ютера, який
передається у фінансовий лізинг              3000 грн.

Вартість лізингу                                                3200 грн.

Строк лізингу                                                          4 роки

Процентна ставка                                                       8 %

Ціна придбання після закінчення строку лізингу                      0 грн.

Платежі сплачуються в кінці періоду.

Визначений строк корисного використання комп’ютера
лізингоодержувачем                                             6 років

Договір є договором фінансового лізингу, оскільки строк лізин-
гу більше 60 % від строку корисного використання комп’ютера (4 : 6 = 66,7 %).

·  Обчислюємо теперішню вартість майбутніх лізингових платежів на 1 грн. за допомогою дод. 22, табл. А-2 (К = 3,312).

·  Визначаємо суму кожного лізингового платежу, що має сплачувати лізингоодержувач в кінці кожного року:

3200 : 3,312 = 966 грн.

·  Обчислюємо загальну суму витрат (із процентами):

966 · 4 = 3864 грн.

·  Розраховуємо суму процентів, що будуть сплачені:

3864 – 3200 = 664 грн.

·  Складаємо таблицю лізингових платежів:

Рік (дата платежу)

Сума пла­тежу, грн.

Сума нарахованих процентів, грн.

Сума зменшення зобов’язань, грн.

Сума сальдо зо­бов’язань, грн.

 

 

 

 

3200,0

1-й

966,0

3200 · 0,08 % = 256,0

710,0

2490,0

2-й

966,0

2490 · 0,08 % = 199,2

766,8

1723,2

3-й

966,0

1723,2 · 0,08 % = 137,8*

828,2

895,0

4-й

966,0

895 · 0,08 % = 71,0*

895,0

 

 

3864,0

664,0

3200,0

 

 

* Суми округлено.

 

Сума зобов’язання за один місяць першого року лізингу становить 710,0 : 12 = 59,16 грн.

Сума процентів за один місяць першого року лізингу становить 256,0 : 12 = 21,33 грн.

У цьому прикладі вартість лізингу (3200 грн.) більша ніж ба-
лансова вартість комп’ютера (3000 грн.) на 200 грн.: (3200 –
– 3000 = 200). Різниця лізингодавцем відображається за кредитом рахунку 3600 «Доходи майбутніх періодів».

·  Обчислюємо суму амортизації різниці методом складного дисконту за тією самою формулою що й теперішню вартість майбутніх лізингових платежів на 1 грн. (див. дод. 22, табл. А-2). Цю суму визначено раніше, і становить вона 3,312.

·  Знаходимо суму амортизації, яку необхідно щороку відносити на доходи разом із лізинговими платежами, які надходитимуть від лізингоодержувача:

200 : 3,312 = 60,00 грн.

·  Обчислюємо загальну суму, яку необхідно зарахувати на доходи:

60 · 4 = 240 грн.

Складаємо таблицю платежів.

Рік (дата

Сума пла-

Сума нарахованих

Сума

платежу)

тежу, грн.

процентів, грн.

Зменшення зобов’язань, грн.

Сальдо зобов’язань, грн.

 

 

 

 

200

1-й

60

200 · 0,08 % = 16

44

156

2-й

60

156 · 0,08 % = 12*

48

108

3-й

60

108 · 0,08 % = 8

52

56

4-й

60

56 · 0,08 % = 4

56

 

 

240

40

200

 

 

* Суму округлено.

Сума амортизації різниці вартостей за один місяць першого року становить 3,66 грн. (44 : 12 = 3,66).

Проведення за перший місяць, які будуть зроблені у лізингодавця:

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Надання в лізинг основних засобів:

·  на вартість основних засобів

·  на різницю у вартості лізингу і основних засобів


1525

1525


4400

3600


3000

200

2

Нараховано процентів

одночасно:

1528
3600

6018
6018

21,33
3,66

3

На суму платежів, що надходять від лізингоодержувача:

·  погашення основного боргу

·  погашення нарахованих процентівКоррахунок
Коррахунок1525
152859,16
21,33

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.