РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Валютно-фінансовий механізм

Тема 1. СУТНІСТЬ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.3. Економічна сутність ФМ ЗЕДОсновним параметром внутрішньої рівноваги є обсяг ВВП. Щодо його рівня економічна система може перебувати у трьох стадіях:
 1) неповної зайнятості ресурсів, тобто недовиробництво;
 2) надлишкового (інфляційного) попиту, тобто перевиробництво;
 3) відповідності потенційно можливого і фактично створеного (реального) продукту, тобто досягнення рівноважного обсягу національного виробництва, природного рівня безробіття, помірної інфляції.
 Зовнішня рівновага характеризується станом сальдо платіжного (точніше торгового) балансу. Щодо цього показника економіка може характеризуватися трьома стадіями:
 1) від’ємного сальдо балансу;
 2) позитивного сальдо;
 3) нульового сальдо, тобто рівновагою між обсягами експорту і імпорту.
 Теоретично ця рівновага відображається через тотожність СНР, де сукупний попит дорівнює сумі витрат на споживання С, інвестиції І, державні закупки G, чистого експорту NX.
А.
 Фінанси ЗЕД мають свою специфіку, що виявляються у ресурсах, які формуються не тільки в українській національній валюті, але і в іноземній ВКВ.
 Об’єктом фінансів ЗЕД підприємств є економічні відносини, що виникають в процесі формування і використання прибутку і фондів в національній та ВКВ.
  Суб’єктом виступає закордонний партнер в особі іноземної держави, міжнародної організації, юридичної або фізичної особи.
 Фінансові відносини виходять за межі національних економік й опосередковують міждержавні інтеграційні процеси, сприяють їх розвитку і поглибленню.
 Для кількісної оцінки механізму впливу ЗЕД на зростання НД окремої країни економічна теорія розроблена і практично використовується модель зовнішньоекономічного мультиплікатора (mx).
А.
 Згідно з теорією Кейнса:
А.
 де с = ГСС.
 По аналогічній схемі можемо розрахувати модель зовнішньоекономічного мультиплікатора.
 Враховуємо, що теоретично можна вважати, що вплив імпорту може бути аналогічним впливу споживання на ВНП, а вплив експорту – її інвестування. Відповідно можемо записати
  отже  - зростання споживчого імпорту
   - зростання сукупного доходу
 Аналізуючи модель ЗЕД країни, слід зазначити, що підвищення сукупного попиту населення країни лише частково задовольняється за рахунок зростання національного виробництва. Певна частина зростаючого сукупного попиту буде задовольнятися за рахунок імпорту іноземної продукції. При цьому, чим більша схильність до імпорту у даній країні, тим менше значення буде мати диференційний мультиплікатор ЗЕД країни, оскільки частина НД буде витрачатися на імпорт, тобто на стимулювання іноземного інвестора, логічно, що значення (mХ) буде залежати від: ГСІМ = і отже буде визначатися такою формулою
А.
 Усі угоди у ЗЕД можна поділити на експортні, імпортні, реекспорті і реімпортні.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.