РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Валютно-фінансовий механізм

Тема 1. СУТНІСТЬ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.4. Фінансово - економічна та правова основа ЗЕДОсобливістю сучасних національних систем регулювання зовнішньоекономічної діяльності є їхній комплексний характер, що виявляється у використанні різноманітних інструментів регулювання, які взаємодіють і взаємодоповнюють один одного, а саме: економічного та адміністративно-правового регулювання, а також валютно-фінансових заходів.
 Інструментами такої діяльності є методи тарифного і нетарифного регулювання міжнародної торгівлі, а основними формами - державний протекціонізм і політика "вільної торгівлі" (лібералізація).
 Протекціонізм - це зовнішньоторговельна політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції та на використання економічної слабкості торгових партнерів з метою освоєння їхніх ринків збуту та забезпечення закупівель дешевої сировини та енергоносіїв.
 Лібералізація зовнішньоторговельної політики держави полягає в зниженні тарифних ставок імпортних і експортних мит, наданні пільг стосовно товарів, що ввозяться з інших країн.
 Існує третя форма ЗЕД – це автаркія. Автаркія – політика держави щодо становлення замкнутого самодостатнього господарства у межах однієї країни чи групи країн за максимального обмеження імпорту і стимулювання експорту.
 У зовнішньоторговій політиці використовуються такі основні методи.
 Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі займають одне з центральних місць у системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Головним інструментом є мито.
 Мито підвищує ціну конкретного імпортного товару при його надходженні на внутрішній ринок країни, дає змогу національним товаровиробникам підвищувати загальний рівень цін вітчизняних товарів та одержувати додатковий прибуток. Мито прямо захищає внутрішні ціни і прибутки національних підприємств.
 Мито у тарифі встановлюється двома методами:
 1. Визначення розміру (ставки) мита у вигляді проценту до ціни товару. Таке мито називається адвалерне.
 2. Визначення розміру мита безпосередньо у грошовому виразі – певна сума, що стягується з маси, об‘єму чи штуки товару – специфічне.
 При підвищенні цін більш ефективним виявляється адвалерне мито, при зниженні – специфічне.
 Термін “нетарифне регулювання” охоплює групу адміністративних, фінансових, кредитних, технічних та інших заходів, що ускладнюють імпорт та експорт певних товарів.
 Нетарифні методи
 Кількісні обмеження:
1.квотування
2.ліцензування
3.добровільне обмеження експорту
 Приховані методи:
4.технічні бар'єри
5.політика державних закупівель
 Квота - кількісний нетарифний засіб обмеження експорту або імпорту товару певною кількістю або сумою на певний проміжок часу.
 Ліцензування - регулювання зовнішньоекономічної діяльності через дозвільний пакет документів, що видається державними органами на право експорту або імпорту товару у визначених кількостях на певний" проміжок часу.
 Технічні бар'єри - вимога дотримання національних стандартів, одержання сертифікатів якості на імпортну продукцію, специфічного маркування та пакування товарів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та інші вимоги, встановлені законодавством країни.
 Добровільне обмеження експорту - кількісне обмеження, що ґрунтується на зобов'язанні одного з партнерів обмежити (не розширювати) обсяги експорту, взятому на себе в рамках офіційної міждержавної угоди про встановлення квот на експорт товару.
 Об’єктивною необхідністю ЗЕД є те, що існуючи кордони між економічними зонами, протидіє ефективному використані економічних ресурсів, якими володіють окремі країни. Існує низка факторів щодо впливу на якість економічних ресурсів.
 Підвищення ризиків у ЗЕД обумовлюються економіко-політичними факторами:
 1) велика відстань транспортування товару;
 2) наявність різних валютних систем;
 3) існування різних правових норм та торгівельних звичаїв.
 4) можливість виникнення екстремальних політичних та економічних подій.
 Заходи по скороченню ризиків:
 1. Використання акредитивів, ф’ючерсів, хеджування тощо.
 2. Застосування спеціальних правил, які використовуються у СОТ:
а) міжнародні правила по тлумаченню торгових параметрів “ІНКОТЕРМС”;
б) “Єдині правила для документальних акредитивів”, “… інкасо”.
 Правовою основою ЗЕД в нашій країні виступає ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність”, який було прийнято 16.04.91 року. (ВВРУ №29, ст 377) Окремі положення в рамках цього закону регулюються іншими законами та нормативними актами.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.