РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Валютно-фінансовий механізм

Тема 2. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАКРОРІВНІ

2.3. Вплив економічної політики на стан платіжного балансуДля з‘ясування цього питання розглянемо декілька варіантів функціонування економіки в залежності від політики обмінного валютного курсу в країні.
 1 Варіант. Функціонування економіки в умовах плаваючого обмінного валютного курсу
 1.1.Стимулююча фіскальна політика (G↑ або Т↓.)
 Ця політика сприяє підвищенню рівноважного реального обмінного курсу, що призводить до зниження NX↓.
 У відкритий економіці у разі збільшення державних витрат не передбачається виграш у обсягу ВНП. Тому що знижується чистий експорт і відбувається взаємна компенсація.
 1.2. Монетарна експансія (MS↑)
 Зростання грошової маси може відбуватися через зміну норми обов‘язкових резервів , або через скупку облігацій у населення відділеннями НБУ. При збільшенні грошової маси населення мають змогу більше зберігати. Зростання грошової маси призводить до зниження реального обмінного курсу еn↓. Що сприяє підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товарів . Отже маємо зростання NX↑ (позитивне сальдо поточного рахунку).
 2 Варіант. Функціонування економіки в умовах фіксованого обмінного валютного курсу
 2.1. Стимулююча бюджетна політика
 У цьому випадку найбільш вагомі результати дає податково–бюджетна стимулююча політика. При збільшені державних витрат відбувається підвищення обмінного курсу (1). Для того , щоб зберегти en = const ЦБ повинен збільшити Ms . Це дає основу для поступового зниження еn. Отже необхідно щоб відбулося одночасне зміщення як кривої NX так і прямої (S-I). Кінцевий результат збільшення ВВП =>ΔY>0.Такий ефект виникає тому, що стимулююча фіскальна політика при фіксованому обмінному валютному курсі (en=const) автоматично призводить до монетарної експансії.
 2.2. Стимулююча кредитно-грошова політика
 Якщо ЦБ спробує збільшити MS, то ринковий обмінний курс почне знижуватись. Але офіційний обмінній курс є незмінний . Це або викличе значні спекуляції, або ЦБ повинен активізувати продаж національної валюти по більш високому курсу, щоб знизити MS.
 З наведеного аналізу можна зробити такі суттєві висновки:
Характерною рисою відкритих економік є перелив капіталів із країн з активним сальдо ПБ до країн де це сальдо пасивне.
Результати ЗЕД країни залежать від механізму обмінного валютного курсу.
При плаваючому обмінному курсі найбільш ефективні результати дає монетарна політика .
При фіксованому обмінному курсі кращі результати можемо досягти використовуючи фінансові важелі фіскальної політики.
Запровадження протекціоністської політики ЗЕД має позитивні наслідки тільки при фіксованому обмінному валютному курсі.
 Найбільш впливовий метод регулювання валютного курсу є валютні інтервенції, ефективність яких залежить від таких факторів:
23. наявність необхідної кількості валютних резервів;
24. довіра учасників ринку до довгострокової політики ЦБ країни;
25. позитивна зміна таких макропоказників як темп економічного зростання, темп інфляції, темп зміни грошової маси, рівень безробіття .
 Методи регулювання ПБ:
26. адміністративний – регулювання національного митно-тарифного законодавства;
27. фінансовий – пов‘язаний із регулювання експорту товарів та послуг;
28. кредитний - маніпулювання із величиною % ставки;
29. валютний – регулювання курсу національної валюти .
  ПБ країни є головним джерелом інформації про взаємодію основних макроекономічних показників як в нутрі країни так і на міжнародному рівні . Великий вплив на зміни в ПБ здійснює величина національного валютного курсу та динаміка його змін .
 Із 1.01.99 року в Україні існує лібералізований валютний ринок .
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.