РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Валютно-фінансовий механізм

Тема 3. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ УГОД НА МІКРОРІВНІ

3.1. Механізм зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) суб‘єкта господарюванняУ зв‘язку із лібералізацію ЗЕД десятки тисяч підприємств і організацій різних форм власності отримало право безпосередньо налагоджувати зв‘язки із закордонними партнерами. Здійснення ЗЕД пов‘язано із необхідністю укладання та залучення контракту. Відсутність досвіду, що викликано багатороковою монополією держави на проведення ЗЕ зв‘язків, утриманський настрій, породжений державним розподілом товарів і ресурсів привели к створенню, умов абсолютної непідготовленості робітників підприємців та фірм до самостійної роботи у сфері ЗЕД.
 Найбільш поширений в Україні механізм здійснення ЗЕД передбачає такі основні етапи:
 1-й етап передбачає ПІДГОТОВЧИЙ ПРОЦЕС перед укладанням ЗЕК.
 2-й етап являє собою уточнення ПЕВНИХ УМОВ, які необхідно виконати для укладання ЗЕК.
 3-й етап – це безпосередньо укладання конкретного ЗЕК.
 Правовою основою цього механізму є Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 року.
 ПІДГОТОВЧИЙ ПРОЦЕС – цей етап вимагає від суб‘єкта господарювання вивчення кон’юнктури ринку з метою визначення попиту та пропозиції певної продукції, а також прорахування перспективи збільшення або зменшення попиту.
 Взагалі для остаточного визначення доцільності виходу на зовнішній ринок суб‘єкт господарювання повинен послідовно позитивно розв‘язати для себе такі питання, що відображають алгоритм прийняття такого рішення.
 1.Чи є на світовому ринку попит на продукцію його фірми?
 2.Чи може продукція фірми бути модифікована згідно з вимогами зарубіжних ринків?
 3.Чи є зарубіжне бізнес-середовище сприятливим для фірми?
 4.Чи має фірма (або може найближчим часом набути) необхідні знання та навички експортної діяльності?
 В разі позитивної відповіді наступним важливим кроком на цьому етапі є розробка КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ. Ця пропозиція згідно з визначенням “Венської конвенції ООН по договору купівлі-продажу товарів і послуг” від 1980 р. називається ОФЕРТОЮ.
 ОФЕРТА – це запрошення або комерційна пропозиція однієї сторони другій до вступу в угоду на визначених умовах.
 Згідно з конвенцією ОФЕРТА повинна відповідати загальноприйнятій у світовій практиці формі незалежно від направленості контракту і мати такий зміст:
 а) суб‘єктом пропозиції повинна бути певна особа;
 б) пропозиція повинна відображати найбільш суттєві елементи майбутньої угоди;
 в) пропозиція повинна показати тверді наміри ініціатора ком. пропозиції. по укладанню угоди.
 Етап “ПЕВНІ УМОВИ” передбачає ряд дій, які повинні виконати суб‘єкти ЗЕД до укладання ЗЕК.
 Важливим моментом цього етапу є створення належних умов для початку ЗЕД фірми. Для цього фірма повинна пройти державну реєстрацію в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України.
 Державним законодавством передбачена можливість тимчасового припинення чи обмеження ЗЕД у таких випадках:
 1) недотримання вимог законодавства або положення міжнародних угод;
 2) нанесення збитків державі;
 3) неодноразове невиконання експортних поставок;
 4) здійснення експорту по демпінговим цінам;
 5) неодноразовий експорт чи імпорт неякісних товарів.
 Дуже важливо в сучасних умовах проведення ЗЕД володіти мистецтвом ведення переговорів при укладенні ЗЕК.
 Жодна зовнішньоекономічна угода з імпорту або експорту товарів, робіт, послуг не може відбутися без укладання договору (контракту).
 Зовнішньоекономічний договір – це належним чином оформлена угода двох суб‘єктів підприємницької діяльності – резидентів різних країн, спрямована на встановлення (зміну, припинення) їхніх взаємних прав та обов‘язків у зовнішньоекономічній діяльності.
 Третій етап ФМ ЗЕД на мікрорівні – “Укладання ЗЕК” передбачає визначення питань інформаційно-технічного порядку та валютно-фінансових відносин сторін угоди, які повинні бути зафіксовані про укладенні ЗЕК.
 Положення про форму ЗЕК затверджено Наказом №75 від 9.10.1995р. МЗЕЗ і торгівлі.
 Контрактом в обов‘язковому порядку повинні бути обумовлені:
  1) юридичні дані;
  2) валюта ціни товарів, робіт, послуг, що експортують (імпортуються) і загальна вартість контракту;
 3) валюта платежу;
 4) фінансові санкції на випадок порушення контракту;
 5) форс-мажорної обставини, які є підставою для звільнення від фінансової відповідальності сторін;
 6) умови та форми розрахунків.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.