РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Валютно-фінансовий механізм

Тема 4. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

4.1. Механізм впливу зовнішньоекономічних відносин на внутрішні економічні процеси Зовнішні фактори суттєво впливають на функціонування внутрішніх економічних процесів. Участь будь-якої країни у міжнародному розподілу праці (МРП) впливає на рівень її спеціалізації по виробництву тих товарів, для створення яких у неї маються найкращі умови.
 Ефективність системи міжнародного обміну у порівнянні із системою самозабезпечення обумовлена:
6.по-перше, тим, що жодна країна не володіє усіма економічними ресурсами, які необхідні для заволодіння потреб суспільства;
7.по-друге, країна може ефективно розвиватися завдяки певній спеціалізації. Але в якому напрямку? Відповідь на це питання дає теорія порівняльної переваги.
 Для графічного відображені теорії порівняльних переваг використовуємо криві виробничих можливостей. Якщо умовно охарактеризувати країну за двома групами товарів що виробляються в цих країна і побудувати криві виробничих можливостей (КВМ), то можна отримати таку картину.
 Графічним відображенням спеціалізації країни А, яка приймає участь у міжнародному розподілу праці являється крива торгівельних можливостей (КТМ). Ця крива є трансформацією КВМ в результаті її повороту навколо точки А, яка визначає напрямок спеціалізації даної країни.
 Протягом певного часу в економічній теорії панувала думка, що міжнародний розподіл праці сприяє ефективному розвитку усіх країн завдяки формуванню їхньої ефективної господарської структури, але еволюція світової економіки засвідчила неоднозначність цього впливу. Сформувалися протилежні теоретичні напрямки:
8.радикальна концепція відкритої економіки;
9.концепція імпортозамінюючої індустріалізації.
 Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо має ряд сучасних модифікацій. Найбільш відома модель МРП, яка називається теорією HOS, або теорія Хекшера-Оліна-Самуєльсона.
 Суть цієї теореми: країна експортує товари, у виробництві яких найбільш ефективно використані надлишкові економічні фактори виробництва та імпортує товари із дефіцитними факторами виробництва.
 Подальший розвиток теорії “HOS” пов‘язано з дослідами ще одного Нобелівського лауреата – Василя Леонтьєва.
 Перевіряючи висновки теорії HOS і рухаючись у зворотному напрямку – від емпіричних досліджень до теоретичних узагальнень, Леонтьєв отримав результат, який був названо Парадокс Леонтьєва.
 Подальші дослідження виявили, що Парадокс Леонтьева не спростовує теорію HOS. Тому що в дійсності відносні переваги в США були у надлишках кваліфікованої праці та обробляємої землі. Отже, в експортуємій продукції переважали товари, які використовували ці фактори.
 Аналіз змін в експорті різних країн показав, що у структурі експортного виробництва послідовно збільшується доля галузей виробництва з високим ступенем концентрації НД та ДКР. У зв‘язку з цим був запроваджений термін “науковоємних галузей”. Тому науковоємні товари почали розглядатися як різновид працеємних, при виробництві яких в більшій мірі використовується “людський фактор” – праця висококваліфікованих робітників.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.