РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Валютно-фінансовий механізм

Тема 4. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

4.2. Валютні відносини як результат діяльності національних господарств Головним інструментом зовнішньоекономічних відносин є валюта. Валюта – це не новий вид грошей, а особливий спосіб їх функціонування, коли національні гроші опосередковують міжнародні торгові й кредитні відносини.
 Через регулювання валютних відносин відбувається корегування ПБ країни. Видатний англійський економіст Дж. М. Кейнс був прихильником теорій врівноваження ПБ за допомогою державного регулювання.
 Прихильники монетаризму (лідер Мілтон Фрідмен – англійський економіст, лауреат Нобелівської премії 1976р.) вважали, що рівновага ПБ залежить в значній мірі від внутрішнього та зовнішнього грошового обігу, тобто від стану грошового ринку. Теорія міждержавного регулювання ПБ основана на об‘єднанні кейнсіанської та монетарної теорії для відкритої економіки з мінімальним обмеженням руху капіталів.
 Якщо візьмемо формулу пропозиції грошей у відкритій економіці, яку ще запропонував Д. Рікардо то вона має такий вигляд:
А. , (1)
 де D – внутрішня депозитна емісія;
 R – зовнішня валютна емісія, що забезпечується валютними резервами.
 З точки зору економічної теорії можна вважати, що R це сальдо ПБ.
 Отже з рівняння (1) видно, що R головним чином залежить від внутрішнього грошового кругообігу:
А. , (2)
 Зрозуміло, що вільний перетік коштів із R у D і навпаки можливо тільки при конвертованості валюти та маніпулювання з валютними курсами. А це одним з головних факторів досягнення рівноваги або активного сальдо ПБ.
 Співвідношення між різними валютами показує паритет купівельної спроможності грошей. Що таке паритет? Паритет (від лат. “paritatis” - рівність) визначає відносну купівельну спроможність валют різних країн у золоті. Він розраховується на основі кількісної теорії грошей:
А. , (3)
Б. , (4)
 де, P – індекс цін
 Y – кількість угод
 V – швидкість обертання
 Рівняння (4) показує залежність паритету або купівельної спроможності грошової одиниці від вартості ВВП (PY).
 Звідси зрозуміло, якщо валютний курс, при інших рівних умовах, явно не відповідає ціновій пропорції (4), то спекуляції при товарним і валютним обмінах завжди мали місце. Тобто існувало декілька валютних курсів.
 Валютний курс як інструмент міжнародних трансакцій (угод) характеризує відкриті економічні системи, між якими відбувається рух товарів, послуг, капіталів та людей. Валютний курс визначає ціну грошової одиниці однієї країни відносно грошової одиниці іншої країни.
 Із розвитком міжнародних господарських зв‘язків на базі валютних відносин формуються валютні системи.
 Валютна система являє собою сукупність двох елементів – валютно-фінансового механізму та валютних відносин.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.