РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Валютно-фінансовий механізм

Тема 4. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

4.5. Фінансовий механізм державного валютного регулюванняФорми розрахунків у системі міжнародних фінансових відносин характеризують організаційну сторону руху міжнародних грошових потоків.
 Фінансовий механізм курсоутворення залежить від економічних, фінансових і політичних чинників.
 Економічні чинники визначають вихідну пропорцію базового рівня курсоутворення на основі співвідношення цінової оцінки товарів та послуг споживчих кошиків визначених у відповідних валютах.
 Фінансові та політичні чинники суттєво впливають на базовий курс валют.
 До фінансових чинників належать:
43. дефіцит держбюджету;
44. обсяг державного боргу;
45. рівень інфляції;
46. стабільність фінансово-банківської системи;
47. рівень активності фінансового ринку;
48. стан платіжного балансу.
49. Політичні чинники визначаються:
50. існуючою політичною системою;
51. розвиненістю та досконалістю законодавчої бази;
52. макроекономічною політикою, яку проводить уряд країни.
 Доцільність для певної країни встановлення відповідного режиму валютного курсу залежить від наступних структурних чинників.
 1.Величина і ступінь відкритості економіки.(фактор відкритості). Чим більш відкрита економіка і менша за розміром, тим більш чутливі до змін у номінальному валютному курсі внутрішні ціни і розмір оплати праці.
 2.Диверсифікація виробництва і професійних навичок. (фактор мобільності). Оптимальне валютне регулювання залежить також від ступеня внутрішньої мобільності. Чим більша диверсифікація виробництва і професійних навичок населення, тим менш сильним і стійким буде безробіття та інфляційна ціна непередбачених зрушень в економіці. Тому більш доцільним буде застосування системи фіксованих валютних курсів.
 3.Політичні аспекти. Політичне середовище суттєво впливає на вибір типу валютного регулювання. Задовільне функціонування системи фіксованих валютних курсів вимагає певної міжнародної гармонізації національних фінансових політик та політики зайнятості. Це означає, що різні країни повинні мати однакові погляди на потенційно конфліктні політичні цілі: стабільні ціни, рівень безробіття, рівень економічного зростання.
 4.Схильність до шоку. При розгляді питання про валютне регулювання потрібно брати до уваги і величину оптимальної гнучкості валютного курсу з погляду можливостей економіки протидіяти економічним потрясінням (шокам). Вважається, що плаваючий валютний курс ізолює економіку від зовнішніх шоків. Отже він є вигідним для застосування у країнах з нестабільною економікою.
 Що стосується України. Вона являє собою малу відкриту економіку з низьким ступенем мобільності, тому відчуває суттєвий вплив будь-яких змін, що відбуваються на світових фінансових ринках. Тому вважається, що найбільш оптимальним для України механізмом курсоутворення є курс керованого плавання.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.