РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Валютно-фінансовий механізм

Тема 5. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ

5.3. Валютні операції як форма міжнародних розрахунків Валютні операції-операції купівлі-продажу іноземної валюти - є невід’ємною частиною міжнародних розрахунків. Необхідність здійснення валютних операцій викликана саме специфікою цих розрахунків:
12. відсутність єдиної для всіх країн валюти платежу;
13. наявність постійної небезпеки валютних втрат в наслідок коливань валютних курсів.
 Найважливішими інструментами валютного ринку являються:
14. телеграфні або електронні перекази засобів із безстрокових вкладів (депозитів до запитання);
15. банківські векселя на пред’явника;
16. комерційні трати.
 Головні форми валютних угод:
17. касові угоди (спот - негайна поставка);
18. строкові угоди – форвард, ф’ючерс, аутрайт;
19. своп;
20. арбітраж.
 Операції “Спот” – най поширені і становлять до 90% обсягу валютних угод. Спот – це ринок негайної поставки валюти.
 Головним інструментом спот – ринку є електронний переказ по каналам СВІФТ (SWIFT – Society for World – Wide Interbank Financial Telecommunications) - об’єднання всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікації – забезпечує всім його клієнтам цілодобовий доступ до най швидкішої мережі передачі банківської інформації у стандартній формі при високому ступені захисту і контролю від несанкціонованого втручання.
 На валютному ринку строковими угодами називають операції, які зв’язані із поставкою валюти на строк більше ніж 3 дні із часу укладання угоди. Стандартні терміни виконання строкових угод: 1, 3, 6, 9, 12 місяців.
 Різновидами строкових угод виступають форвардні та ф’ючерсні угоди, аутрайт, опціон. Курс виконання строкових угод звичайно відрізняється від курсу спот-угоди на величину дисконту (скидки) або премії (надбавки).
 Розрахунок, який дає можливість перетворити форвардний дисконт (або премію) у вид, який можна порівняти із ставками процента
А.
 Де: Df –дисконт (премія) за рік;
 FR – курс “форвард”;
 SR – курс “спот”;
 n – кількість місяців до поставки за форвардною ціною;
 t – кількість днів дії форвардного контракту.
FR > SR – валюти котируються з “премією”;
FR < SR – валюти котируються з дисконтом.
 Форвардний валютний контракт – це обов’язкова для виконання угода між банками по купівлі або продажу суми іноземної валюти. При цьому валюта, сума, обмінний курс й дата платежу фіксується в момент укладання угоди.
 В загалі форвардні контракти нестандартні й тому низько ліквідні. Доступ на форвардний ринок обмежено. Мінімальний обсяг контракту 500.000 дол.США.
 Схема форвардного контракту
 Форвардний контракт головним чином здійснюється на міжнародному ринку.
 Ф’ючерсні операції також здійснюються із поставкою валюти на строк більше ніж 3 дні із дня покупки і при цьому ціна виконання контракту в майбутньому визначається в день укладення угоди. Але на відміну від форвардної угоди, умови ф’ючерс стандартні у всьому, окрім ціни. Обсяг, час, місце, засіб поставки універсальні для будь-якого ф’ючерсного контракту, це робить його високоліквідним в основному здійснюється на біржах – це стандартизовані біржові контракти/
 
 Схема ф’ючерсного контракту
 Валюта контракту: долар США, фунт стерлінгів, японська ієна та євро.
 Форвардні валютні операції часто являються складовою частиною операції “своп”. Якщо мова йде про одиночну угоду “форвард” (без контругоди “спот”), то цю операцію називають аутрайт – outright.
 В операціях “опціон” клієнт сплачує банку не велику премію й одержує право купити валюту в будь-який день встановленого угодою період за фіксованим при укладанні угоди курсом або відмовитися від угоди, якщо її виконання за визначеним курсом у даному інтервалі часу виявиться для нього більш невигідним, ніж втрата коштів на сплату премії. Перевага опціону перед форвардом і ф’ючерсом – є можливість обмежити ризик, зв’язаний із зміною валютних курсів.
 Валютні операції “своп” – Swap – обмін – це об’єднання двох операцій купівлі-продажу валюти на умовах негайної (готівкової) поставки з одночасною контругодою на конкретний термін купівлі тієї ж валюти. При цьому домовляються про зустрічні платежі два партнери (банки, корпорації та інші).
 Згідно “своп” операції готівкова операція здійснюється за курсом “спот”, який у контругоді за курсом “форвард” коригується із урахуванням премії чи дисконту залежно від руху валютного курсу.
 Угоди “своп” укладаються, як правило, на термін 2-10 років.
 Угоди “своп” також передбачають право будь-якої із сторін достроково розірвати угоду:
21. по-перше, у разі невиконання контрагентом своїх зобов’язань за угодою (default - дефолт);
22. по-друге, при виникненні для будь-якої із сторін додаткових витрат.
 Валютний арбітраж – особливий вид валютних угод. Основна мета проведення полягає в здобутті прибутку завдяки використання різниці в котируваннях валют на міжнародних та національних валютних ринках.
 Валютний арбітраж – це операція з валютою, при який одночасно відкриваються однакові (або різні) по строкам протилежні позиції на одному або декількох взаємозв’язаних фінансових ринках з метою отримання гарантованого прибутку за рахунок різниці у котировках. Обов’язковою умовою операції є вільний переказ капіталів між різними сегментами ринку.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.