РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Валютно-фінансовий механізм

Тема 5. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ

5.5. Міжнародний кредит, форми кредитування Значну роль в регулюванні ПБ країни відіграє міжнародний кредит. Особливо зростає його роль в умовах глобалізації фінансових ринків. Міжнародний кредит являє собою головний важіль впливу світового фінансового ринку на стан внутрішньої економіки країни.
 Міжнародний кредит – це економічні відносини, які виникають між державними, іноземними КБ та фірмами з метою надання валютних, кредитних або товарних ресурсів на умовах повернення їх у визначені строки з винагородою (відсотками).
 Отже, суб’єктами міжнародного кредиту виступають приватні фірми, АКБ, інколи брокери, посередники, уряди, регіональні міжнародні банки розвитку, міжнародні фінансові інститути.
 Основною суттєвою ознакою міжнародного кредиту є те, що він являє собою форму руху позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин.
 Кредит міжнародних і регіональних організацій надаються переважно через МВФ, групу МБРР, через регіональні банки роз­витку країн "третього світу", Європейський інвестиційний банк та інші кредитно-фінансові інститути Європейського співтова­риства .
 Міжнародний ринок позичкових капіталів - це система відносин з акумуляції та перерозподілу  позичкового капіталу між країнами. Він являє собою сукупність кредитно-фінансових установ і фондових бірж, які надають позички і кредити іноземним позичальникам.
 Як і національні ринки, міжнародний ринок позичкових капіталів поділяється на ВАЛЮТНИЙ (короткостроковий) і РИНОК КАПІТАЛІВ (середньо- і довгостроковий).
 По кредитах міжнародного ринку позичкових капіталів застосовуються фіксовані та "плаваючі" процентні ставки, які базуються на ставці банків США для першокласних позичальників - "прайм рейт" і на середній ставці, за якою банки у Лондоні надають позички середнім позичальникам.
 ЛІБОР ( LIBOR – London Interbank Offered Rate) - це одна з важливих ставок фінансового ринку Лондонського міжбанківського (Лондонський клуб банк). Кошти надаються переважно у доларах США.
 У зв'язку з розширенням міжнародного ринку позичкових капіталів з'явилися подібні ЛІБОР ставки: ПІБОР (Паріж) , СІБОР (Сінгапур), НІБОР (Ніссау, Нью-Йорк, Норвегія), ЛЮКСІБОР (Люксембург) та інші.
 Основою міжнародного ринку позичкових капіталів е євроринок, на якому операції здійснюються в євровалютах, тобто валюта, в яких банки виконують операції за межами країн-емітентів цих валют. Наприклад, долари на рахунках неамериканських банків (не тільки європейських) називаються євродоларами.
 У 1985 році 18 відомих банків у західних країнах організували багатосторонній кліринг по операціях в ЕКЮ у Банку міжнародних розрахунків. Цей Банк регулює міжбанківські розрахунки через систему СВИФТ - міжнародне співтовариство міжбанківської фінансової телекомунікації.
 Існують різні форми міжнародного кредиту, серед яких слід визначити сучасні: форфейтинг та міжнародний лізинг.
 Форфейтинг – це одна з найновіших форм кредитування, і в перекладі з французького це слово означає відмову від прав. Форфетування – це кредитування експортера шляхом купівлі векселів або інших боргових вимог, це перспективна форма короткострокового та середньострокового кредитування ЗЕД.
 Отже боргові зобов’язання при операції “а-форде” можна придбати на дисконтній основі (тобто шляхом їхнього обліку). Дисконтування здійснюється за фіксованою обліковою ставкою шляхом стягнення процентів авансом за весь період кредитування. Таким чином, експортер за форфетування негайно отримує суму готівкою, що дорівнює номіналу за мінусом розміру дисконту.
 Форфейтер може зберігати куплені документи у себе, в цьому випадку витрачені кошти можна вважати як капіталовкладенням, і подає їх до сплати при настанні строків, указаних у них.
 Для форфейтера важливо знати:
51. загальну суму операції;
52. строк, валюту, назву експортера;
53. назву імпортера (а також гаранта);
54. країну, яку вони представляють;
55. форму заборгованості експортера (тратта, вексель);
56. форму забезпечення (аваль, гарантія);
57. суму та строк погашення;
58. процентну ставку;
59. предмет та ціну товару;
60. строк та кількість поставок;
61. Місце платежу.
 Договір про форфейтинг підписується задовго до фактичного відвантаження товару, між укладанням договору на куплю векселів і фактичним здійсненням угоди може минути 6-12 місяців.
 Міжнародний лізинг є однією з найбільш привабливих сфер у ЗЕД країн. Обсяги його зростають. Він відіграє роль важливого інструмента економічних реформ.
 Найбільші в світі лізингові ринки США, Японії, Німеччини та Південної Африки. Останнім часом спостерігається зростанням важливості лізингових операцій в Бразилії, Китаї, Греції, Індії, Сінгапурі та інших країн, що розвиваються.
 Залежно від мети міжнародний лізинг (М.Л) може бути для лізингодавця експортним, якщо товар реалізується за кордон, або інвестиційним, якщо відбувається внутрішня угода.
 Для Лізингоотримувача – імпортним, коли імпортується закордонне обладнання, фінансовим, якщо залучаються іноземні інвестиції.
 З точки зору економічної теорії існують дві основні форми лізингу: оперативний та фінансовий.
 Оперативний лізинг характеризується коротким терміном контракту, після чого об’єкт повертається до лізингодавцю.
 Фінансовий лізинг характеризується достроковим терміном контракту, не меншим від строку повної амортизації об’єкта, право власності на який після закінчення терміну оренди переходить до лізингоодержувача.
 Економічна сутність лізингу полягає в тому, що передбачає існування фінансового посередництва між виробником майна та його користувачем.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.