РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Податковий облік

Тема 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ.

2.2. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ).Загальнодержавні податки і збори(обов'язкові платежі) встановлюються Верховною Радою України і стягуються на всій території України.
Порядок зарахування загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів та державних цільових фондів визначається згідно з законами України.
До загальнодержавних податків та зборів нележать:
1. Податок на додану вартість. Закон України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.97 р.(із змінами та доповненнями, внесеними Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України” від 25 березня 2005 року № 2505-ІV).
2. Акцизний збір. Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" № 18-92 від 26.12.1992 р. Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" №329/95-ВР від 15.09.95 р. Закон України “Про державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України” від 25 березня 2005 року № 2505-ІV.
3. Податок на прибуток підприємств. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону України № 283/97-ВР від 22.05.97. Закон України “Про державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України” від 25 березня 2005 року № 2505-ІV.
4. Податок з доходів фізичних осіб. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб № 889-ІУ від 22 травня 2003 р., введений в дію з 01.01.2004 р. Закон України “Про державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України” від 25 березня 2005 року № 2505-ІV.
5. Мито. Закон України "Про єдиний митний тариф" № 2097-ХП від 05.02.92 р.
6. Державне мито. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" №7-93 від 21.01.91 р.
7. Податок на нерухоме майно (нерухомість).
8. Плата (податок) за землю. Закон України "Про плату за землю" № 2535-ХІІ від 03.07.92 р.; Закон України "Про плату за землю" в редакції Закону України за №378/96-ВР від 19 вересня 1996 р. Закон України “Про державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України” від 25 березня 2005 року № 2505-ІV.
9. Рентні платежі - за нафту та природний газ власного видобутку.
10. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" № 1963-ХП від 11.12.91 р. (із змінами і доповненнями включно до №2184-111 від 21 грудня 2000 р.) Починаючи з 01.01.2001 р. вступив в дію Закон від 16.07.99 р. № 986-ХІУ "Про внесення змін в деякі закони України відносно фінансування дорожнього господарства", яким внесені зміни і доповнення до Закону України № 1963-ХП від 11.12.91 р. "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів". Залишились без змін такі норми Закону №1963-ХП, як перелік платників податку, об'єкти та база оподаткування, строки сплати податку з власників транспортних засобів, встановлені в гривнях. Юридичні особи сплачують податок за рік, починаючи з 2000 р., щоквартально у рівних долях від загальної суми. Нові зміни, що внесені до Закону №1963-ХП, передбачають, що у разі купівлі транспортних засобів юридичними особами протягом року необхідно у одноденний строк після їх реєстрації надати розрахунок суми податку щоквартально, які ще не настали, починаючи з кварталу, у якому проведена реєстрація. У зв'язку з тим, що платниками податку є власники транспортних засобів, то суми податку, що сплачуються за орендовані транспортні засоби (автомобілі), до складу витрат виробництва орендаря не відносяться. Починаючи з 01.01.2000 р., якщо автомобіль за договором оренди передається фізичною особою юридичній, а у дорученні на право користування передбачений обов'язок або право орендаря сплачувати податок з власників транспортних засобів, до витрат орендаря включається як сума орендної плати, так і сума податку з власників транспортних засобів, якщо автомобіль використовується у господарській діяльності орендаря. Підставою для включення орендної плати за автомобіль до складу витрат, а також для списання пально-мастильних матеріалів, обліку пробігу автомобіля з метою своєчасної заміни зношених автомобільних шин тощо, є маршрутні листи для орендаря. 1 січня 2004 р. згідно п. 6 розд. 1 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти" №1158-ІV від 11.09.2003 р. звільнені від сплати транспортного податку державні і комунальні навчальні заклади з бюджетним фінансуванням. Раніше право на таку пільгу мали навчальні заклади, що повністю фінансуються із бюджетів. Пільговики можуть не сплачувати податок на всі транспортні засоби, що використовуються відповідно до статутної діяльності (до 2004 р. -тільки за навчальні транспортні засоби, за умови використання їх за призначенням). Згідно з Законом України “Про державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України” від 25 березня 2005 року № 2505-ІV змінилися об’єкти оподаткування та ставки податку.
11. Податок на промисел. Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел №24-93 від 17.03.93 р.
12. Збір на геологорозвідувальні роботи, здійснені за рахунок державного бюджету. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету та його справляння" №115 від 29.01.99 р.
13. Збір за спеціальне використання природних ресурсів. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики й водного транспорту" №1494 від 16.08.99 р. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду" №1012 від 06.07.98 р. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і нормативів плати за їх спеціальне використання" №449 від 06.04.98 р. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин" № 1014 від 12.09.97 р. Постанова Кабінету Міністрів України "Про плату за користування надрами


в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин" №1682 від 08.11.2000 р. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання диких тварин" №123 від 25.01.96 р.
14. Збір за забруднення навколишнього природного середовища. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" №303 від 01.03.99 р.
15. Збір до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катасрофи та соціального захисту населення. Пункт 16 частини першої статті 14 виключно.
16. Внески на обов'язкове державне соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Закон України "Про загальнообов'язкове державне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" №2240-111 від 18.01.2001 р.; Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" №3084-111 від 07.03.2002 р. (дата набрання чинності з 30.03.2002 р.). Закон України “Про державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України” від 25 березня 2005 року № 2505-ІV.
17. Внески на обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" №1533 від 02.03.2000 р.; Закон України "Про внесення змін до деяких Законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування" №2980-111 від 17 січня 2002 р. Закон України “Про державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України” від 25 березня 2005 року № 2505-ІV.
18. Внески на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" №1105-ХШ від 23.09.99р.
19. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" №400/97-ВР від 26.06.97 р. Закон України “Про державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України” від 25 березня 2005 року № 2505-ІV.
20. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності. Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" №98/96-ВР від 23.03.96 р.
21. Фінансовий сільськогосподарський податок. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" №320-ХІV від 17.12.98 р. і Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" №1777-111 від 1 червня 2000 р. . Закон України “Про державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України” від 25 березня 2005 року № 2505-ІV.
18. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Закон України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" №587-ХІV від 09.04.99 р. Сума нарахованого збору визначається множенням виручки від реалізації алкогольних напоїв та пива на ставку збору (1%).
19. Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України. Закон України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" №1212-ХІУ від 04.11.99 р.
20. Збір за використання радіочастотного ресурсу України. Закон України "Про радіочастотний ресурс України" №1770- III від 01.06.2000 р.
21. Збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий регулярний, спеціальний). Закон України "Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб" №274-111 від 20.09.2001 р.
22. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію. 
 
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.