РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Податковий облік

Тема 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ.

2.4. ФУНКЦІЇ ТА СПОСІБ СТЯГНЕННЯ ПОДАТКІВ.Податки виконують дві основні функції — фіскальну та економічну. За допомогою фіскальної функції здійснюється формування бюджетного фонду країни, реалізація економічної функції дає змогу державі безпосередньо впливати на процес суспільного відтворення в цілому, стимулюючи, або стримуючи розвиток тих чи інших галузей народного господарства, посилюючи на платоспроможний попит населення.
Основне призначення системи оподаткування полягає в тому, щоб максимально сприяти розвитку підприємництва, тобто різних форм власності, й тим самим максимально можливого росту дохідної частини Державного бюджету.
Податкова система України будується на сполученні прямих і непрямих податків. Прямі податки характеризуються тим, що вони встановлюються безпосередньо на дохід чи майно платника податків, непрямі - включаються у вигляді додатку до ціни товару чи тарифу на послуги і сплачуються споживачами цих товарів. При прямому оподаткуванні грошові відносини виникають між державою та самим платником податку, при непрямому - суб'єктом податку стає продавець товару (послуги), який виступає посередником між державою та виробником, споживачем товару чи послугами.
Стягнення податків до бюджету здійснюється за різними ставками, які поділяються на:
пропорційні - від бази оподаткування підлягає сплаті певна частка, відсоток (наприклад, від оподатковуваного прибутку 25 % складає податок на прибуток підприємств);
прогресивні — чим більша база оподаткування, тим більша частина її підлягає стягненню;
регресивні - чим більша база оподаткування, тим менша частина її підлягає стягненню (наприклад, якщо заробітна плата одного працівника на місяць-перевищує 1 600 грн., на суму перевищення підприємство не нараховує збір на обов'язкове державне пенсійне страхування).
За способом стягнення податки поділяються на прямі та непрямі.
Прямі податки стягуються в результаті придбання та акумулювання матеріальних ресурсів. Дані податки залежать від доходу або майна, і платникам безпосередньо власники цих доходів або майна (наприклад, податок на землю, податок на доходи фізичних осіб).
Непрямі податки існують у вигляді накидки до ціни товару. Платником непрямих податків є кінцевий споживач даних товарів, але він не сплачує безпосередньо до бюджету дані податки. Спочатку непрямі податки, що входять до ціни реалізації товару (послуг), від споживачів отримує торговельне підприємство, підприємство-виробник, підприємство сфери послуг, на яких, у свою чергу, покладено обов'язок з перерахування непрямих податків до бюджету (див. схему 1).
 
Суб’єктами оподаткування виступають юридичні та фізичні особи. На схемі 1. подана класифікація оподаткування юридичних та фізичних осіб.
Існують податки, що сплачуються:
● тільки юридичними особами (наприклад, податок на прибуток підприємств);
● тільки фізичними особами (наприклад, податок на доходи фізичних осіб);
● і фізичними, і юридичними особами (наприклад, податок на землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів).
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.