РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Податковий облік

Тема 3. ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ.

3.4. МЕТОД ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ.Світова приктика знає декілька методів обчислення податку на додану вартість (ПДВ) (з виділенням чи без виділення власне доданої вартості), які дають зовсім ідентичні результати.

Найбільш раціональним вважається заліковий метод, який в основному використовується у зарубіжній практиці, а також в Україні.

Нараховуючи ПДВ таким методои, необхідно враховувати, що основу обчислення складає вартість оподаьковуваного обороту, тобто вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) без включення в неї самого податку при обов'язковій наявності права на відрахування податку, сплаченого постачальникам за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

Наприклад, якщо цукровий завод придбав сировини на 66 тис. грн., де 11 тис. грн. ПДВ, а 55 тис. грн. відноситься до матеріальних витрат (сировина), які включаються до собівартості цукру, то додати власні вкладені витрати при виробництві цукру у сумі 30 тис. грн. (додану вартість), цукровий завод нараховує податок з 85 тис. грн. (55 тис. грн. + 30 тис. грн.) за ставкою 20% у сумі 17 тис. грн. (85 тис. грн. х 20%). Продажна ціна цукру складає 102 тис грн. (85 тис. грн. + 17 тис. грн.)

Різниця між одержаною та сплаченою сумами податку- 6 тис. грн. (17 тис. грн. - 11 тис. грн.) належить внеску до бюджету. Визначений у наведеному порядку податок відповідає сумі податку обчисленій з "власне доданої вартості", тобто 30 тис. грн. х 20 % = 6 тис. грн.

До поняття "додана вартість" включається прибуток, заробітна плата, відрахування на соціальне страхування, та інші суми, пов'язані з власним виробничим процесом.

Відповідно до Указу Президента "Про деякі зміни в оподаткуванні" №857/98 від 07.08.98 р., який набув чинності з 01.10.98 р. реалізація продукції, товарів (робіт, послуг) відбувається за попередньою оплатою та без попередньої оплати. Згідно з цим Указом Президента термін дати визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту з дати одержання (сплати) коштів переноситься на дату відвантаження (одержання) продукції, товарів (робіт, послуг). Дата виникнення податкових зобов'язань визначається пунктом 7.3 ст. 7, а податковий кредит та дата виникнення податкового кредиту -п. 7.4 та п. 7.5 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" № №168/97-ВР від 3 квітня 1997 р.

Згідно з Указом Президента України, який набрав чинності з 01.10.98 р. запропонована методологія кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку за подіями:

Перша подія - надходження попередньої оплати від покупця.

Перша подія - відвантаження продукції, товарів (робіт, послуг) покупцеві без попередньої оплати.

Перша подія - попередня оплата постачальникові покупцем за продукцію, товар, матеріали, послуги.

Перша подія - оприбуткування товарно-матеріальних цінностей без попередньої оплати покупцем.

Приклад. Вихідні дані: загальний оборот- 120 грн., у т.ч. ПДВ -20 грн.; собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) -50 грн.

Рішення (табл. 1.)

Порядок нарахування податку на додану вартість на товари, ввезені на митну територію України (відповідно до Інструкції про порядок контролю митними органами за справлянням під час митного оформлення товарів, ввезених (пересланих) на митну територію України), та перерахування до бюджету податку на додану вартість, затверджено наказом Державної митної служби України №346 від 9 червня 1999 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №427/3720 1 липня 1999 р.

Товари, які ввозяться (пересилаються) в Україну, оподатковуються ПДВ за ставкою 20% від бази оподаткування, що обчислюється згідно зі статтею 4 Закону України "Про податок на додану вартість".

Датою виникнення податкових зобов'язань при ввезенні (імпортуванні)товарів є дата оформлення ввізної митної декларації із зазначенням у ній суми ПДВ, що підлягає сплаті.

Таблиця 1.

Пор.

 

 

Зміст господарської операції

 

 

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Сума

1

2

3

4

5

І. Реалізація при надходженні попередньої оплати від покупця

 

1-ша подія

Надійшла на поточний рахунок передоплата

від покупця.Документ: Банківська виписка

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

120

 

 

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ. Податкова накладна відсутня

643 "Податкові зобов'язання"

641 "Розрахунки за податками"

20

2-га подія

Відображення у складі доходу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за продажними цінами. Документ: Видаткова накладна

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

120

 

 

Зараховано передоплату за реалізовану продукцію

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

120

 

 

Відображено суму ПДВ, раніше включену до податкових зобов'язань

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

643 "Податкові зобов'язання"

20

 

 

Списана собівартість реалізованої продукції

901 "Собівартість реалізованої готової продукції'

26 "Готова продукція"

50

 

 

Перераховано суму ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

20

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Віднесено суму доходу (виручки) від реалізації за мінусом ПДВ на збільшення фінансового результату від основної діяльності

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

791 "Результат основної діяльності"

100

 

 

 

Списано собівартість реалізованої продукції на зменшення фінансового результату від основної діяльності

791 "Результат основної діяльності"

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

50

 

II. Реалізація без попередньої оплати покупцем

 

1-ша подія

Відвантажено готову продукцію (товари, роботи, послуги) покупцю і майбутню виручку відображено у складі доходу від реалізації продукції за реалізаційними цінами. Документ: Видаткова накладна.

361 "Розрахунки з

вітчизняними

покупцями

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

 

120

 

 

Нараховане ПДВ, інші

податкові обов'язкові

платежі.

Документ: Податкова

накладна

701 "Дохід від реалізації готової продукції

641 "Розрахунки за податками"

 

20

 

 

Перераховане суму ПДВ до державного бюджету.

Документ: Платіжне доручення, Виписка банку

 

641 "Розрахунки за податками

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

 

20

 

 

Списано собівартість реалізованої продукції

901 "Собівартість реалізованої готової продукції'

26 "Готова продукція"

 

50

 

 

Віднесено суму доходу (виручку) від реалізації за мінусом ПДВ (акцизного збору) на збільшення фінансового результату від основної діяльності

 

701 "Дохід від реалізації готової продукції

791 "Результат

основної

діяльності"

100

 

1

2

3

4

5

 

2-га подія

 

Списано собівартість реалізації на зменшення фінансового результату від основної діяльності

791 "Результат основної діяльності"

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

 

50

 

 

Надійшла на поточний рахунок оплата від покупця.

Документ: виписка банку

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

 

361 "Розрахунки з

вітчизняними

покупцями

120

 

III. Реалізація постачальником при попередній оплаті покупцем

1-ша подія

Списана з поточного рахунку покупця попередня оплата постачальнику за ціною реалізації. Документ: Виписка банку

371 "Розрахунки за виданими авансами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

120

 

 

Відображена сума податкового кредиту з

пдв

641 "Розрахунки за податками"

644 "Податковий кредит"

20

2-га подія

Оприбутковані запаси (ціна за мінусом ПДВ). Документ : Податкова накладна

20 "Виробничі запаси"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

100

 

 

Зараховано авансовий платіж за придбані запаси

631 "Розрахунки з вітчизняними постачаньниками"

371 "Розрахунки за виданими авансами"

120

 

 

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (право на використання підприємством ПДВ)

644 "Податковий кредит"

631 "Розрахунки з вітчизняними постача ль ника ми"

20

IV. Реалізація постачальником без попередньої оплати покупцем

1-ша

подія

Оприбутковані запаси без оплати покупцем (без ПДВ) Документ: податкова накладна

20 "Виробничі запаси"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

100

 

 

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

20

2-га

подія

Оплачено з поточного рахунку покупця постачальнику за придбані запаси

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

120

                   

Податок на додану вартість сплачується платниками податку -особами, які ввозять (пересилають) товари на митну територію України, одночасно зі сплатою мита та митних зборів (на момент оформлення вантажної митної декларації ВМД).

Платники податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України можуть за власним бажанням надавати митним органам простий вексель на суму податкового зобов'язання (податковий вексель) за кожною вантажною митною декларацією окремо, у порядку та в строки, установленні чинним законодавством. Виняток становлять:

- товари, на які встановлено законодавством акцизний збір (крім тютюнової сировини);

- товари, що відносяться до товарних груп 1-24 Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГСО та КТ);

Товари, за які не був сплачений податок на додану вартість, митному оформленню не підлягають, крім випадків, коли вони підлягають звільненню від обкладання цим податком.

Порядок нарахування податку на додану вартість

Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується за алгоритмами:

а)       на товари, що обкладаються митом та акцизним збором:

S ПДВ = (МВ +S ВМ +S АЗ) х П/100;

б)      на товари, що обкладаються тільки митом:

S ПДВ = (МВ +S ВМ) х П/100;

в)      на товари, що обкладаються тільки акцизним збором:

S ПДВ = (МВ + S АЗ) х П/100;

г)       на інші товари, що не підлягають обкладанню митом та акцизним збором:

S ПДВ =МВ х П/100,

де: МВ - митна вартість товарів, ввезених (пересланих) на митну територію України, грн.;

S ВМ - сума ввізного мита, грн.;

S АЗ - суми акцизного збору, грн.;

П - ставка податку на додану вартість (20%).

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.