РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Податковий облік

Тема 6. ОБЛІК ЗБОРІВ НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ.

6.5. ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ УТРИМАНЬ ТА НАРАХУВАННЯ ДО СОЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ.Утримання в соціальні фонди.

Утримання в соціальні фонди здійснюється з таких нарахованих виплат, що відносяться до фонду заробітної плати підприємства (табл. 3).


 

Таблиця 3

ТАБЛИЦЯ УТРИМАНЬ ВНЕСКІВ І ПЛАТЕЖІВ ДО СОЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ З ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

з/п

 

 

Види виплат

 

 

Об'єкти визначення

Збір до Пенсійного фонду

Фонд соціального страхування тимчасової втрати працездатності

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Фонд соціального страхування від нещасних випадків

1

Оплата щорічних і додаткових відпусток

+

+

+

-

2

Грошова компенсація за невикористану відпустку

+

+

+

-

3

Надбавки і доплати понад установлені законодавством норми

+

+

+

-

4

Виплати працюючим пенсіонерами

+

+

-

-

5

Матеріальна допомога

— виплачена 1 раз в рік в межах 453 грн

 — понад 453 грн

 

 

-

 

 

+

 

 

-

 

 

+

 

 

-

 

 

+

 

 

-

 

 

-

6

Вартість путівок на лікування та відпочинок, в дитячі оздоровчі табори

+

+

+

-

7

Винагорода за підсумками роботи за рік

+

+

+

-

1) Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

При утриманні збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з нарахованого працівникові заробітку складається запис:

Дебет 661 «Розрахунки за заробітною платою»;

Кредит 651 «За пенсійним забезпеченням».

Якщо розмір загального місячного доходу працівника у 2004 році більше ніж 2660 грн., то пенсійні внески з нього не утримуються. Надалі максимальна величина витрат на оплату праці одного працівника за місяць, вище від якої пенсійні внески не утримуються, буде щороку встановлюватись на рівні семи середніх заробітних плат попереднього календарного року.

2) Внесок до фонду обов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням утримується відповідно до Закону України «Про розміри внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 № 2213. При утриманні внеску складається запис:

Дебет 661 «Розрахунки за заробітною платою»;

Кредит 652 «За соціальним страхуванням».

Перерахування внесків до Пенсійного фонду здійснюється одночасно з виплатою заробітної плати, але не пізніше від 20 календарних днів після закінчення місяця, в якому заробітна плата була нарахована. Отже, збори до Пенсійного фонду повинні сплачуватись, навіть якщо заробітна плата не виплачувалась.

3) Порядок і ставки нарахування внесків на обов'язкове страхування на випадок безробіття визначено Законом України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 № 2213-III. При утриманні внеску складається запис:

Дебет 661 «Розрахунки за заробітною платою»;

Кредит 653 «За страхуванням на випадок безробіття».

Облік утримань з нарахованої заробітної плати працівників на рахунках наведено в табл.4.

Таблиця 4

ВІДОБРАЖЕННЯ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ УТРИМАНЬ З НАРАХОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ

 

 

Зміст операцій

 

 

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Утримана із зарплати працівників сума збору до Пенсійного фонду

661 «Розрахунки за заробітною платою»

651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням»

2

Утримано з працівників суми збору на соціальне страхування

661 «Розрахунки за заробітною платою»

652 «Розрахунки за соціальним страхуванням»

3

Утримана з працівників сума збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

661 «Розрахунки за заробітною платою»

653 «Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття»

 

Облік нарахувань на фонд оплати праці.

Оплата праці робітникам тягне за собою додаткові зобов'язання підприємства перед державними фондами обов'язкового страхування. Підприємство зобов'язане здійснювати відрахування до фондів:

- пенсійного страхування;

- соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням;

- соціального страхування на випадок безробіття;

- соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Нарахування до пенсійного фонду

На субрахунку 651 „За пенсійним забезпеченням" здійснюється облік розрахунків за збором на обов'язкове державне пенсійне страхування з Пенсійним фондом України.

По кредиту субрахунку 651 відображають нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, а по дебету — перерахування та витрачання цього збору.

При нарахуванні сум до Пенсійного фонду у бухгалтерському обліку робляться такі записи:

Дт 23, 91, 92, 93, 94      Кт 651

Нарахування у фонд соціального страхуванням у зв'язку з ТВП

Субрахунок 652 „За соціальним страхуванням" призначений для обліку розрахунків за збором на обов'язкове соціальне страхування з Фондом соціального страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

По кредиту субрахунку 652 відображають нарахування збору на обов'язкове соціальне страхування, а по дебету — перерахування та витрачання цього збору.

При нарахуванні збору по соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням, здійснюється запис:

Дт 23, 91, 92, 93, 94      Кт 652

Нарахування у фонд соціального страхування на випадок безробіття

Субрахунок 653 „За страхуванням на випадок безробіття" призначений для обліку розрахунків за збором на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

По кредиту субрахунку 653 відображають нарахування збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, а по дебету—перерахування цього збору.

Нарахування та сплата внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття відображається наступними проведеннями.

Дт 23, 91, 92, 93, 94      Кт 653

Перерахування збору на обов'язкове соціальне страхування та збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття здійснюється одночасно з одержанням коштів на оплату праці в установах банку. У випадку недостатності коштів на оплату праці та сплату цих зборів в повному обсязі видача грошей на оплату праці та сплата зборів здійснюється в пропорційних розмірах.

Нарахування у фонд соціального страхування від нещасно-випадку на виробництві

Законом України від 23.09.99 р. № 1105-ХІУ „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" і Законом України від 22.02.2001 р. № 2272-111 „Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" регулюється порядок Нарахування у фонд соціального страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

При нарахуванні внесків до цього фонду здійснюється запис:

Дт 23, 91,92,93,94         Кт 656

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.