РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Податковий облік

Тема 6. ОБЛІК ЗБОРІВ НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ.

6.6. СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ДО СОЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ.Перелік звітів і строки, у які страхувальники зобов’язані їх подавати наведені в таблиці 5.

Таблиця 5.

Перелік звітів та строки їх подання страхувальниками в органи страхування.

Хто подає
Який звіт
Коли подають
1
2
3

Пенсійний фонд

РОБОТОДАВЦІ, у т.ч. платники єдиного, фіксованого і фіксованого сільськогосподарського податку

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті

щомісяця, не пізніше 20 календарних днів із дня закінчення звітного місяця

Фізособи — СПД

Розрахунок авансових сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

1 раз на рік, не пізніше 1 травня поточного року

Фізособи — СПД. Особи, що забезпечують себе роботою самостійно (адвокати, нотаріуси та ін.)

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

щорічно, до 1 квітня року, що настає за звітним

Фізособи — СПД, що сплачують єдиний і фіксований податок

Звіт про нарахування і сплату суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

щорічно, до 1 квітня року, що настає за звітним

Юридичні особи, їхні філії, відділення, відокремлені підрозділи. Фізособи — СПД, адвокати, приватні нотаріуси та інші амо зайняті особи

Пакет персоніфіковано] звітності (ВПР, ІНДАНІ, СПП, СП, БСВ)

один раз на рік, до 1 квітня поточного року

Фонд страхування з тимчасової непрацездатності

       

 

1

2

3

РОБОТОДАВЦІ (юридичні та фізичні особи, які мають найманих працівників)

Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (ф. № 4-ФСС з ТВП)

щоквартально, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Фонд страхування на випадок безробіття

РОБОТОДАВЦІ (юридичні та фізичні особи, які мають найманих працівників)

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

щоквартально, не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. За рік — не пізніше 15 січня

Фонд страхування від нещасного випадку

РОБОТОДАВЦІ (юридичні та фізичні особи, які мають найманих працівників)

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. За рік — до 25 січня

Підприємства складають наступні види звітності до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування:

-         Персоніфікований звіт ;

-         Розрахунок зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;

-         Звіт про нараховані внески та витрати, пов’язані з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності ;

-         Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ;

-                     Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України .

У процесі реформування системи пенсійного забезпечення України передбачено створення автоматизованої інформаційної системи персоніфікованого обліку відомостей про доходи працюючих громадян та сплату внесків до Пенсійного фонду.

Підприємства можуть заповнює персоніфікований звіт на паперових або машинних носіях про доходи, трудовий стаж та розмір внесків, сплачених юридичними та фізичними особами до Пенсійного фонду.

Персоніфікований звіт здійснюють Пенсійний фонд і його органи на місцях.

Персоніфікована звітність дуже важлива, оскільки на основі її даних з 1 червня 2002 року Пенсійний фонд розраховує пенсії.

Відомості про фізичних осіб, пов’язані з визначенням права на виплати із Пенсійного фонду і їх розмір по загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, збираються і зберігаються в документальній і електронній формі органами Пенсійного фонду.

На кожну фізичну особу відкривається персональна облікова картка з постійним індивідуальним ідентифікаційним номером.

В персональній обліковій картці застрахованої особи містяться його анкетні дані, накопичуються щорічні звіти про сплату страхового збору і відомості про стаж роботи по всім місцям роботи, а також відомості про нарахування, плату пенсій фізичній особі і надання їй соціальних послуг.

Підприємства складають персоніфікований звіт на основі документів, які містять такі відомості: про роботодавця, індивідуальні відомості про застраховану особу, список основ, які дають право на застосування пільг працівником підприємства при визначенні пенсії, список осіб, які працюють або працювали на підприємстві в звітному році.

Подається персоніфікований звіт до Пенсійного фонду по закінченню звітного року до 31 березня наступного року, що настає за звітним.

Щомісячно підприємства складають у двох примірниках Розрахунок зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Пенсійний фонд затвердив нову Інструкцію про порядок обчислення та сплати пенсійних внесків[Інструкція № 21 – 1 – Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.01 2004 р. ], а разом із нею—і нові форми пенсійної звітності. На зміну колишньому розрахунку пенсійного збору— «додатку 22», з яким свого часу довелося удосталь намучитися багатьом бухгалтерам, приходить новий — «додаток 23».

Починаючи з січня 2004 року платники звітують вже за новою формою Розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі — Розрахунок). Форму цього Розрахунку наведено в додатку 23 до нової Інструкції № 21-1.

Нова форма Розрахунку включає:

1) заголовну частину;

2) основну частину, що складається із трьох розділів;

3) додаток, що складається із двох розділів.

У заголовній частині, разом зі звичним показником середньо-облікової чисельності штатних працівників облікового складу, з'явилися два нові показники:

— середня чисельність працівників, які були зайняті за договорами цивільно-правового характеру;

— кількість застрахованих осіб у звітному місяці.

Перший із цих показників щодо порядку розрахунку дуже нагадує середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу. Відмінність полягає лише в тому, що до розрахунку приймаються не штатні працівники облікового складу, а особи, які у звітному місяці виконували роботи (послуги) за цивільно-правовими договорами (зокрема, за договорами підряду). Із другим показником (кількістю застрахованих осіб у звітному місяці) теж не повинно виникнути жодних складнощів: просто потрібно підрахувати всіх осіб, які працювали на підприємстві у звітному періоді за наймом і за цивільно-правовими договорами, що підлягають обов'язковому пенсійному страхуванню згідно із Законом про пенсійне страхування № 1058.

Що стосується основної частини і додатка, то їх розділи «кореспондують» між собою.

Розділ І основної частини заповнюють всі платники — його призначено для відображення пенсійних внесків, що справляються за новими правилами з 1 січня 2004 року. Разом із першим розділом основної частини заповнюється також розділ 1 додатка.

Розділ II призначено для тих платників, які погашають заборгованість щодо заробітної плати за минулі роки. Причому якщо борги щодо зарплати виплачуються лише частково, то потрібно також заповнювати розділ II додатка — аналог колишнього «Обчислення» (зворотного боку «додатка 22»). У Розрахунку за січень 2004 року розділ II потрібно буде заповнити й тим платникам, які у січні виплачують зарплату і винагороди за грудень минулого року.

Розділ III призначено для відображення тих сум доходу застрахованих осіб, що нараховуються у звітному місяці, але за минулі чи майбутні місяці.

Розділ 1 — внески з поточних витрат на оплату праці

Отже, перший розділ Розрахунку призначено для відображення поточних пенсійних внесків, що нараховуються та утримуються починаючи із січня 2004 року.

Під час заповнення І розділу діє правило: нарахував дохід застрахованій особі — сплати внески при виплаті, але не пізніше 20 числа наступного місяця. Тому нараховані у звітному місяці доходи застрахованих осіб повністю беруть участь у розрахунку зобов'язань щодо пенсійних внесків звітного місяця незалежно від факту виплати таких доходів.

Стисло прокоментуємо основні рядки першого розділу Розрахунку.

Рядок 1 Тут відображається загальна сума нарахувань на користь застрахованих осіб, які потім повністю або частково братимуть участь у розрахунку зобов'язань щодо внесків.

Зокрема, разом із витратами на оплату праці найманих працівників у складі показника цього рядка відображаються:

— винагороди фізичним особам (не підприємцям) за роботи (послуги) за цивільно-правовими договорами (у складі показника рядка 1.1);

— суми оплати праці перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (ряд. 1.1.1);

— допомоги по тимчасовій непрацездатності (ряд. 1.1.2);

— доходи, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільгоспкооперативів, фермерських господарств (ряд. 1.2).

Вказівку на субрахунок 661 в описі рядка 1.1 слід сприймати як «кредитовий оборот по субрахунку 661 за звітний місяць».

Однак показник цього рядка може й не обмежуватися субрахунком 661. Так, якщо бухгалтер відображає нараховані винагороди за цивільно-правовими договорами на рахунку 631 або 685, то до складу показника рядка 1.1 повинні частково увійти й відповідні обороти цих рахунків.

Рядок 2 по суті — база для нарахування внесків за ставками 32,3 %, 4 % (для інвалідів) і 42 % (для персоналу льотних екіпажів). Тут відображаються ті ж нарахування на користь застрахованих осіб, що увійшли й до рядка 1, але вже з урахуванням граничної величини доходу, на яку нараховуються та з якої утримуються внески, у січні — 2660 грн.

Рядок 3 «Нараховано». Показники цього рядка обчислюються шляхом множення показників попереднього рядка на відповідні ставки збору — 32 % (32,3%), 4 % і 42 %.

Рядок 4 «Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб». У цьому рядку відображається місячна сума сукупного оподатковуваного доходу, з якого утримується збір за ставками 1 %,2%, а також 1 %-5%.

Зауважимо також, що зарплатою показник цього рядка не обмежується, — сюди увійдуть і винагороди за цивільно-правовими договорами, і суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, і допомоги по тимчасовій непрацездатності.

У рядку 5 «Утримано 1—5 %» загальною сумою відображаються утримання за ставками 1 — 5 %, обчислені із суми, відображеної в попередньому рядку.

Рядки 6 і 7 призначено для виправлення помилок, допущених в обчисленні внесків після 01.01.2004р.

Рядок 8 «Загальна сума страхових внесків за розділом І»фінальний рядок першого розділу. У Розрахунку він визначається простим підсумовуванням показників рядків 3 і 5, з коригуванням на суми недоплат і переплат у рядках 6 і 7.

Поряд із розділом І Розрахунку заповнюється перший розділ додатка. У ньому відображаються:

— суми заборгованості з виплати заробітної плати на початок і кінець звітного місяця;

— сальдо розрахунків за пенсійним страхуванням (субрах. 651) на початок і кінець звітного місяця з виділенням пені, штрафів та відшкодування на виплату і доставку пенсій, призначених згідно з п.п. «б» — «з» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Зауважимо, що за даними для заповнення показників заборгованості з виплати заробітної плати форма додатку відсилає нас до субрахунку 661. Однак, як ми знаємо, кредитове сальдо цього субрахунку не завжди означає заборгованість. На підприємстві, що виплачує зарплату в повному обсязі та у строк, сальдо субрахунку 661 на початок місяця показує лише суму зарплати, терміни виплати якої ще не настали. Тому, якщо й орієнтуватися на сальдо субрахунку 661, то лише в частині зарплати, терміни виплати якої вже минули, а вона так і залишилася не виплаченою.

В Розрахунку не повинно бути ніяких підчисток, помарок. Розрахунок заповнюють в гривнях без копійок.

Всі екземпляри Розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування підписують керівник, головний бухгалтер підприємства і завіряється печаткою.

Звіт про нараховані внески та витрати, пов’язані з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності складається за зростаючим підсумком з початку року і подається щоквартально до органів Фонду соціального страхування за місцем реєстрації не пізніше 12 числа наступного за звітним періодом місяця.

Звіт складається в двох екземплярах. Один екземпляр подається до Фонду соціального страхування, а другий екземпляр з відміткою Фонду соціального страхування залишається в бухгалтерії підприємства. Звіт заповнюється в гривнях.

В першому розділі звіту зазначається нарахована сума фактичних витрат на оплату праці найманих працівників та оподатковуваного доходу (прибутку), з якої справляються страхові внески (за розміром внесків).

Другий розділ – це нарахована сума оплати праці найманих працівників, з якої утримуються страхові внески (за розміром внесків).

Третій розділ – це розрахунки внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в якому зазначається заборгованість за страхувальником на початок року і заборгованість за Фондом на початок року.

В четвертому розділі „Витрати по страхових коштах” зазначаються: види допомоги та соціальні послуги.

П’ятий розділ – це заборгованість за страхувальником на кінець звітного періоду та заборгованість, строк сплати якої не настав.

Всі дані для Звіту беруться з журналу-ордеру № 10. Звіт завіряється печаткою підприємства, підписами керівника, головного бухгалтера підприємства та головою комісії.

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття складається зростаючим підсумком з початку року і подається центрам зайнятості щоквартально в такі строки: 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 10 січня.

Дані для Розрахункової відомості беруться з журналу-ордеру №10.

Відомість складається з таких розділів:

1.          Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески;

2.          Розрахунок страхових внесків до Фонду;

3.          Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду;

4.          Сума несплачених страхових внесків.

Розрахункова відомість підписується керівником і головним бухгалтером та завіряється печаткою підприємства.

Розрахункова відомість складається в двох примірниках. Один примірник подається до центра зайнятості, а другий примірник, завірений центром зайнятості, залишається в бухгалтерії підприємства.

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України складається зростаючим підсумком з початку року і подається підприємством до Фонду щоквартально до 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 10 січня.

Розрахункова відомість складається з таких розділів:

1.               Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески;

2.               Розрахунок страхових внесків до фонду;

3.               Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості;

4.               Фонд оплати праці;

5.               Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду;

6.               Сума неоплачених страхових внесків на кінець звітного періоду.

В першому розділі платник внеску відображає суму фактичних витрат на оплату праці найманих працівників за звітний період, які включають витрати на виплату основної заробітної плати та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Другий розділ платник страхових внесків заповнює зростаючим підсумком з початку року.

В третьому розділі відображують з розбивкою по місяцям середньооблікову чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості.

В четвертому розділі довідково приводять нараховану на протязі року заробітну плату.

В п’ятому розділі в тисячах гривнях вказуються суми заборгованості по виплаті заробітній платі.

Розрахункова відомість складається в двох примірниках і завіряється печаткою, підписами керівника та головного бухгалтера.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.