РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Податковий облік

Тема 7. ОБЛІК МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ.

7.2. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА СПЛАТИ КОМУНАЛЬНОГО ПОДАТКУ ТА ПОДАТКУ З РЕКЛАМИ.До місцевих податків належать:

1) податок з реклами;

2) комунальний податок.

Комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств. Його граничний розмір не повинен перевищувати 10 відсотків річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

При розрахунку сум комунального податку враховується середньоспискова чисельність працівників та встановлений розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Середньооблікова чисельність працівників за звітний період розраховується підсумком чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день звітного періоду, включаючи святкові та вихідні дні, та діленням розрахованої суми на число календарних днів звітного періоду.

Рішенням органу місцевого самоврядування може бути встановлено базовий податковий період, який дорівнює календарному кварталу.

Відображення в обліку нарахування та сплати комунального податку.

Комунальний податок утримують з юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій, планово – дотаційних та сільськогосподарських підприємств.

Комунальний податок розраховується за формулою:

КП = Соч х НМ х Ст.,

Де:

КП – сума комунального податку,

Соч – середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу,

НМ – розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян,

Ст. – ставка комунального податку.

Показник Соч обчислюється так, спочатку бухгалтер визначає чисельність працівників облікового складу за кожний календарний день звітного періоду (місяця), підсумовує її з 1-го по останнє число місяця, включаючи святкові та вихідні дні, а потім отриманий результат ділять на кількість календарних днів звітного періоду (місяця). Чисельність працівників облікового складу за вихідний або святковий (неробочий) день вважають також, як і за попередній день.

Розглянемо на прикладі  порядок розрахунку комунального податку.

На підприємстві середньооблікова чисельність штатних працівників за 2005 р. становила:

-         січень - 56 чол., лютий - 54 чол., березень - 58 чол., квітень - 57 чол., травень - 57 чол., червень - 57 чол., липень - 56 чол., серпень - 55 чол., вересень - 57 чол., жовтень - 57 чол., листопад - 57 чол., грудень - 57 чол.

Середньооблікова чисельність становить: (57 + 56 + 58 + 57 + 58 + 58 + 56 + 56 + 57 + 57 + 57 + 57) = 684 чоловіки.

Середньомісячна чисельність (Соч) дорівнює : 684 чоловіки : 12 місяців = 57 чоловік.

Таблиця 1.

Розрахунок суми комунального податку за 2005 р

пп.

Показники

Одиниця виміру

Значення показника

1.

Середньооблікова чисельність штатних працівників спискового складу

чол.

57

2.

Розмір неоподатковуваного мінімуму доходу одного працівника на місяць

грн.

17

3.

Фонд оплати праці працюючих за звітний період, обчислений виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів (п. 1 х п.2) грн; х 12 місяців

грн.

11628

4.

Ставка комунального податку (% від місячного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходу)

%

10

5.

Сума комунального податку, що підлягає нарахуванню за звітний період (п.Зхп.4)

грн.

1162,80

В бухгалтерському обліку досліджуваного підприємства буде зроблено слідуючі проведення.

Таблиця 2.

Кореспонденція рахунків по нарахуванню комунального податку

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано комунальний податок виходячи з середньоспискової чисельності працівників, зайнятих в основному виробництві

23

6416

2

Нараховано комунальний податок виходячи з середньоспискової чисельності працівників апарату управління цехами, дільницями, бригадами

91

6415

3

Нараховано комунальний податок виходячи з середньоспискової чисельності працівників апарату управління підприємства

92

6415

4

Нараховано комунальний податок виходячи з середньоспискової чисельності інших працівників

94

6415

5

Перераховано комунальний податок до бюджету

6415

311

 

Платниками податку з реклами є юридичні особи та громадяни.

Об'єктом податку з реклами є вартість послуг за встановлення та розміщення реклами.

Податок з реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших технічних засобів, майна та одягу; на вулицях, магістралях, майданах, будинках, транспорті та в інших місцях.

Граничний розмір податку з реклами не повинен перевищувати 0,1 відсотка вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 відсотка за розміщення реклами на тривалий час.

Податок з реклами сплачується під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами.

Підприємства, що сплачують податок з реклами, щомісячно до 20-го числа наступного за звітним місяцем, подають до державних податкових органів розрахунок суми податку з реклами.

Форму податкового розрахунку податку з реклами затверджено наказом Державної податкової адміністрації україни 24 грудня 2003 р. №624.

Під час нарахування та сплати податку з реклами в обліку буде здійснено наступні операції:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Відображено отриманий в складі вартості рекламних послуг, оплачених замовником, податок з реклами

703

641.7

2.

Нараховано податок на рекламу з понесених витрат на рекламу (виготовлення реклами власними силами)

93

641.7

3.

Перераховано податок з реклами до бюджету

641.7

311

 

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.