РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Податковий облік

Тема 8. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА ІНШИМИ ПОДАТКАМИ, ЗБОРАМИ І ПЛАТЕЖАМИ.

8.1. ОБЛІК ПОДАТКІВ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.Придбання транспортних засобів супроводжується сплатою продавцеві податку на додану вартість, який потім відноситься до податкового кредиту. Крім того, за легкові автомобілі, що придбані підприємством, треба сплатити збір до Пенсійного фонду у розмірі 3 % їхньої вартості. При реєстрації автомобілів оплачуються встановлені Державтоінспек-цією збори і транспортний податок.

Об'єктами оподаткування транспортним податком є вантажні та легкові і спеціальні автомобілі, мотоцикли, колісні трактори. Не оподатковуються трактори на гусеничному ходу, транспортні засоби на складах для перевезення вантажів на короткі відстані, пожежні автомобілі, сільськогосподарські машини, плуги, борони, сівалки, машини і механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, ескава-тори, автогрейдери, бульдозери, механічні лопати, одноківшеві екскаватори, катки.

Ставки1 податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів визначені з урахуванням їхньої потужності (100 куб.см об'єму циліндрів або 1 кВт потужності двигуна). При цьому сільськогосподарські підприємства звільняються на 50 відсотків від сплати цього податку за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менш як десять.

Для визначення суми цього податку складається спеціальний розрахунок. раїни «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» на підставі бухгалтерських звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року.

Сплачується цей податок щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу. За транспортні засоби, зняті протягом року з обліку, податок не повертається.

Підприємства зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють реє­страцію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземних транспортним засобах до територіальних дорожних фондів, а по водних транспортним засобах — до відповідних бюджетів місцевого самоврядування.

У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не проводяться.

Оскільки у зв'язку з придбанням1 автомобілів сума транспортного податку надалі буде іншою, то до податкової інспекції протягом 10 днів після реєстрації треба подати уточнений Розрахунок його суми на наступні квартали після їхньої реєстрації, а також Довідку про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах.

Кореспонденція рахунків з обліку податку з власників транспортних засобів

Зміст операцій

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Нарахування податку за:

 

 

 

• автомобілі вантажні

841

23

641

841

4000 4000

• автомобілі легкові

92

641

600

• трактори колісні

841

91

641

841

3600 3600

Сплачено суму податку за квартал

641

311

2050

Придбано вантажний та легковий автомобілі вартістю 60 та 18 тис. грн. відповідно

152

631

65000

Відображено податковий кредит за податком на додану вартість

6411

631

13000

Оплачено за автомобілі постачальнику

631

311

78000

Нараховано квартальну суму податку при реєстрації автомобілів:

 

 

 

• вантажного

841

23

641

 841

400

400

• легкового

92

641

250

Нараховано і сплачено пенсійний збір за придбаний легковий автомобіль (18000 х 0,03), який включено у його первісну вартість

152

651

651

311

540

540

Нараховано і оплачено за послуги Державтоінспекції з реєстрації автомобілів, які включено до їх первісної вартості

152

377

377 311

150 150

Зараховано автомобілі до основних засобів (прийнято в експлуатацію):

 

 

 

• вантажний ( 50000 + 400+100)

105

152

50500

• легковий (15000 + 250 + 50)

105

152

15300

До кожного уточненого Розрахунку (за відповідний період або за придбані транспортні засоби) подається окрема Довідка.

Так само подається уточнений Розрахунок суми податку з влас­ників транспортних засобів та згадана Довідка при виявленні помилки в попередній звітності за ним.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.