РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Податковий облік

Тема 8. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА ІНШИМИ ПОДАТКАМИ, ЗБОРАМИ І ПЛАТЕЖАМИ.

8.2. ОБЛІК ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ.Стягування збору за спеціальне використання водних ресурсів передбачено статтею 43 закону про охорону навколишнього середовища.

На виконання названої статті прийнято Постанову № 1494 (далі - ПКМУ № 1494), відповідно до якої платниками збору є:

1) підприємства, установи й організації незалежно від форми власності;

2) громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують водні ресурси і користуються водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту (п. 3).

Об'єкт для нарахування (п. 5 ПКМУ № 1494):

1) збір за спеціальне використання водних ресурсів - фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі;

2) збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту:

▪ обсяг води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій;

тоннаж (місце)- доба експлуатації вантажних самохідних і несамохідних і пасажирських суден.

Якщо підприємство використовує і поверхневі, і підземні води, то збір розраховується окремо по кожному джерелу.

Звільнення від сплати, пільги

Збір не стягується (п. 16 ПКМУ № 1494) у таких випадках:

1. Якщо водні ресурси використовуються:

- для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі - виключно власних (тобто не для виробництва продукції, надання послуг) питних і санітарно-гігієнічних потреб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

- забезпечення протипожежних заходів;

- проведення заходів щодо зовнішнього благоустрою територій населених пунктів;

- здійснення заходів для пилозаглушення в шахтах;

- потреб гідроенергетики, якщо вода використовується гідроакумуляторною електростанцією, що функціонує в комплексі з гідроелектростанцією.

2. За використання:

- морської води, крім води з лиманів;

- води, що забирається науково-дослідними установами для наукових досліджень у галузі рисосіяння і для виробництва елітного насіння рису;

- води, що втрачені в магістральних і міжгосподарських каналах зрошувальних систем;

- підземних вод, що вилучаються з надр для усунення шкідливого впливу підземних вод (забруднення, підтоплення, засолення, заболочування, зсув тощо);

- води, що забирається підприємствами й організаціями для забезпечення випуску мальків цінних промислових водних живих ресурсів у природні водойми і водоймища.

3. За користування водою для потреб водного транспорту:

- з суден морського водного транспорту, що використовує річковий водний шлях виключно для заходу з моря в морський порт, розташований у заплаві річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавства (скидання води з водоймищ і шлюзування);

- під час експлуатації водних шляхів стояночними, службово - допоміжними і буксирними суднами й експлуатації водним транспортом ріки Дунай.

Підприємства агропромислового виробництва сплачують цей збір за використану воду з водних об'єктів, забрану із застосуванням споруд або технічних пристроїв, та скидання в них зворотних вод. Оподатковується фактичний обсяг води, використаний підприємством, з урахуванням втрат у системі водопостачання.

У той же час цей збір не нараховується за воду, використану для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб підприємства, в тому числі і у відомчих будинках, для протипожежних потреб, для потреб зовнішнього благоустрою територій, втрачену в магістральних та міжгосподарських каналах зрошувальних систем, підземну воду, вилучену для усунення забруднення, підтоплення, засолення, заболочення, зсуву, воду для забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риб та інших водних живих ресурсів у природні водойми і водосховища, а також за морську воду (крім використаної з лиманів)1.

Обсяг використаної води в кубометрах визначається за даними водомірів (лічильників). При їх відсутності його визначають за даними про обсяги виробленої продукції та технологічними нормами витрачання води на одиницю продукції або за іншими показниками: пропускною потужністю труб, витратами електроенергії на водопостачання, тривалістю роботи водяних насосів.

Нормативи плати за використання води диференційовані за областями України, коли використовуються підземні води (від 4,03 коп. За 1 куб. м в Київській області до 9,58 коп. у Донецькій та Хмельницькій області), або за басейнами річок при використанні поверхневих вод (від 2,02 коп. за 1 куб. м у басейні Дунаю до 12,1 коп. у басейні річок Приазов'я).

Така плата утримується з підприємств за використану воду в межах лімітів, бо за понадлімітний обсяг витраченої води збір нараховується у п'ятикратному розмірі.

Визначення плати за використану воду проводиться у розрахунку наступної форми.

Розрахунок збору за спеціальне використання

водних ресурсів та збору за користування водами

для потреб гідроенергетики

Показник

Одиниця виміру

Код рядка

Назви водогосподарських систем

Усьо­го

 

 

 

Загально­державного значення

Загально­державного значення

Місцевого значення

X

1

2

3

4

5

6

7

Установлений річний ліміт використання водних ресурсів

 

 

 

 

 

 

Обсяг фактично використаної води з урахуванням втрат у системах водопостачання, усього:

 

 

 

 

 

 

у межах установленого річного ліміту

 

 

 

 

 

 

понад установлений річний ліміт (р. 02-р. 01)

 

 

 

 

 

 

Обсяг води, пропущеної через турбіни гідроелекростанцій

 

 

 

 

 

 

Нормативи збору:

 

 

 

 

 

 

з поверхневих водних об'єктів

 

 

 

 

 

за підземні води

 

 

 

 

 

 

за користування водами для потреб гідроенергетики

 

 

 

 

-

 

Коефіцієнт, який застосовується деякими категоріями водокористувачів для обчислення збору за спеціальне використання водних ресурсів

 

 

 

 

 

 

Нарахована сума збору за спеціальне використання водних ресурсів у межах установленого річного ліміту з початку року (р.03 х р.06 х р. 07)

 

 

 

 

 

 

Нарахована сума збору за спеціальне використання водних ресурсів понад установлений річний ліміт з початку року (р. 04хр.06хр.07)х5

 

 

 

 

 

 

Нараховано збору за спеціальне використання водних ресурсів з початку року, усього (08 + р. 09)

 

 

 

 

 

 

а) у т.ч. за спеціальне використання з повернених водних об'єктів

 

 

 

 

 

 

б) за спеціальне використання з підземних вод

 

 

 

 

 

 

Нарахована сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики з початку року (р.05 х р.06)

 

 

 

 

 

 

Усього нараховано збору за спеціальне використання водних ресурсів за попередній звітний період

 

 

 

 

 

 

Нарахована сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики за попередній звітний період

 

 

 

 

 

 

Нараховано у звітному кварталі збору за спеціальне використання водних ресурсів, усього (р. 10 -р. 14)

 

 

 

 

 

 

А) у т.ч. до Державного бюджету

 

 

 

 

 

 

в) У т.ч. до місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

Нараховано у звітному періоді за користування водами для потреб гідроенергетики (р. 13 - р. 15)

 

 

 

 

 

 

                       

Його подають податковій інспекції протягом 40 днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Одночасно подається копія статистичного звіту форми № 2-Т (Водгосп).

Нарахування збору за спеціальне використання водних ресурсів включається до валових витрат підприємства, але тільки в межах ліміту. Збір за понадлімітне витрачання води у податковому обліку не відображається. У фінансовому обліку вся сума збору включається до витрат виробництва.

Кореспонденція рахунків з відображення збору за спеціальне використання водних ресурсів

Зміст операцій

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Нараховано збір за спеціальне використання водних ресурсів:

 

 

 

• у межах ліміту (300 м куб. х 9,83 коп.)

841

23

641

841

294,90 294,90

• за понадлімітне використання води (400 м куб. х 9,83 коп. х 5)

23

641

196,60

Сплачено збір за спеціальне використання водних ресурсів

641

311

491,50

Слід зазначити, що поряд із підвищеними ставками збору за понадлімітне використання води,до підприємства можуть бути застосовані штрафи за несвоєчасне подання звітності за ним або нарахована пеня за порушення термінів його сплати до Державного бюджету — не пізніше календарних 10 днів після граничного терміну подання Розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.