РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Податковий облік

Тема 9. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.

9.4. ОБЛІК ЄДИНОГО ПОДАТКУ.Таким чином, на малому підприємстві, яке обрало єдиний податок, відпадає потреба обліку валових доходів і валових витрат у податковому обліку і складанні «Декларації про прибуток підприємства», тут дещо спрощується облік, оскільки замість відповідних реєстрів податкового обліку такі малі підприємства зобов'язані вести Книгу обліку доходів та витрат і касову книгу. Причому облік витрат виробництва малі підприємства можуть вести за власним бажанням із використанням лише рахунків класу 8 «Витрати за елементами», що є достатнім для складання «Звіту про фінансові результати» ф. 2-М, або ж із застосуванням рахунків класу 9 «Витрати діяльності», якщо це зумовлено особливостями їх виробництва.

У той же час, хоч в Указі про це не згадується, крім зазначених реєстрів, малі підприємства ведуть фінансовий облік активів, капіталу й зобов'язань, що зумовлює застосування тут інших реєстрів: журналів-ордерів і Головної книги чи Оборотно-сальдової відомості та відомостей ф. №1-5 М, якщо використовуються реєстри спрощеної форми бухгалтерського обліку.

На підставі «Розрахунку сплати єдиного податку...» необхідно скласти кореспонденцію рахунків дебет рахунка 82 «Відрахування на соціальні заходи» — 57% та дебет рахунка 84 «Інші операційні витрати» — 43% загальної суми нарахованого податку, і кредит субрахунка 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за єдиним податком» — на всю його суму. Одночасно треба провести записи у кореспонденції дебет субрахунка 791 «Результат основної діяльності» та кредит рахунків 82 «Відрахування на соціальні заходи», 84 «Інші операційні витрати». Сума перерахованого у бюджет єдиного податку відображається у кореспонденції дебет субрахунка 641 «Розрахунки за податками», кредит субрахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.