РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Міжнародний менеджмент

Тема 2. Сутність міжнародного менеджменту

2.2. Методологічні основи міжнародного менеджменту.Основні принципи функціонування міжнародного менеджменту
 І. Загальні принципи:
1. Науковість (розвиток системи міжнародного менеджменту повинно відбивати об'єктивний процес функціонування міжнародних економічних відношень).
2. Системність (розвиток міжнародного менеджменту припускає його формування як системного утворення).
3. Взаємовигідність (формування системи міжнародного менеджменту повинно здійснюватись з урахуванням економічної ефективності функціонування міжнародних економічних відношень).
 
ІІ. Специфічні принципи.
У 1974 р. на IV генеральна асамблеї ООН прийнята Декларація про новий економічний порядок. У рамках цій Декларації прийнята Хартія економічних прав і обов'язків Світового співтовариства, у якому декларуються принципи:
1. Суверенітет (держава має виключне право на використання своїх природних ресурсів, вибір економічної системи).
2. Політична незалежність.
3. Суверенна рівність - рівність держав як партнерів у МЕВ.
4. Територіальна цілісність.
5. Невтручання у внутрішні справи один одного.
6. Взаємна і справедлива вигода.
7. Мирне співіснування держав із різноманітним суспільним ладом.
8. Рівноправність і самовизначення народів.
9. Мирне врегулювання споровши.
10. Усунення кривди, що виникає в результаті застосування сили.
11. Сумлінне виконання міжнародних зобов'язань.
12. Повага прав людини й основних свобод.
13. Відсутність прагнення до гегемонії на сфери впливу.
14. Сприяння міжнародної соціальної справедливості.
15. Міжнародне співробітництво з метою співробітництва.
16. Вільний доступ до моря і від нього для країн, що не мають виходу на нього.
III. Національні принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності, що є базою міжнародного менеджменту для українських підприємців, відбиті в Законі «Про зовнішньоекономічну діяльність»:
1. Суверенітет народу в здійсненні ВЕД
2. Свобода зовнішньоекономічного підприємництва
3. Юридична рівність і недискримінація
4. Верховенство закону
5. Захист інтересів суб'єктів ЗЕД
6. Еквівалентність обміну, неприпустимість демпінгу.
 
 
Об'єкти і суб'єкти міжнародного менеджменту
Суб'єкти міжнародних економічних відношень є і суб'єктами міжнародного менеджменту.
У міжнародному менеджменті виділяють п'ять видів суб'єктів:
1. Фізичні особи - мають правоздатність і дієздатність. Це індивідуальні комерсанти.
2. Юридичні особи:
 А) Суб'єкти привселюдного права:
§ Держави;
§ підрозділи державного апарата;
§ суспільно - політичні організації й організації державного значення (Фонд культури).
Б) Суб'єкти приватного права:
§ товариства (повні і командитні);
§ акціонерні товариства (закриті і відкриті);
§ товариства з обмеженою відповідальністю.
3. Об'єднання:
§ Об'єднання фізичних осіб.
§ Об'єднання юридичних осіб.
4. Групи держав - інтеграційні угруповання країн (ЄС, ЕАСТ, НАФТА - інтеграційні угруповання країн Північної Америки ЛААИ - Латиноамериканська асоціація держав, що інтегруються,).
5. Міжнародні організації, міжнародні економічні організації, міжнародні валютно-фінансові організації, міжнародні господарські об'єднання, міжнародні товариства і т.д.
 
Об'єкти міжнародного менеджменту - конкретні види, форми міжнародного бізнесу:
1. Експорт - імпорт товарів:
§ Основні складових міжнародних торгових зв'язків будь-якої країни.
§ Число компаній, що займаються експортно-імпортними операціями. При цьому кількість даних компаній значно переважає над числом компаній, що займаються іншими видами міжнародного бізнесу.
§ Експортно-імпортна операція є концентрованим вираженням, результатом більшості видів міжнародного бізнесу.
§ Експортно-імпортні операції продовжуються при диверсифікації компанією своїх форм і методів ведення міжнародного бізнесу. (т. е. якщо компанія займається й іншими видами діяльності, то експорт-імпорт - це основний).
2. Експорт-імпорт послуг:
§ Надання партнерами на взаємній основі послуг і одержання прибутку від цього.
§ Об'єктом імпорту послуг є плата за послуги.
§ Об'єктом експортно-імпортних послуг є використання їхніх різноманітних видів у міжнародному бізнесі:
3. Здійснення господарської діяльності за рубежем:
§ Банківські операції.
§ Оренда господарських об'єктів.
§ Страхування.
§ Прокат - лізинг, рентинг, хайринг.
§ Проектно-конструкторські роботи.
§ Управлінські послуги.
4. Використання активів за рубежем:
§ Фірмових знаків.
§ Патентів.
§ Авторських прав.
§ Експертних документів.
6. Інвестиції:
А) Прямі інвестиції - вкладення засобів підприємця в розвиток господарських об'єктів в іншій країні в грошовій і товарній формі.
Особливості прямих інвестицій:
§ зберігається контроль над інвестицією з боку інвестора;
§ високий рівень зобов'язань по використанню інвестицій як із боку інвестора, так і з боку одержувача інвестиції;
§ доступ до зовнішніх ринків;
§ переваження продажів від виробництва за межею над експортом вітчизняної продукції;
§ часткове право власності;
§ участь у прибутках.
Б) Портфельні інвестиції - вкладення у вигляді коштів і цінних паперів, що припускають контроль над виробництвом шляхом придбання контрольного пакета акцій і одержання дивідендів.
7. Спільні підприємства - це об'єднання господарських зусиль двох або декількох фірм із метою спільного створення і розвитку господарського об'єкта й одержання прибутку.
8. Змішані підприємства - це об'єднання господарських зусиль державних і приватних компаній із метою спільного створення господарського об'єкта й одержання прибутку.
9. Багатонаціональні (або транснаціональні) компанії. Вони функціонують усередині країни і за рубежем, де володіють і управляють підприємствами.
 
Використання економічних законів у міжнародному менеджменті

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.