РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Міжнародний менеджмент

Тема 2. Сутність міжнародного менеджменту

2.3. Сучасні тенденції розвитку світового менеджментуВ даний час перспективними рахуються такі підходи до вивчення практики менеджменту:
§ підхід на базі теорії чинників виробництва і його практичне, емпіричне вираження - науковий менеджмент, а також використовуваний ними критерій економічної раціональності або ефективності;
§ поведінський підхід, що у виробничих умовах також спирається на критерій ефективності;
§ системно-теоретичний із його критерієм системної раціональності;
§ заснований на уявленнях про підприємство як суспільному інституті, що повинен задовольняти вимоги різноманітних груп інтересів, а його структура і керування повинні будуватися з урахуванням більш широкого розуміння соціально-економічної раціональності (наприклад, більш визначеної орієнтації на екологію або проблеми "третього світу").
 
Виходячи з цих підходів, формується поняття стратегічного менеджменту, що конкретизує основну ціль підприємства шляхом ухвалення рішення про те, яку продукцію і яких споживачів необхідно поставити, якою уявою закуповувати і використовувати ресурси, щоб підприємство могло успішно працювати у швидко мінливій обстановці.
 
У центр усіх сучасних концепцій управління ставиться людина - від її поведінки залежить успіх діяльності будь-якої компанії. Надійність управління людьми в будь-яких організаційних структурах визначається точним установленням співвідношення мотивів і мотивацій.
В даний час світ переживає епоху зміни соціального типу людини. Відбувається перехід від людини економічної до людини корпоративної. Останній на противагу людині економічній, орієнтованій винятково на власний успіх, створює (насамперед для себе) середовище, у якому вона може жити і розвиватися.
 
Прогноз змін, очікуваних у сфері виробництва і управління в першому десятилітті XXI в., визначає образ менеджера початку нового сторіччя.
Ключові вимоги будуть загальними для менеджерів різних країн і компаній:
1) високий професіоналізм і знання ринку в сполученні з володінням сучасними інформаційними технологіями;
2) уміння адаптуватися до швидких змін ринку і личностных ситуацій, сприймати і застосовувати нові форми роботи, що щиро пов'язано з гнучкістю інтелекту;
3) автономний, созидательный розум, готовність до ризику з усвідомленням того, наскільки далеко він може зайти в рамках структури корпорації.
 
Основні напрямки еволюції менеджменту:
§ розвиток і поширення концепцій управління людськими ресурсами, у центрі яких ставиться людина, застосування поведінського підходу;
§ глобалізація економіки і управління;
§ поява і розширення мережних організацій, формування "плоских" ієрархій і "прозорих" систем управління;
§ реінжиніринг виробничо-господарської діяльності;
§ уведення парадигми зовнішнього середовища в умовах загальної глобалізації й інформації;
§ перехід від традиційного принципу управління "стабільність, економічність, контроль" до нового-"партнерство, гуманізація, економічність";
§ поширення підприємницького управління;
§ розширення внутрішньофірмових ринків;
§ розвиток компьютерно - телекомунікаційного забезпечення управління і його віртуалізація;
§ тенденція до постійної самореорганизації компаній.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.