РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Міжнародний менеджмент

Тема 3. Система міжнародного менеджменту і його середовище

3.1. Особливості і структура аналізу зовнішнього середовища діяльності міжнародної компаніїСередовище, у якому функціонує фірма, що здійснює міжнародні операції, відчуває великий вплив із боку цієї фірми і сама справляє на неї величезний вплив.
Міжнародний бізнес об'днує організації, що діють практично в будь-якому ціннісному й інституціональному середовищі.
Кожна з країн, де ведуть свої операції ТНК, характеризується певними правовими, політичними й економічними структурами, рівнем розвитку і культурних умов. Якщо фірма хоче домогтися успіху, вона повинна старанно вивчати можливі шляхи взаємодії політики корпорації з політикою національних держав і враховувати особливості і рівень розвитку країни партнера.
У зв'язку з цим комплексний аналіз і оцінка середовища розвитку міжнародного бізнесу фірми є найважливішим моментом підготовки всіх стратегічних і багатьох тактичних рішень міжнародного менеджменту.

І. Політичне середовище.
Складові частини політичного середовища:
Політична система - призначена для інтеграції суспільства в життєздатне функціонуюче ціле.
Ідеологія - систематизована й інтегрована сукупність концепцій, теорій і цілей, що утворюють соціально-політичну програму.
Політична стабільність - рівень політичного ризику - можливість конфіскації, експропріації, валютні ризики, тероризм).

Структура аналізу політичного середовища:
1. Політичний режим у країні і його відносини з Україною.
2. Міждержавні угоди, що можуть цікавити фірму.
3. Участь країни в політичних блоках і міжнародних економічних спілках.
4. Політичні партії і громадські організації в Україні, що мають контакти з владою, політичними партіями і громадськими організаціями країни.
5. Найзначніші політичні лідери.
6. Основні політичні партії і найвпливовіші громадські організації в країні.
7. Основні політичні суперники, що борються за владу в країні, і сутність їх принципових позицій в економічних, політичних і правових питаннях.
8. Зв'язок бізнесу і політики (фірми, партії, лідери).
9. Найближчі вибори парламенту і президента, перспективи їхнього завершення, ймовірний вплив на бізнес і на відносини з Україною.
10. Роль і вплив регіональної влади.
11. Політична обстановка в регіонах проникнення фірми.
12. Загальна оцінка політичної стабільності в країні.
 
ІІ. Правове середовище.
Знання в цій галузі необхідні при вирішенні різноманітних практичних питань зовнішньоекономічної діяльності, а також у діяльності іноземних організацій, фірм і фізичних осіб на території України.
Структура аналізу правового середовища:
1. Правове регулювання МЕВ на національному рівні:
§ Регулювання фінансових закордонних операцій;
§ Регулювання створення і трансформації бізнесу;
§ Регулювання трудових відносин;
§ стимули для розвитку міжнародного бізнесу в конкретній країні (пільгові кредити, прискорена амортизація, податки, дотації, субсидії і т.д.);
§ встановлення різноманітних вимог правового характеру до суб'єктів СГ, здійснення діяльності в даній країні (обмеження частини іноземного капіталу, вимоги до умов продажу і дотехнологій на внутрішньому ринку, створення робочих місць;
2. Ефективність державного управління в країні - реципієнті:
§ наявність бюрократичних структур, що заважають діяльності
§ ; ступінь впливу бюрократичних структур на законодавство у власних інтересах;
§ корупція, хабарництво і рівень їх поширення
3. Загальна оцінка узгодженості системи права в країні з основними положеннями міжнародного права.
4. Регулювання в'їзду/виїзду приватних осіб.
5. Захищеність власності і прав особистості.
6. Правові питання оподатковування фірм і приватних осіб.
7. Загальна оцінка стабільності правової системи країни.
 
ІІІ. Економічне середовище
Економічна система призначена для розподілу обмежених ресурсів між конкуруючими користувачами і пов'язана з регулюванням і координацією ресурсів і власності на будь-яке майно.
 
Структура аналізу економічного середовища:
1. Місце, що займає країна по показниках: ВНП, темпи економічного росту, темпи росту інвестицій, зовнішньоторговельний оборот, імпорт товарів і послуг.
2. Населення країни в цілому і регіонів проникнення окремо; половозрастная структура населення в динаміці.
3. Структура суспільства і питома вага окремих соціальних прошарків із характеристиками їх прибутку; динаміка цих показників.
4. Ресурси основних видів, що цікавлять фірму, із ранжуванням по:
§ Наявності в країні і регіонах;
§ Вартісній оцінці;
§ Рівню дефіцитності.
5. Основні характеристики можливостей зв'язку.
6. Характеристики транспортних комунікацій, що цікавлять фірму.
7. Рівні і форми оплати праці в сферах бізнесу, що цікавлять фірму.
8. Загальна оцінка різновиду і можливостей:
§ Галузей - ймовірних конкурентів;
§ Галузей - ймовірних постачальників;
§ Галузей - ймовірних споживачів.
9. Основні елементи валютного регулювання в країні.
10. Основні елементи торгових і експортно - імпортних обмежень.
11. Розвиненість науково-технічної і консультаційної діяльності (напрямки, фірми, можливості притягнення).
12. Рівень основних економічних проблем у країні (інфляція, безробіття і т.д.)
 
ІV. Соціально-культурне середовище
Соціально-культурне середовище - це певні фізичні, демографічні і поведінські норми, характерні для кожної країни, що впливають на методи ведення справ.

Всі розглянуті раніше компоненти зовнішнього середовища важливі для діяльності міжнародного менеджера.  Але якщо економічні, політичні і правові оцінки можуть готувати для нього відповідні служби фірми, то в культурному фоні він повинний достатньо глибоко розбиратися особисто.
 
Угруповання країн на основі схожості рис культур:
1. Англомовні.
2. Романські європейські.
3. Німецькі.
4. Скандинавський.
5. Близькосхідні (Туреччина, Іран, Греція).
6. Арабські (Кувейт, ОАЭ).
7. Далекосхідні.
8. Латиноамериканські.
9. Незалежні (Бразилія, Японія, Індія, Ізраїль).
 
Основні засоби адаптації до культурного міжнародного середовища:
1) Поліцентризм - орієнтація на національні відмінності, прагнення максимально враховувати їх при організації роботи.
Проблеми:
- ускладнює організаційну структуру,
- копіювання місцевих методів роботи, що не приносять успіху,
- утрата переваг від нововведень.
5. Этноцентризм - переконання в перевазі представників власної етнічної групи над представниками інших груп.
Складності:
- зневажають важливими перемінними,
- вважають, що вітчизняні цілі повинні мати пріоритет,
- думають, що перерви легко здійсненні.
3. Змішані форми - найбільше поширені.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.