РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Міжнародний менеджмент

Тема 3. Система міжнародного менеджменту і його середовище

3.3. Особливості аналізу зовнішнього середовища в умовах УкраїниВ Україні існують значні особливості здійснення міжнародного бізнесу.  Середовище діяльності українських підприємств є вкрай несприятливим.  Тут і наша бідність, і катастрофічна недостача серйозної і надійної бізнес - інформації, значні трудності в контактах із закордонними партнерами (від мовних до культурних), неосвіченість і недосвідченість наших бізнесменів і менеджерів. 

Тому є сенс спростити і звузити рамки підходу до аналізу зовнішнього середовища міжнародного бізнесу в інтересах його реалізованості й одержання практично значимих результатів.  Частіше усього аналіз зовнішнього середовища провадиться українськими підприємцями в контексті пошуку можливостей виходу на міжнародні ринки.

 

Структура аналізу середовища міжнародної діяльності для українських підприємств.

1.           Аналіз можливостей повернення старих ринків у країнах СНД 

1.1.       Види продукції, що експортувалася раніш з України, технологічно близької виробничим  і конструкторско - технологічним можливостям фірми.

1.2.       Сучасне становище підприємств, що виробляли цю продукцію.

1.3.       Які країни імпортували цю продукцію?

1.4.       Чи працює ця техніка дотепер?  Чи є потенціал її реновації, модернізації, відновлення по запчастинах?

1.5.       Порівняльна конкурентноздатність наших і аналогічних іноземних виробів.

1.6.       Орієнтовані ємності ринків.

1.7.       Стандартні процедури - політичний, правовий аналіз, проробка культурного фона.

2.           Аналіз можливостей експорту продукції .

2.1.       Оцінка власної технології і виділення товарного ряду, придатного для розмірного експорту.

2.2.       Оцінка порівняльної конкурентноздатності.

2.3.       Оцінка можливих каналів дистрибьюции й основних умов роботи з ними.

2.4.       Орієнтована оцінка ємності ринків і прогноз ймовірної частки майбутнього контролю. 

2.5.       Формування фінансових, організаційних і технологічних цілей проникнення на ті або інші ринки. 

2.6.       Стандартні процедури.

3.           Аналіз можливостей вбудовування в технологічні ланцюжки закордонних виробників.

3.1.       Ревізія технології фірми і виділення можливих технічних напрямків убудовування.

3.2.       Огляд закордонних технологій у суміжних галузях і виділення об'єктів убудовування.

3.3.       Науково-технічна і конструкторсько-технологічна оцінка обьектов убудовування з метою пошуку деталей, вузлів і комплектуючих виробів, що могли б бути запропоновані закордонним партнерам.

3.4.       Проведення попередніх переговорів із потенційними партнерами й остаточне формування переліку вбудовування. 

3.5.       Техніко-економічна оцінка переліку вбудовування і підготовка проектів пропозицій закордонним партнерам.

3.6.       Перехід до стандартних процедур.

4.           Аналіз можливостей використання національних переваг на рівні фірми.

4.1.       Аналіз і оцінка кадрового потенціалу підприємства і виділення в ньому елементів міжнародного характеру (які викликають потенційний інтерес закордонного партнера).

4.2.       Аналіз і оцінка рівня НИОКР, виділення в ньому конкурентноспроможних елементів.

4.3.       Аналіз і оцінка чинних технологій із погляду їхнього інтересу для закордонних партнерів.

4.4.       Оглядова оцінка закордонних фірм, що потенційно можуть виявити цікавість до національних переваг у рамках вашої фірми. 

4.5.       Перехід  до стандартних процедур.

5.           Аналіз можливостей входження в міжнародний бізнес за рахунок використання регіональних і державних можливостей.  Постійне спостереження фірми за міждержавною, державною і регіональною активністю  в частині міжнародного економічного співробітництва (угоди, програми, установлення квот, надання пільг і т.д.) 

 

 

Характеристика середовища ведення міжнародного бізнесу в Україні

 

1.      Политико - правове  середовище.

Для формування сприятливого політико - правового середовища в Україні необхідно:

1.1.   Перебороти відірваність від міжнародних економічних структур.  Перші кроки зроблені - Україна - член МВФ, МБРР, міжнародних фінансових корпорацій.  Міжнародних асоціацій розвитку, а також - член СНД, ЧЕС (чорноморське економічне співробітництво).

1.2.   Розвивати внутрішні ринкові структури й інститути для забезпечення ефективності міжнародної діяльності.  Для цього сформовані і діють інститути, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність: міністерства, банки, Державний митний комітет, антимонопольний комітет, міжвідомча комісія з зовнішньої торгівлі, НДІ міжнародного профілю й ін. організації.

1.3.   Удосконалювати законодавчо-правову базу здійснення міжнародної діяльності.

2.      Економічне середовище.  Основним стримуючим чинником розвитку міжнародного бізнесу є  незавершеність ринкових перетворень.  Необхідно:

2.1.    Завершити  приватизацію, значно підвищивши роль іноземного капіталу.

2.2.   Зміцнення  національної валюти.  Подолання платіжної кризи.

2.3.   Враховувати розвиток окремих сфер національної економіки.

3.      Соціально-культурне середовище:

3.1.   Включення особистих інтересів у сферу економічних відносин

3.2.   Подолання інерційності господарського мислення.

3.3.   Формування адаптованого до умов української ментальності механізму реалізації прийнятих законодавчих актів.

3.4.   Формування позитивної суспільної думки про міжнародний бізнес.

 

Регіональні і галузеві  пріоритети іноземного

інвестування в економіку України.

Окремі регіони

і галузі

 Галузеві пріоритети

 Захід України 

(Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська)

 Створення виробництв із використанням місцевих ресурсів: сірки, повареної солі, вугілля, нафти і газу.

Розвиток оздоровчих курортно-туристичних комплексів

 Донецко-Приднепровский регіон (Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська)

 Реконструкція і технічне переоснащення металургійних, хімічних виробництв на базі безвідхідних, малоотходных і екологічно чистих технологій.  Розвиток малоэнергоемких виробництв середнього і точного машинобудування.  Розвиток автомобиле- і літакобудування.

 Південь України (Одеська, Миколаївська, Херсонська)

 Реконструкція і технічне переоснащення портового господарства.  Розвиток виробництва оснащення для харчової і консервної промисловості.  Розширення мережі оздоровчих курортно-туристичних комплексів 

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.