РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Міжнародний менеджмент

Тема 4. Досвід організації менеджменту в різних країнах

4.2. Порівняльний аналіз американського і японського менеджменту  Таблиця 4.1.

Порівняльна характеристика японського і американського

підходу до менеджменту

 

Японський менеджмент
Американський менеджмент

1

2

Планування

1. Довгострокова орієнтація

1. Переважно короткострокова орієнтація

2. Колективне прийняття рішень (по кругу) з консенсусом

2. Індивідуальне прийняття рішень

3. Залучення багатьох людей до підготовки і прийняття рішень

3. Залучення небагатьох людей до прийняття рішень і “Продаж” рішення особам з іншими цінностями

4. Поток рішень формується знизу вверх і назад

4. Потоки рішень утворюються зверху і рухаються вниз

5. Повільне прийняття рішень і швидка їх реалізація

5. Швидке прийняття рішень, повільна їх реалізація, яка потребує компромісу, частого узгодження рішень у субординації

Організація

1. Колективна відповідальність і звітність

1. Індивідуальна відповідальність

2. Неясність відповідальності за рішення

2. Ясність і конкретність відповідальності за рішення

3. Неформальні організаційні структури

3. Формальні бюрократичні організаційні структури

4. Добре відома загальна організаційна структура і філософія; відчуття конкуренції з іншими компаніями

4. Брак загальної організаційної культури, ідентифікація більше професії ніж компанії

Укомплектовування штатів

1. Нові працівники комплектуються переважно з навчальних закладів, або ж знаходяться всередині компанії для заміщення вакантних посад

1. Працівники набираються як із навчальних закладів, так і інших компаній, досить часто переходячи з однієї компанії до іншої

2. Повільне просування по категоріях посад

2. Прагнення швидкого успіху

3. Лояльність компанії

3. Лояльність професії

4. Надзвичайно рідкі оцінки виконання для нових співробітників

4. Часті оцінки виконання для нових співробітників

5. Оцінка довгострокового виконання

5. Оцінка короткострокових результатів

6. Просування базується на багатьох критеріях

6. Просування ґрунтується переважно на індивідуальному виконанні

7. Тренінг і розвиток персоналу вважається довгостроковою інвестицією

7. Тренінг і розвиток персоналу сприймаються із сумнівом (як загроза плинності кадрів)

8. По життєвий найм для більшості великих компаній

8. Поширена службова невпевненість

Керівництво

1. Лідер діє як соціальний полегшував і член групи

1. Лідер діє як голова групи, що приймає рішення

2. Патерналістський стиль

2. Директивний стиль (сильний, фірмовий, визначений)

3. Загальні цінності, що полегшують співробітництво

3. Часто різні цінності, індивідуалізм, заважає інколи співробітництву

4. Уникнення конфронтації, двозначність керівництва, наголос на гармонії

4. Загальна між особова конфронтація, наголос на ясності

5. Висхідні комунікації

5. Переважно низхідні комунікації

Контроль

1. Контроль  парний

1. Контроль начальника

2. Фокус контролю на груповому виконанні

2. Фокус контролю на індивідуальному виконанні

3. Спасіння обличчя

3. Встановлення провини

4. Широке використання гуртків контролю якості

4. Обмежене використання гуртків контролю якості

 

Джерело: Knootz H., Weihrich H. Essentials of Management. – N – Y, Mc Graw – Hill p.c., 1990. p.495.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.