РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Міжнародний менеджмент

Тема 5. Стратегія і планування в міжнародному менеджменті

5.1.  Сутність та алгоритм стратегічного планування в міжнародному менеджменті.1. Слово “стратегія” походить від грецького “strategos” – мистецтво генерала.

Міжнародна стратегія фірми – це узагальнений опис скоординованих дій щодо визначення основного напрямку діяльності міжнародної організації, її місця в МПП та шляхів реалізації всього комплексу її міжнародних цілей.

Необхідність стратегії в міжнародному менеджменті полягає в наступному:

1.         Визначення і утримання основного напрямку розвитку компанії в умовах диверсифікації міжнародних операцій.

2.         Потреба координації та інтеграції різноманітних операцій в масштабах корпорації.

3.         Посилення позицій в конкурентній боротьбі.

 

Переваги стратегічного планування:

1.         Координація і моніторинг довготривалих міжнародних операцій.

2.         Детальне комплексне опрацювання проблем, пов’язаних з політичними ризиками, конкурентами, стабільністю валютних курсів і т. д.

 

Найскладнішою проблемою в розробці стратегії для МНК є наступне: як поєднати необхідність глибокого і детального знання великої кількості особливостей, необхідних для успішного ведення бізнесу на даній національній території, з вимогами спільності та одноманітності, властивими глобальній корпоративній стратегії, що задає загальні рамки і напрямки міжнародних операцій компанії.

Відповідь на це питання в кожному конкретному випадку значною мірою залежить від стратегічної орієнтації фірми.

 

Стратегічний профіль міжнародних компаній

 

№п/п

Характеристика

Етноцентризм

Поліцентризм

Регіоцентризм

Геоцентризм

1

Місія

Прибутковість, Життєздатність

Громадське визначення (легітимність)

Прибутковість і громадське визначення

Прибутковість і громадське визначення

2

Стратегія

Глобальна інтеграція

Національна чутливість

Регіональна інтеграція і національна чуйність

Глобальна інтеграція і національна чуйність

3

Характер управління

Зверху вниз

Знизу вгору

Переговори на місцевому рівні

Переговори на всіх рівнях

4

Організаційні структури

Ієрархія продуктових відділень

Ієрархія географічних відділень

Продуктово-географічна матриця

Мережа організацій

5

Культура

Країни походження

Країни господаря

Регіональна

Глобальна

6

Технологія

Масове виробництво

Серійне виробництво

Гнучке виробництво

Гнучке виробництво

7

Маркетинг

Продукція країни- походження

Локальні продукти

Регіональна продукція

 

8

Фінанси

Репатріація прибутку

Утримання прибутку

Регіональний розподіл

Глобальний розподіл

9

Персонал

Ключові посади експатріанти

Ключові посади місцеві

Регіональна ротація

Глобальна ротація

 

Джерело: Columbie Journal of Word Business. – Summer 1985, pp.5-6

 

У відповідності зі своєю стратегічною орієнтацією фірма розробляє свою міжнародну стратегію.

Вибір стратегії може бути сформульований як дихотомія централізації – децентралізації, тобто визначення співвідношення між ними, яке обирається менеджером компанії в конкретних умовах.

 


 

 

Основні характеристики окремих стратегій зовнішньоекономічної (закордонної) експансії

 

Назва стратегії, приклад

Характерні ознаки

Позитивні риси

Негативні риси

Міжнародна стратегія

Тиражування однієї й тієї ж продукції в різних країнах.

Відносно низькі витрати на виробництво завдяки передачі основних умінь і продуктів, що використовуються в країні

Відсутність адаптації до місцевих умов.

 

Концентрація виробництва в країні походження.

 

Обмежені вигоди від масштабів виробництва і місцевих умов

 

Розміщення виробництва і маркетингу в інших країнах.

 

 

Мультидержавна стратегія

Індивідуалізація продукції для різних ринків.

Адаптація до місцевих умов

Обмежена передача знань і продуктів між країнами.

 

Розміщення виробництва, маркетингу в багатьох різних країнах

 

Обмежені вигоди від масштабів виробництва та розташування

Глобальна стратегія

Централізоване виробництво і маркетинг розташовані в країнах з найменшими виробничими витратами

Вигоди від відповідної локалізації основних процесів.

Відсутність адаптації до місцевих умов

 

 

Результати від економії на масштабах

 

Транснаціональна стратегія

Одночасне врахування економії на масштабах і передачі знань та продуктів між країнами

Вигоди від ефекту масштабів і адаптації до місцевих умов

Небезпека відсутності концентрації на витратах та місцевих ринках і прийняття міжнародної стратегії

 

Матриця вибору стратегії зовнішньоекономічної експансії

 

 

 

Тиск щодо адаптації до місцевих умов

 

 

Слабкий

Сильний

Тиск щодо зниження витрат

Сильний

Глобальна

Транснаціональна

Слабкий

Міжнародна

Мультидержавна

 

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.