Реклама



Замовити роботу

Замовити роботу

Счетчики




Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Міжнародний менеджмент

Тема 6. Організація міжнародних ділових операцій

6.2. Організація ЗЕД на крупних підприємствах



На крупних підприємствах ведеться закордонна виробнича діяльність, вітчизняне виробництво для зовнішньоекономічних цілей, експортно-імпортні операції - тобто, усі форми ЗЕД, здійснюються усі (або переважна більшість) зовнішньоторговельних операцій.
 
Ціль організаційних структур значних підприємств - установлення чітких взаємозв'язків між окремими підрозділами, розподіл між ними повноважень, прав, обов'язків і відповідальності.
 
Розвиток закордонного виробництва істотно впливає на процедури формування організаційних структур управління. На крупних підприємствах, таких як «Форд Моторс», «Дженерал Моторс», «АвтоВАЗ», «ЛАЗ», і ін., органи управління ЗЕД стають визначальними в системі їхнього менеджменту.
 
У залежності від ступеня централізації можна виділити три варіанти організаційних структур на крупних підприємствах:
1) Управління виділяється в самостійні підрозділи (відділи, управління, сектори і т.п.).
2) Управління здійснюється виробничим відділенням.
3) Змішаний варіант, при котрому одні функції виконують самостійні структури, а інші - виробничі відділення.
 
Звідси випливає розподіл можливих організаційних структур управління ЗЕД крупних підприємств на дві групи:
1) Крупні підприємства з децентралізованою структурою управління.
2) Крупні підприємства з централізованою системою управління.
 
Доцільність створення відповідних підрозділів:
- за необхідності з'єднати ЗЕД з операціями на внутрішньому ринку - доцільно створити відділ у головному апараті управління, службах;
- для координаційної діяльності закордонних дочірніх підприємств, що забезпечують матеріальну компенсацію продуктами, створюється міжнародний (експортний) відділ;
- за необхідності координувати зовнішню і внутрішню діяльність - цю функцію можна доручити відділу збуту, що керує комерційною діяльністю компанії, діяльністю в сфері збуту усіх дочірніх підприємств, філій і т.д.
При виділенні у відділі збуту функціональних секторів, їм будуть доручати конкретні функції управління: планування, маркетинг, організацію реклами, ціноутворення і т.п.
- За необхідності повної підзвітності закордонних підприємств і філій створюють міжнародний відділ (відділ закордонних операцій), функціями якого є: експортні операції в країні базування материнської компанії; збут продукції дочірнього підприємства на ринках різних країн;забезпечення технологічного зв'язку всіх дочірніх підприємств і материнської компанії; обгрунтування ціноутворення; згладжування негативних наслідків конкурентної боротьби.
Існує два типи міжнародних відділень:
1. Регіональне відділення, діяльність якого націлена на одержання прибутку (знаходиться в оргструктурі управління компанії на рівні виробничих підрозділів).
2. Континентальне відділення, задачею якого є контроль за діяльністю закордонних підприємств. (В оргструктурі знаходиться на рівні керівника групою регіональних дочірніх підприємств). Відповідальність за прибуток несуть виробничі підрозділи.
 
Дочірня компанія по управлінню ЗЕД є юридичною особою, володіє значною економічною, фінансовою, оперативною самостійністю, визначає стратегію операцій, установлює трансферні ціни на окремі види продукції, визначає спеціалізацію закордонних підприємств, бере участь у поділі між ними ринків і сфер впливу, реалізує на зовнішньому ринку продукцію материнської компанії, координує діяльність закордонних науково-дослідних і конструкторських центрів і т.п.




© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.