РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Міжнародний менеджмент

Тема 7. Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі

7.2. Відбір персоналу для МНК та формування міжнародного колективу.Підходи до відбору персоналу, що використовують МНК:
1) Етноцентризм – управлінський персонал на всі ключові посади як дома, так і за кордоном підбирається з числа “домашніх” керівників. Цей підхід використовується в фірмах з підвищеною централізацією управління.
2) Поліцентризм – призначаються на керівні посади в країні базування і в країнах-реципієнтах представники національності даної країни. Цей підхід ґрунтується на довірі до місцевих керівників і кращому розумінні ними місцевих ринків, людей та політики в країні перебування.
3) Регіоцентризм – передбачається, що глобальні ринки повинні управлятись регіонально, і призначення на ключові посади визначається специфікою регіону.
4) Геоцентризм – призначення на ключові посади визначається кваліфікацією працівника і не залежить від національності, культури, оточення.
 
Джерела людських ресурсів для МНК:
1) місцеві громадяни
2) експатріанти:
- громадяни країни походження;
- громадяни третіх країн.
Кожне з цих джерел має свої переваги:
 
Місцеві громадяни:
1) Адаптація до місцевих умов.
2) Призначення на ключові посади є стимулом до праці.
3) Місцевий імідж (довіра до фірми, яка цінує місцевих робітників).
4) Довготривалі цілі (експатріанти часто орієнтуються на короткострокові цілі).
5) Мобільність.
6) Низькі затрати.
 
Країни походження:
1) Технічна компетенція (нові техніка чи технології).
2) Висока кваліфікація, знайомство з передовим досвідом управління.
3) Контроль і краще розуміння цілей МНК.
 
Громадяни третіх країн:
1) Надійна експертиза.
2) Є компромісом між місцевими громадянами і експатріантами.
 
Підбір кадрів для МНК здійснюється на основі визначення здатності менеджера до міжнародного бізнесу.
 
Загальні критерії для міжнародних призначень менеджерів:
1) Технічні та управлінські навички.
2) Мотиви та прагнення (інтерес до країни перебування, менші фінансові стимули).
3) Соціальні навички (уміння взаємодіяти з людьми).
4) Дипломатичні навички (здатність взаємодіяти з урядовими чиновниками, політичними лідерами, організаціями).
5) Зрілість та стабільність (проявляти себе як зріла людина, здатна реагувати на різноманітні ситуації раціонально і знаходити прийнятні рішення).
6) Сімейні фактори (здатність сім’ї менеджера адаптуватись до вимог).
 
 
Додаткові критерії для міжнародних призначень
 
№ п\п
Критерії
Більш придатні менеджери
Менш придатні менеджери
1.  
Адаптивність
Схильні адаптуватись до індивідуальностей
Схильність адаптуватись до суспільства
2.  
Наявність якостей для встановлення взаємодії
Не потребують спеціальних навичок, інстинктивно діють правильно в залежності від ситуації
Потребують тренінгу терпимості, співчуття, лібералізму, гнучкості
3.  
Ключове питання в процесі адаптації до нової культури
Що відбувається?
Чому це відбувається?
Вивчення для опису, інтерпретації та розуміння
Вивчення для з’ясування, міркування і обговорення
4.  
Підстави для прийняття рішень
Факти і інформація
Почуття і враження
5.  
Аналіз культурного середовища
Намагання описати різні культури з метою розрізняти їх між собою
Намагання оцінювати і порівнювати різні культури
6.  
Внутрішні зміни
Модифікація стереотипів, прояснення вражень і тлумачень
Підтвердження стереотипів і вражень
7.  
Поведінка менеджера
Соціальна гнучкість і відкритість
Соціальна упередженість і віддаленість
8.  
Досвід роботи за рубежем
Наявний
Відсутній
 
Джерело: Ratiu I. Thinking Internationali.- International Studies of Management and Organizations. 1983, Spring – Summer, p.146
 
Відбір кадрів є початковим етапом процесу формування міжнародного колективу організації.
 
Міжнародний колектив – це група людей у складі організації або організація в цілому, персонал якої складається з представників різних країн.
 
Основні принципи організації МК:
1) Створення осередку групи, навколо якого формується колектив.
2) Компліментарність (члени колективу доповнюють один одного).
3) Пропорційність (не повинні відчувати себе дискримінованими представники жодної країни і національності).
4) Культура та психологічна сумісність членів міжнародної корпорації.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.